Wednesday, March 1, 2017

Potholder square corners - 1


Jag berättade ju för er när jag visade min ”all you need” grytlapp att man kan göra grytlappen helt ITH. Det tänkte jag visa här. Dessutom har jag inspirerad av den workshop jag var med på på Syfestivalen experimenterat med Encore- funktionen i mitt Premier+ Ultra program. Kul – jättekul skulle jag säga. Den här designen har jag gjort helt av bokstäver och tecken ur Greek alphabet i Letter fliken. Ni måste bara prova. I följande avsnitt ska jag visa hur ni kan göra linjerna som gör det till en ITH design samt hur ni kan lägga till ett quiltmönster.
I told you when I showed my "all you need" Potholder that you can do the Potholder entirely ITH. It thought I’d show here. I have also been inspired by the workshop I was on at the Sewing Festival to experiment with the Encore feature in my Premier+ Ultra software. Fun – great fun I'd say. This design I made entirely of letters and characters from the Greek alphabet in the Letter tab. You really must try. In the following blog posts I'll show how you can make the lines make to make it an ITH design as well as add quilting 

No comments:

Post a Comment