Friday, March 17, 2017

Preview of last Kitchen re-make 2


Trodde ni att ni skulle få se det färdiga resultatet nu? Delvis 😊  Man kan sy en design, man kan sy två som var tänkt.
Did you think that you would get to see the finished result now? Partly😊  You can sew one design, you can sew the two as intended.

Men sen kan man ändra sig och sy fyra designs. Som tur är så kan jag på min designer Diamond kopiera och sedan spegelvända motivet. Plötsligt hade jag fyra designs.
But then you can the change your mind and sew four designs. Luckily I can on my designer Diamond copy and then mirror the motif. Suddenly, I have four designs.

Anledningen var att de var en aning mindre än jag trott. Nu hinner jag inte göra mer på morgonen utan jag fortsätter i kväll och då ska ni få se vad det blev.
The reason was that they were a little smaller than I thought. Now I don't have time to do more in the morning but I continue tonight and then you get to see what it was

No comments:

Post a Comment