Sunday, April 23, 2017

A very productive and creative weekend - 1


Den här helgen har jag sytt och broderat jättemycket. Jag har även experimenterat med mina broderisoftware. Ja, kort sagt så har det varit en mycket kreativ helg. Kreativt skapande innebär att man ”bläddrar” mycket i sina tyghögar för att finna precis den rätta tygbiten….och visst är det så att även om man har hur mycket tyg som helst så saknar man nästan alltid just den där rätta färgen 😊 Man kanske är en ”Fabric Junkie” – eller vad tror ni?

This weekend I have sewn and embroidered very much. I have also experimented with my Embroidery software. Well, in short, it has been a very creative weekend. Creative creation means that you "browse" a lot in your fabric stashes to find just the right piece of fabric .... and, of course, it's true that even though you have so much fabric you almost always lack that specific color. 😊 You may be A "Fabric Junkie" - or what do you think?

Just nu hänger två plagg på tork. Inte för att jag tvättat dem utan för att överflödigt vattenlösligt mellanlägg har tagits bort med en sprayflaska vatten. När jag säger att jag använt vattenlösligt mellanlägg så kan det ju betyda att det är två olika saker jag kan broderat. Dels ”Lace” vilket också är fallet. Men även trikå där det är mycket bra att använda en topping av vattenlösligt mellanlägg.
Right now two garments hang to dry. Not because I washed them but because excess water-soluble stabilizer were removed with a spray bottle of water. When I say I used water-soluble stabilizer, it may mean that there are two different things I have embroidered. "Lace" which is the case. But also knitwear where it is very good to use a topping of water-soluble stabilizer.

Här ser ni baksidan i en liten paus, innan den del som broderats på en svart t-shirtklänning är klar. Det broderiet är från den här kollektionen. Ja och bågen stod upp och ner mot väggen eftersom det var lättast att ta av den åt det hållet eftersom det var så mycket tyg.
Here you will see the back for a little break before the part embroidered on a black t-shirt dress is ready. The embroidery is from this collection. Yes and the hoop is put upside down against the wall as it was easier to remove it that way due to all fabric.

Nu är det inte enbart vattenlösligt mellanlägg jag använder när jag broderar på trikå. Jag brukar dels använda ett lite genomskinligt mellanlägg som detta från Gunold, det är klippbart och ganska mjukt och kommer sitta kvar på baksidan. Fördelen är att det inte lyser igenom.
Now it is not only water soluble stabilizer I use when I am embroidering on Jersey. I usually, use a little translucent stabilizer like this one from Gunold, it is cut-away and quite soft and will remain on the back. The advantage is that it doen’t shine through.

Sedan så använder jag limstift för att sätta fast detta mellanlägg på baksidan av t-shirten. Nu använder jag detta limstift till i stort sett allting inom sömnad. Detta limstift från Panduro är min absoluta favorit och jag är storförbrukare av det. Så bra.
Then, I use glue stick to attach this stabilizer on the reverse side of the t-shirt. Now I use this glue stick to virtually everything in sewing. This glue stick from Panduro is my absolute favorite and I am a major consumer of it. So good.

Jag spänner bara det rivbara mellanlägget i bågen. Sedan lägger jag tyget ovanpå och fäster med en Basting Line – en ram av tråckelstygn. En del maskiner har en sådan annars kan man oftast lägga till en sådan i sitt Embroidery Software.
I just hoop the tear away stabilizer in the hoop. Then I put the fabric on top and fastens it with a Basting Line — a frame of basting stitches. Some machines have such otherwise you can usually add such in your Embroidery Software.

Att hålla undan tyget på färdigsydda plagg är viktigt. Jag använder hårklämmor av olika storlek. Detta är ju egentligen ett av de kritiska momenten. Är det någon som inte någon gång sytt fast en del av plagget på baksidan?
To keep away the fabric on ready-made garments is important. I use hair clips of different sizes. This is actually one of the most critical moments. Is there anyone who has not ever sewn part of the garment on the back of the hoop?

Små incidenter händer nästan jämt och håller man bara huvudet kallt kan man i regel fixa det flesta. I dag hände en incident, jag lurade mig lite på en vad jag trodde var placeringslinje så jag satte tyg som ansikte på ugglorna. Jag tyckte det var lite märkligt att langettstygnen gick utåt, men…varför ska man läsa instruktioner eller titta lite extra på färgordning 😊 Nåväl det kommer duga fint det här också och eftersom ingen utom jag, och ni nu förstås, vet om det så kommer ingen veta vad mitt lilla misstag var.
Small incidents happen almost all the time and if you only keep your head cold, usually you can fix most of them. Today an incident happened, I cheated a little on a what I thought was the placement line so I put fabric as face on the owls. I thought it was a little odd that the ladder stitches was in the wrong direction, but ... why should you read instructions or watch a little extra on the color scheme. Well it will do fine this also and because no one except me, and you now, are aware of it, no one will know what my small mistake was.

Statements med ord älskar jag och det andra broderiet har broderats på ryggen av en t-shirt – här ser ni en liten del av det. Men nu får ni vara lite i spänning på hur mina färdiga plagg blev.

Statements with the words, I love that and the other embroidery has embroidery on the back of a t-shirt – here you can see a small part of it, but now you get to be a bit of curious at how my finished garments looks like.

Designs: from fruBlomgren

No comments:

Post a Comment