Saturday, May 13, 2017

Recycle in the challenge ”Care & Share” - 2


Att ha en brodérmaskin är som att ha en baby. Den måste skötas om, den gillar inte att vara ensam, man måste byta trådar (nåväl man byter ju inte trådar på en baby men väl andra saker 😊 ), man hör när något inte låter rätt, så mycket glädje….ja, likheterna är många. Nu har jag broderat klart det första broderiet och ska ta itu med den andra delen av detta projekt. Detta broderi kommer att vara på en sida.
To have an embroidery machine is like having a baby. It must be cared for, it doesn't like to be alone, you have to switch threads (ok not threads on a baby but other things 😊 ), one hears when something doesn't sound right, so much joy .... Yes, the similarities are many. Now I have embroidered the first embroidery and will deal with the second part of this project. This embroidery will be on one side.

På den andra sidan har jag börjat med detta broderi. Man kan ju tolka denna pil som en vägvisare i rätt riktning – för vad undrar ni säkert?
On the other side I have started with this embroidery. One can interpret this arrow as a guide in the right direction — for what, you ask?

Det färdiga broderiet. Men om ni tittar på det färdiga broderiet så ser ni att det har med återbruk att göra. Denna finns med i de designs man får om man deltar i fruBlomgrens ”challenge” i Facebook klubben.  Nåväl två broderier men vad ska det bli? Ni får vänta några timmar till för jag ska slutföra projektet. Sedan ska jag visa er hur jag gjorde det också. ”Stay tuned” som man säger 😊

The finished embroidery. But if you look at the finished embroidery you will see that it has to do with re-use and recyckling. This is included in the designs you get if you take part in fruBlomgrens ”challenge” in her  Facebook club.  Well two embroidery but what should it be? You’ll have to wait a few hours for me to complete the project. Then I'll show you how I did it, too. "Stay tuned" as they say 😊
Facts about designs/fabrics etc:
Designs fruBlomgren in her Facbook club for the Re-cycle challenge ”Care & Share” and also
Main Fabric from an old “grown out” jeans skirt. Design with quote is from a collection called Colourful QUOTES

No comments:

Post a Comment