Thursday, April 27, 2017

A very productive and creative weekend - 3

En av de saker jag gjorde i helgen som var, är denna t-shirt som jag broderade det roliga kattmotivet på ryggen. ”Weird is part of being Smart”. Ganska roligt faktiskt och jag fick en hel del kommentarer. En del gjorde sig lustiga över att jag kanske var lite udda – varvid jag snabbt replikerade att om ingen visste det så är jag faktiskt ganska smart. 😊

One of the things I did this weekend, was this t-shirt that I embroidered it funny cat design on the back. "Weird is part of being Smart." Quite funny actually, and I got a lot of comments. Some made fun of that, maybe I was a little bit odd – at which point I promptly replicated that if nobody knew it then I am actually quite smart. 😊

På framsidan broderade jag det roliga märket om att vara ”tygmissbrukare” och en officiellt certifierad sådan.

On the front I embroidered the fun patch about being a "fabric junkie" and an officially certified.

Designs: from fruBlomgren

2 comments: