Sunday, May 7, 2017

Believe in Magic

Ibland måste man tro på saker, tro på att det kommer att fungera att det som från början inte verkade kunna gå faktiskt gör det. Nu behöver det ju inte vara livsomvälvande saker utan något så simpelt som att sy en större design än vad man har brodérbåge. Jag inser att detta kommer att låta väldigt konstigt eftersom min största båge för tillfället är 150x240 mm men min andra maskin är för tillfället inne på service/reparation så därför ställdes jag inför detta val när jag skulle brodera denna design. Men det går faktiskt att splitta en design och även om man får lägga några minuter på detta i sitt Embroidery Software så är det fullt möjligt. Denna design har jag gjort i två hoopings – alltså i två delar som är sammanfogade genom att tyget spänns om ytterligare en gång i bågen. För att få det perfekt använder man sig av en alignment line. Här har jag använt en applikationsdesign och jag har medvetet valt att göra kanterna ”raw” för att de senare ska fransa lite. Vad det är? Ja det ska ni få se senare idag.
Sometimes you must believe in things, believing that it will work what initially did not seem to be possible. Now need not be life-changing things but something as simple as sewing a larger design than you have hoops for. I realize that this is going to sound very strange because my biggest hoop is currently 150 x 240 mm but my other machine is currently at service/repair so therefore I was face to this choice when I would embroider this design. But it actually is possible to split a design and although it may add a few minutes in your Embroidery Software it is quite possible. This design I've made in two hoopings – in two parts that are joined together by the fabric is tensioned if once more in the arch. To get the perfect use of an alignment line. Here I have used an appliqué design and I have deliberately chosen to make the edges "raw" for them later to fray a little. What it is? Well, I will show you later today.

Designs: fruBlomgren 

No comments:

Post a Comment