Tuesday, April 25, 2017

How to make the embroidery floss bobbin

Hur gjorde jag då denna utsökt vackra "kartong"bobbin? Jag tänkte lite utanför ramarna och använde sedan en applikation av en kartongbobbin.

How did I then make this exquisitely beautiful embroideryfloss bobbin? I was thinking a little bit outside the box, and used an appliqué of an embroidery floss bobbin.

Jag började med att spänna rivbart mellanlägg i en broderbåge. Sedan lade jag på polyestervadd som är ca 10 mm tjock. Det fina med den sortens vadd är att om man pressar på den under en pressduk (gärna med lite ånga) så blir den stel och platt. Man förstör alltså vadden lite. Sedan läggs tyget för framsidan på och nu sys placeringslinjen. Jag hoppar alltså över steget att använda placeringslinjen för just placering och använder den till att både sy fast vadd och tyg och skapa en linje som syns på baksidan.

I started by hooping tear away stabilizer in a hoop. Then I put on insulating Polyester wadding which is approximately 10 mm thick.  The nice thing with the kind of batting is that if one presses on it under a pressing sheet (preferably with some steam) it becomes stiff and flat. You actually destroy it a little bit. Then put the fabric on the front and now sew the placement line. I therefore jump over the step of using the placement line for the exact location and use it to both sew the batting and fabric and create a line that appears on the back.

På baksidan tejpade jag fast ett naturvitt bomullstyg.
On the flip side, I taped a natural white cotton fabric.

Sedan sys den söm som fäster tyget. 
Then is the seam that fastens the fabric. 

Därefter klipper man bort tyget längs den sydda linjen på fram och baksida. DOCK ska man lämna en bit tyg vid sidorna (som på fotot) på framsidan. Sen sys resten av broderiet. När man syr satinsömmen håller man undan sidbitarna en aning.
Then cut to remove the fabric along the sewn line on the front and back. HOWEVER, should you leave a piece of fabric at the sides (like in the photo) in the front. Then the rest of the embroidery is sewn. When you sew the satin seam you must keep away the side pieces slightly.

När allt är sytt så trycker man ut den sydda kartongbobbinen från det rivbara mellanlägget.

When everything is sewn you press out the sewn embroidery floss bobbin from the stabilizer.

Lägg på en bit smörpapper och pressa på stark värme så att vadden blir platt.
Place on a piece of waxed paper and press on strong heating so that batting becomes flat.

Slutligen så limmar man fast sidbitarna på baksidan.

Finally glue the side pieces to the back and fasten with glue.

Färdig. Antingen använder man olika färger eller så kan man sy det i en enda ton-i-ton, vilket är väldigt vackert.

Finished. Either you use different colors or you can sew it in a single tone-in-tone, which is very beautiful.

Designs: Love to Sew from Stickbare.de

Monday, April 24, 2017

A very productive and creative weekend - 2

Jag önskar er alla en underbar måndag. Tänk många kreativa och kloka tankar.
I wish you all a wonderful Monday. Think of many creative and wise thoughts.

Designs: from fruBlomgren

Sunday, April 23, 2017

A very productive and creative weekend - 1


Den här helgen har jag sytt och broderat jättemycket. Jag har även experimenterat med mina broderisoftware. Ja, kort sagt så har det varit en mycket kreativ helg. Kreativt skapande innebär att man ”bläddrar” mycket i sina tyghögar för att finna precis den rätta tygbiten….och visst är det så att även om man har hur mycket tyg som helst så saknar man nästan alltid just den där rätta färgen 😊 Man kanske är en ”Fabric Junkie” – eller vad tror ni?

This weekend I have sewn and embroidered very much. I have also experimented with my Embroidery software. Well, in short, it has been a very creative weekend. Creative creation means that you "browse" a lot in your fabric stashes to find just the right piece of fabric .... and, of course, it's true that even though you have so much fabric you almost always lack that specific color. 😊 You may be A "Fabric Junkie" - or what do you think?

Just nu hänger två plagg på tork. Inte för att jag tvättat dem utan för att överflödigt vattenlösligt mellanlägg har tagits bort med en sprayflaska vatten. När jag säger att jag använt vattenlösligt mellanlägg så kan det ju betyda att det är två olika saker jag kan broderat. Dels ”Lace” vilket också är fallet. Men även trikå där det är mycket bra att använda en topping av vattenlösligt mellanlägg.
Right now two garments hang to dry. Not because I washed them but because excess water-soluble stabilizer were removed with a spray bottle of water. When I say I used water-soluble stabilizer, it may mean that there are two different things I have embroidered. "Lace" which is the case. But also knitwear where it is very good to use a topping of water-soluble stabilizer.

Här ser ni baksidan i en liten paus, innan den del som broderats på en svart t-shirtklänning är klar. Det broderiet är från den här kollektionen. Ja och bågen stod upp och ner mot väggen eftersom det var lättast att ta av den åt det hållet eftersom det var så mycket tyg.
Here you will see the back for a little break before the part embroidered on a black t-shirt dress is ready. The embroidery is from this collection. Yes and the hoop is put upside down against the wall as it was easier to remove it that way due to all fabric.

Nu är det inte enbart vattenlösligt mellanlägg jag använder när jag broderar på trikå. Jag brukar dels använda ett lite genomskinligt mellanlägg som detta från Gunold, det är klippbart och ganska mjukt och kommer sitta kvar på baksidan. Fördelen är att det inte lyser igenom.
Now it is not only water soluble stabilizer I use when I am embroidering on Jersey. I usually, use a little translucent stabilizer like this one from Gunold, it is cut-away and quite soft and will remain on the back. The advantage is that it doen’t shine through.

Sedan så använder jag limstift för att sätta fast detta mellanlägg på baksidan av t-shirten. Nu använder jag detta limstift till i stort sett allting inom sömnad. Detta limstift från Panduro är min absoluta favorit och jag är storförbrukare av det. Så bra.
Then, I use glue stick to attach this stabilizer on the reverse side of the t-shirt. Now I use this glue stick to virtually everything in sewing. This glue stick from Panduro is my absolute favorite and I am a major consumer of it. So good.

Jag spänner bara det rivbara mellanlägget i bågen. Sedan lägger jag tyget ovanpå och fäster med en Basting Line – en ram av tråckelstygn. En del maskiner har en sådan annars kan man oftast lägga till en sådan i sitt Embroidery Software.
I just hoop the tear away stabilizer in the hoop. Then I put the fabric on top and fastens it with a Basting Line — a frame of basting stitches. Some machines have such otherwise you can usually add such in your Embroidery Software.

Att hålla undan tyget på färdigsydda plagg är viktigt. Jag använder hårklämmor av olika storlek. Detta är ju egentligen ett av de kritiska momenten. Är det någon som inte någon gång sytt fast en del av plagget på baksidan?
To keep away the fabric on ready-made garments is important. I use hair clips of different sizes. This is actually one of the most critical moments. Is there anyone who has not ever sewn part of the garment on the back of the hoop?

Små incidenter händer nästan jämt och håller man bara huvudet kallt kan man i regel fixa det flesta. I dag hände en incident, jag lurade mig lite på en vad jag trodde var placeringslinje så jag satte tyg som ansikte på ugglorna. Jag tyckte det var lite märkligt att langettstygnen gick utåt, men…varför ska man läsa instruktioner eller titta lite extra på färgordning 😊 Nåväl det kommer duga fint det här också och eftersom ingen utom jag, och ni nu förstås, vet om det så kommer ingen veta vad mitt lilla misstag var.
Small incidents happen almost all the time and if you only keep your head cold, usually you can fix most of them. Today an incident happened, I cheated a little on a what I thought was the placement line so I put fabric as face on the owls. I thought it was a little odd that the ladder stitches was in the wrong direction, but ... why should you read instructions or watch a little extra on the color scheme. Well it will do fine this also and because no one except me, and you now, are aware of it, no one will know what my small mistake was.

Statements med ord älskar jag och det andra broderiet har broderats på ryggen av en t-shirt – här ser ni en liten del av det. Men nu får ni vara lite i spänning på hur mina färdiga plagg blev.

Statements with the words, I love that and the other embroidery has embroidery on the back of a t-shirt – here you can see a small part of it, but now you get to be a bit of curious at how my finished garments looks like.

Designs: from fruBlomgren

Saturday, April 22, 2017

Thinking outside the box and create something that is beyond the original


Att tänka utanför ramarna det gillar jag. I samma kollektion som den symaskintag jag visade igår fanns så fanns det även en applikation av en kartongbobbin. Ni vet sådana man kan vira upp broderigarn på.
Thinking outside the box - I like that. In the same collection as the sewing machine I showed yesterday were also an appliqué of an embroidery floss bobbin. You know, the ones you can wind up the embroidery yarn on. 


Där tänkte jag ett steg längre och med väldigt små förändringar blev applikationen en fristående kartongbobbin – en väldigt mycket vackrare sådan.
Where I thought one step further and with very small changes the appliqué was turned into a freestanding embroidery floss bobbin – a very much more beautiful one.
Designs: Love to Sew from Stickbare.de

Friday, April 21, 2017

Friday News

Fredagens nyheter får bli ett ganska kort inlägg. Det är ett väldigt tråkigt väder och idag har det varit strålande sol, blåst något alldeles förskräckligt och nu regnar det. Tala om kontraster. Kontraster är det verkligen i färgerna på fasanen som de senaste dagarna har promenerat omkring på vår och grannens tomter nästan hela dagarna. Den här fasanen är lite rolig för han speglar sig i grannens källarfönster och skäller och gör utfall mot fönstret. Jag tror att han ser en rival – eller tror sig göra det kanske jag ska säga.
Friday's news may be a rather short post. It's a very dull weather and today there has been radiant sun, very windy and now it's raining. Talk about contrasts. Contrasts are really in the colors of the pheasant that the last few days has walked around on our and our neighbor's plots almost all day. This pheasant is a little funny because he mirrors himself in the neighbor's cellar windows and barks and makes a blast to the window. I think he sees a rival - or think he might think so maybe I'll say.
Han är väldigt skygg och vill inte bli fotograferad men jag lyckade få honom på bild i morse när jag cyklade iväg.
He is very shy and does not want to be photographed, but I managed to get a picture of him this morning as I was off to work.
Kontraster kan också göra att man ser saker bättre. Exempelvis kan man ha denna lilla ”tag” fastknuten på sin svarta resväska – eftersom man inte är ensam om att ha svart. Egentligen är det ingen ”tag” utan en applikation men jag sydde den på filt sedan lade jag filt på baksidan och sydde runt ytterkanter samt innerkant och klippte därefter ut den. En öljett och ett band och vips hade jag en ”tag” för resväskan.
Contrasts can also make things better. For example, you can have this little "tag" stuck on a black suitcase - because you are not alone in having black. Actually, this is not a “tag” but an appliqué but I sew it on felt then I put felt on the back and sew around the outer edges and inside and then cut it out. An eyelet and some ribbon and all of a sudden I had a “tag” for a suitcase.

Designs: Love to Sew from Stickbaer.de

Thursday, April 20, 2017

Earrings from Dots – 4

Av de två ”prickarna/cirklarna” jag hade kvar gjorde jag ett par örhängen. Det var inte planerat men eftersom jag fick två bitar över så passade det bra.
Of the two "dots/circles" I had left, I made a pair of earrings. It was not planned but because I had two pieces left it was so perfekt.
Designs from fruBlomgren


Wednesday, April 19, 2017

Necklace from Dots - 3

Nästa steg blir att ta mallen jag gjorde och rita av konturerna på en bit filt. Var särskilt noga med att markera de små ändarna där du sedan ska placera bandet du knyter runt halsen samt rita ett streck till den nivå du ”kan placera” de broderade rundlarna.
The next step is to take the template I did and draw the outline on a piece of felt. Take special care to highlight the small ends where you then will place ribbon to tie around the neck and draw a line to the level you "to place" the embroidered roundels.

Sedan placerar jag ut mina ”prickar/cirklar” som jag vill ha dem och klistrar sedan fast dem en i taget med ett textillim.


Then I put my "dots/circles" the way I want them and glue them one at a time to the felt with fabric glue.
Låt det hela torka. Därefter lägger jag ytterligare ett lager filt bakom. Är det tunn filt man använder kan man förstärka med ett lager rivbart mellanlägg. Man vill att själva halsbandsdelen ska vara stadig. Mellan de olika lagren sätter jag limstift men bara på baksidan av rundlarna.
Let it all dry. Then I put another layer of felt behind the front piece. Is it thin felt you’ve used you can reinforce with a layer of tear away stabilizer. You want the “bib” portion to be steady. Between the layers I put glue stick but only on the back of the dots.
Är man känslig mot ull kan ett lager bomullstyg limmas fast med limstift och sedan ”stryktorkas”. Låt nu allt torka ordentligt. 

If you are sensitive to wool, a layer of cotton fabric can be glued with a glue stick and then "set with an iron". Now let everything dry thoroughly.

När alla delar torkat så ska vi med en vanlig symaskin sy runt de broderade ”prickar/cirklar” med ca 1 mm avstånd. Det kommer bli lite krokigt och ojämnt, men ”prickarna/cirklarna” är ju heller inte helt jämna i sin form.
When all the parts are dry, we will with a regular sewing machine stitch around the embroidered "dots / circles" with about 1 mm distance. It will be a little crooked and uneven, but the "dots/circles" are of course not entirely smooth in their shapes.
Klipp nu ut bomullstyget efter konturen på baksidan med ca 1 mm avstånd.
Now cut out the cotton fabric to the contour of the back with about 1 mm distance.
På framsidan klipper vi med ca 2 mm avstånd. Det ska vara en liten bit kvar till kanten på baksidan, detta för att vi inte ska se baksidestyget från framsidan.
On the front, we cut by about 2 mm distance. It should be a little bit left to the edge of the back, in order that we should not see the cotton fabric on the reverse side from the front.
Nu kan vi ta en liten sicksack och sy längs kanten så att bomullstyget förseglas. Du kan också sy sicksack sömmen innan du klipper ut med de 2 mm avstånd.

Now we can take a little zigzag and sew along the edge so that cotton fabric is sealed. You can also sew the zigzag stitches before you cut with the 2 mm distance.

Slutligen sätter vi dit band i tamparna. Avståndet får du anpassa till vad du tycker är snyggt – så kom ihåg bättre att ha lite för mycket och klippa bort än tvärtom. Jag klippte ner dem till ungefär 10 mm. För att mitt band inte ska fransa upp sig så förseglar jag kanterna med lödpennan. Var försiktig och akta fingrarna. Lägg inte ifrån dig den varma lödpennan så något kan fatta eld eller brännas.
Först syr jag fast bandet från framsidan med en sicksack. Därefter så sätter jag lite limstift på bandet och viker upp det. Det får torka för att slutligen sy en raksöm som håller bandet på plats.
Finally, we put the ribbon at the at the straps. The distance must adapt to what you think is neat - so remember better to have a little too much and cut away than the other way around. I cut them to about 10 mm. To make my ribbon not fray up I seal the edges with a soldering iron. Be careful and watch your fingers. Do not leave the hot soldering iron so it can catch fire or burn.
First, I sew the ribbon from the front with a zigzag. Then I'll put a little glue stick to the tape and fold it up. It is left to dry and finally we sew a straight stitch that holds the band in place.
Nu är mitt halsband färdigt. Snyggt och verkligen unikt. Tror inte att jag kommer att träffa nån som har ett likadant i första taget.
Now my Bib Necklace is finished. Neat and truly unique. Do not think that I will meet someone who has the same any time soon.
Nu åter står att se vad som ska bli av de två prickar jag har kvar.
Now it remains to see what will become of the two dots I have left.

Designs from fruBlomgren