Thursday, March 30, 2017

Whimsical Easter Table Runner - 3


Mittendelarna gör jag i Premier+ Create. Det är egentligen ganska enkelt. Först göre man en rektangel av Running Stitches runt båg området.
The middle parts I am doing in Premier+ Create. It is really quite simple. First, make a rectangle of Running Stitches around the hoop area.

Därefter kommer de två mittlinjer som vi talat om förut och vikten av att placera dem i korrekt ordning.  
Then comes the two centerlines as we talked about before, and the importance of placing them in the correct order.

Sedan en linje i mitten som i mitt fall var en dekorativ söm.
Then a line in the middle which in my case was a decorative seam. 

Därefter en rektangel runt bågens områden. Denna kan gärna vara gjord av Double Running Stitches, alternativt att man gör två running stitch rektanglar varav den ena är 2 mm mindre på bredden för att förstärka sidsömmarna. Denna syr fast baksidan.

Then a rectangle around the hoop area. This may well be made of Double Running Stitches, alternatively you can make two rectangles of which one is 2 mm less wide to strengthen the side seams. This sews the back.

Avslutningsvis ett quiltmönster som kan göras på vanligt sätt. Exempelvis ett par smala rektanglar.
Finally, a quilt pattern that can be made in a pattern of your choice. For example, a pair of narrow rectangles.

No comments:

Post a Comment