Tuesday, May 2, 2017

Making an oval purse ”almost ITH” - 2


Nu tänkte jag visa hur jag syr den lilla ovala förvaringen  jag visade hur man stygnsatte i förra avsnittet. Eftersom jag sagt att detta är ”almost ITH” så förstår ni att det finns vissa steg som inte är ITH. Inte för att de inte kan göras utan för att jag tycker det är enklare och snabbare och ger ett säkrare resultat att göra det med en vanlig maskin.
Now I thought I'd show how I sew the small oval storage I showed how to digitize in the last section. Because I said that this is "almost ITH" you will understand that there are some steps that are not ITH. Not that they can't be done but because I think it is easier and faster and provides a more stable process to do it with an ordinary machine.
Det allra första vi ska göra är att välja tyg och klippa till några bitar som kan vikas dubbla med vadd emellan samt två bitar med vadd emellan till framsidan. Detta är också den sida vi ska brodera på.
The very first thing we should do is to choose the fabric and cut to a few pieces that can be folded double with batting in between and two pieces with batting in between for the front. This is also the piece we will embroider on.
Jag lägger vadd emellan ett tygstycke som jag viker dubbelt. Sedan stryker jag på detta. Gör ytterligare en ”sandwich” på detta sätt.
I put batting in between a piece of fabric that I fold double. Then I press on this. Make an additional "sandwich" in this way.
Sätt limstift längs den vikta kanten på ena sidan av de bägge dubbelvikta ”sandwicharna”. Lägg dem på blixtlåset och låt torka.
Put glue stick along the folded edge on one side of the two double-folded "sandwiches". Put them on the zipper and let dry.
Därefter syr man med en matchande tråd fast bitarna på blixtlåset.
Then sew it with a matching thread to the zipper.
Ta nu fram en blixtlåskläpp som matchar blixtlåset. Jag har även valt en matchande tråd till mitt broderi på framsidan.
Now take out a zipper puller that matches the zipper. I have also chosen a matching thread to my embroidery on the front.
Sätt fast blixtlåskläppen och öppna blixtlåset till hälften. Håll ihop blixtlåset med en bit tejp.
Attach the zipper puller and open the zipper by half. Keep the zipper together with a piece of tape.
Jag lägger sandwichen på ett mellanlägg jag spänt i brodérbågen
I put the “sandwich” on the stabilizer I have hooped

Nu ska vi börja brodera det broderi som vi förberedde i förra avsnittet.
Därefter broderar jag designen. Som ni ser har jag även använt Mylar för att få extra mycket glitter. När broderiet är klart rivet jag bort Mylar folien.
Then I embroider the design. As you can see, I have used Mylar to get extra glitter. When the embroidery is finished I remove the Mylar foil.
Vill man ha små band i sidorna vilket underlättar när man öppnar och stänger blixtlåset så läggs de på linjen innan blixtlåset.
If you want small pieces of ribbon at the sides which makes it easier to open and close the zipper these are added on the line before the zipper.
Därefter så lägger jag den färdigsydda bakstycket med blixtlåset på linjen med rätsidan ner mot rätsidan i bågen. Slutligen sys linjen som fäster de två sandwich-lagren. Har man stygnsatt en sicksacksöm sys även den.
Then I put the ready-made back with the zipper on the line with the right side down on the right side in the hoop. Finally, the line that attaches the two sandwich layers is sewn. Have you digitized a zigzag line that will also be sewn.
Därefter tar man tyget ur bågen och klipper längs sicksacksömmen. Därefter vänder man förvaringen ut och in. Det är här det är bra att ha lämnat blixtlåset öppet till hälften. 😊
Egentligen tycker jag bättre om att sy sicksacken efter jag klippt men detta är ju en smaksak. Lycka till med att göra en likadan förvaring i valfri storlek. Letar ni efter var ni kan köpa det läckra broderiet, som även blir jättevackra smycken som exempelvis örhängen eller armband eller ett halsband så hittar ni det här.
Then you take the fabric from the hoop and cut along the zigzag seam. Then turn the purse inside out. This is where it is good to have left the zipper opening half way open.
Actually, I think it is better to sew the zigzag after I’ve cut the seam allowance but this is of course a matter of taste. Good luck with making the same storage in any size. Looking for where you can buy the delicious and exquisite embroidery, which can also be made into for example, jewelry earrings or bracelet or a necklace, you will find it here.
Designs from fruBlomgren. The purse is digitized in Bernina Embroidery Software 8 and also assembled in Husqvarna Viking Premier+Ultra Embroidery Software

No comments:

Post a Comment