Saturday, April 29, 2017

Coin purse

För länge sedan gjorde jag en liten necessär till sedlar och har även haft mynt i den. Jag gillar den för att den tar inte så himla stor plats. Senare gjorde jag ytterligare en liten börs för mynt. Tyvärr så fodrade jag den inte för meningen var egentligen inte att det skulle bli en myntbörs utan den var för hörlurar.
När jag cyklar till och från jobbet så tänker jag en hel del – gärna på vad jag ska sy och skapa och då kom jag på idén att sy en börs med ordet MYNT. Frågan var bara vilken font jag skulle använda och hur stor börsen skulle vara.  Skulle den vara rektangulär eller rund? När jag såg det här korsstygnsalfabetet föll allt på plats och så kom jag även på att lägg bokstäverna lite huller om buller – precis som mynten kommer ligga.

A long time ago, I made a small toiletry bag for bills and also had coins in it. I like it because it does not take so much space. Later I made another small purse for coins. Unfortunately, it wasn’t lined as it wasn't meant to be a purse for coins but rather for the headphones. 
When I ride my bike to and from work I think a lot of – preferably on what to sew and create and then I came up with the idea of sewing a small purse for coins with the word “mynt” (COIN in English). The question was just what font I would use and how much the stock market would be.  Would it be rectangular or round? When I saw this cross-stitch alphabet everything fell in place, and I came to add the letters a little helter-skelter – just like the coins will be.

Bokstävernas placering gjorde även att börsen blev lite mer oval än rund. Den är superlätt att sy. Jag gjorde bara en oval i mitt Embroidery software och placerade bokstäverna inuti den. Därefter broderade jag detta på en sandwich av två tyglager och ett mellanlägg.
The placement of the letters also made the small purse a little more oval than round. It's super easy to sew. I just did an oval in my Embroidery software and placed the letters inside it. Then I embroidered this on a sandwich of two layers of fabric and a batting.

Därefter så tog jag en bit blixtlås och sydde fast två siddelar som jag hade vikt på mitten med mellanlägg emellan. Jag satte sedan i blixtlåskläppen och öppnade upp blixtlåset till mitten. Därefter la jag den broderade ovansidan så att blixtlåset hamnar på mitten med rätsidan mot blixtlåsdelen. Nåla fast. Sedan syr man bara längs den runda ovalen någon millimeter innanför ovalen som syddes i samband med att bokstäverna broderades. Klipp en sömsmån på knappt 3-5 millimeter och sicksacka. Slutligen vänder man börsen ut och in.
Then I took a piece of the zipper and sewed the two parts that I had folded in half with batting in between to each side of the zipper. I then put in the zipper puller and opened the zipper to the middle. Then I added the embroidered upper side so that the zipper ends up in the middle of the right side of the zipper part. Pin in place. Then sew it just along the round oval one millimeter inside the oval that was sewn in connection with that the letters were embroidered. Cut a seam allowance of just 3-5 millimeters and zigzag. Finally, turn it inside out.
Designs: Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment