Thursday, March 16, 2017

Preview of last Kitchen re-make


Organza i kök – ja det kan ju bli spännande, eller hur?
Att arbeta med organza och ett verktyg – är det sömnad? Ja i allra högsta grad skulle jag säga som ni kommer att få se… 😊

Organza in the kitchen – Yes it can be exciting, right? 
Working with organza and a tool – is that sewing? Yes very much indeed, I would say - wait and see... 😊


No comments:

Post a Comment