Sunday, April 16, 2017

Like an ”Eye” - 2


För att göra den här ”nyckelhållaren” så använde jag en av de färgglada prickarna från den här broderikollektionen. Nu kan man ju välja att göra på två sätt. Antingen så broderar man cirkeln på en bit tjockare ullfilt eller konstskinn.
To make this "key holder" so I used one of those colorful dots from this this embroidery collection.. Now you can of course choose to do in two ways. Either embroidering one circle on a piece of thicker wool felt or synthetic leather.

Jag börjar med att spänna rivbart mellanlägg i en broderbåge, i detta fall 170x100 mm. Jag använder mig av en ”Basting Line” ram. Antingen gör man en sådan i brodérprogrammet, vilket jag gjort. Eller så har man kanske en sådan funktion på sin brodérmaskin. Därefter så broderas själva designen eller ITH designen.
I start by hooping tear-away stabilizer in a hoop, in this case the 170 x 100 mm. I use a "Basting Line" frame. Either one made in the Embroidery Software, which I have done. Or perhaps your embroidery machine has such a function. Then you embroider the design alone or the ITH design.

Har man valt att enbart brodera designen så ritar man en skedliknande figur som denna runt broderiet. Kanske är det lättast att först rita den på papper. Sedan syr man ihop skinn eller filtbiten med ytterligare en bit filt för baksidan. Därefter klipper man ut med någon millimeters sömsmån.

If you've chosen to embroider the design alone you draw a spoon like figure like this around the embroidery. Perhaps it is easiest to first draw it on paper. Then sew together the fake leather or felt piece with another piece of felt for the back. Then cut it out with some millimeters seam allowance.

Eller så gör man som jag gjort – ”ritat upp” dessa linjer i mitt Embroidery Software och stygnsatt linjerna. Då kan jag sy allt som en ITH (in-the-hoop) och behöver bara klippa ut den. Storleken på själva hållaren är 160 x 58 mm. ”Skaftet” är 10 mm brett and 103 mm långt.

Or how do you do like I did — "draw up" these lines in your Embroidery Software and digitize the lines. Then I can sew everything a ITH (in-the-hoop) and just need to cut it out.  The strap itself is 10 mm wide and 103 mm long.

Avslutningsvis efter att jag trätt in remmen i ”nyckelns” lilla hållare så sätter jag dit ett par color snaps tryckknappar.
Finally, after I entered the strap in the "key’s" small holders I put in a few color snaps push buttons.

Designs from fruBlomgren

No comments:

Post a Comment