Monday, April 10, 2017

Lace Eggs - 1


I söndags fick jag för mig att jag skulle prova att göra ”Lace” i form av ägg och även ha Mylar i dem. Jag har gjort ägget i Premier+ Ultra Create.
Last Sunday I decided I would try to do "Lace" in the form of eggs and also use Mylar in them. I have made the egg in Premier+ Ultra Create.

Förebilden var ett ägg jag skapade i Draw fönstret.
I started with a picture of an egg I created in the Draw window.

Sedan stygnsattes ägget med en blandning av Quick Create och Cross Hatch Fill och Precise Create där jag använde mig av Richelieu Bars. Nu ska jag bara hitta på nåt roligt eftersom jag tycker att de behöver livas upp lite till Påsk.
Then the egg was digitized with a mix of Quick Create and Cross Hatch Fill and Precise Create where I used Richelieu Bars. Now I just find something funny because I think they need enlivened a little for Easter.

Premier+ Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment