Friday, April 28, 2017

Bracelet from Lace Dots

Idag tänkte jag visa er ett Lace armband från de sk Lace Dots som jag gjort örhängena ifrån. Det jag gillar bäst med att göra mina egna smycken är att de blir unika och jag kan få dem i precis den färg jag vill.
Today I thought I'd show you a Lace wristband from the sk Lace Dots that I made the Earrings from. What I like best about making my own jewelry is to be unique and I can get them in exactly the color I want.
Lace broderas på vattenlösligt mellanlägg. Man kan ta ett eller två lager beroende på storlek och antal man broderar.  Jag brukar personligen ta ett lager av den lite tjockare plasten samt ett lager av det vävda vattenlösliga mellanlägget.
Lace is embroidered on water soluble stabilizer. You can take one or two layers depending on the size and number that you embroider.  I personally like to take one layer of the slightly thicker plastic and one layer of woven water soluble stabilizer.
När man löst upp det vattenlösliga mellanlägget brukar jag spänna upp motiven på en korkplatta och fästa med knappnålar. Då kommer det torka plant.
When you’ve dissolved the water soluble stabilizer I put the Lace on a cork plate and fasten with pins. It will dry flat.
Dessa ”Dots” har jag broderat på en lång rad. Nu kan jag säga att jag satte ihop dem med en liten överlappning i mitt Embroidery Software men den var inte tillräcklig på alla ställen. Men det är faktiskt inte nödvändigt för man kan väldigt enkelt sätta samman dessa motiv med en liten sicksack i samma färg så blir det i det närmaste osynligt. Här har jag satt ihop dem med sicksack när de fortfarande var på mellanlägget eftersom de egentligen var avsedda att sitta ihop. Men det väljer man hur man vill göra. Man kan lika väl göra detta när de torkat.
These "Dots", I have embroidered on one long line. Now, I can say that I put them together with a small overlap in my Embroidery Software, but it was not sufficient in all places. But it is actually not necessary because you can very easily build these designs with a small zigzag stitch in the same color so it becomes almost invisible. Here I have put them together with zig-zag when they were still on the stabilizer because they really were designed to fit together. But you can choose how you want to do. You might as well do this when they have dried.
Slutligen så sätter jag 4 trådar i ena änden och sicksackar över dem.
Finally, I put 4 threads on one end and zigzag over them.
I den andra änden sätter jag en knapp. Här kan man ju gå ”wild and crazy” med någon rolig knapp eller mer ton-i-ton.
At the other end, I put a button. Here one can go "wild and crazy" with a funny button or more tone-on-tone.
Matchande örhängen och armband – visst blev det snyggt?

Matching earrings and bracelets – sure, it looks nice?


Designs from fruBlomgren

2 comments: