Tuesday, April 18, 2017

Necklace from Dots - 2


I detta avsnitt tänkte jag dels visa er hur enkelt det är att göra en mall för ett ”Bib Necklace” när man som i detta fall har lösa delar som man placerar ovanpå och efter dem "ritar ett nytt mönster".
In this part, I thought, partly to show you how easy it is to make a template for a "Bib Necklace" when, as in this case, you have loose parts that you place on top, and after them "draw a new pattern".

Därefter så tänkte jag visa er hur man i princip kan göra ”alla designs” fristående – ja inte riktigt alla, men de flesta som har en hel fyllnadsyta.
Then I thought I'd show you how to basically do "all designs" free standing - well not really, but all that have a fill pattern.

Men vi börjar med mallen. Jag tog en runt grytunderlägg i kork som var nästan 18 cm i diameter. En aning för stort eftersom jag redan provat men det fixar vi strax.
But we start with the template. I took a round cork trivet that was a little more than 18 cm in diameter. A little too much because I already tried but we’ll fix that.

Jag lade det på ett A4 papper och ritade runt med en penna.
I put it on a A4 sheet of paper and draw around with a pen.

Här ser ni rundeln.
Here you see roundel.

Jag klipper nu ut rundeln lite innanför linjen eftersom jag vill ha den runt 17 cm. Blir det inte exakt första gången så är det bara att klippa lite till. Alternativt använder man en passare, men jag hittade inte min nu.
I cut out the roundel a bit inside the line because I want it around 17 cm. If it isn’t exact the first time it's just to cut some more. Alternatively, use a compass, but I did not find my now.

Därefter viker jag cirkeln på mitten.

Then I fold the circle in half.

Jag markerar en linje utefter den yttre kanten och den är ungefär 15 mm.
I mark a line along the outer edge and is about 15 mm.

Denna halvcirkel ska sedan förlängas ca 2-3 cm. Detta för att vi sedan ska ha något att fästa banden på som vi sedan ska knyta halsbandet runt nacken med. I slutändan kanske vi inte hade de delarna så långa men det är bättre att ta till lite och klippa bort. Klipp ut denn del av halvcirkeln och "prova den" runt halsringningen så att den passar just dig. Men vi ska inte placera föremål högre upp än där vi slutade.
This semicircle will then be lengthened 2-3 cm. This is because we will then have something to attach the ribbons to which we should tie the necklace around the neck with. In the end this part might not be that long but it is easier to cut off than add. Cut out this semicircle and "try it" around the neckline so that it fits you. But we should not place objects higher up than where we left off.

Denna enkla mall ska vi sedan klä med rundlar eller vad vi nu vill bygga på med. Här ser ni bara ett enkelt exempel. Men mer om det i nästa avsnitt.
This simple template we can then dress with circles or whatever we want to build up to. Here are just a simple example. But more on that in the next part of this tutorial.

Nu ska vi ägna oss åt att brodera ”prickar/cirklar” så att de blir fristående. Hemligheten är att brodera på ett par lager organza. Nu hade jag svart organza hemma men egentligen spelar inte färgen så stor roll och broderierna är ”heltäckande”. Man ”bränner bort" kanterna när de är klara.
Now we will devote ourselves to embroider "dots/circles" so that they become free standing. The secret is to embroider on a couple of layers of organza. Now I had black organza at home but the color really doesn't matter so much if the embroideries are filled. When they're done you "burn away” the organza along the edges.

När jag broderat alla ”prickar/cirklar” så klippte jag ut dem och lämnade bara en liten mängd organza kvar runt dem.

When I embroidered all the "dots/circles" so I cut them out, leaving only a small amount of organza remain around them.

Sedan tog jag min lödpenna och brände bort organzan runt kanterna. Några ord av varning:  Jag använder en lång pincett och håller i mina bitar. Var försiktig och akta fingrarna. Lägg inte ifrån dig den varma lödpennan så något kan fatta eld eller brännas.

Then I took my soldering iron and burned away the organza around the edges. A word of warning: I use a long forceps holding my pieces. Be careful and watch your fingers. Do not leave the hot soldering iron so it can catch fire or burn.

I mitt nästa avsnitt så slutför vi tillverkande av själva halsbandet. I det avsnittet kommer vi att använda mallen vi gjort samt de ”prickar/cirklar” vi tillverkat.
In my next post we’ll comple “the manufacturing” of the necklace. In that part we will use the template we've done and the "dots/circles" we made.


Designs from fruBlomgren

No comments:

Post a Comment