Monday, May 15, 2017

Recycle in the challenge ”Care & Share” - 5

Creating a reversible Bib – part 1 

Jag tänkte att jag skulle visa er hur jag gjorde den lilla vändbara haklappen. Börja med ett mönster på en haklapp. Jag tog det mönster jag gjorde till min ITH haklapp. Men istället för att sy den ITH så printade jag ut själva haklappen på papper och använde som mönster. Har ni inget mönster så finns flera på olika websidor och bloggar det är bara att googla på ”bib template”. Får jag rekommendera så försök att hitta ett mjukt bomullsflanell istället för jersey till foder.
I thought I'd show you how I made the small reversible bib. Start with a pattern on a bib. I took the pattern I made for my ITH bib. But instead of sewing the bib as an ITH itself I printed the bib on paper and used as a pattern. If you don’t have a pattern, there are lots of free online it's just googling on bib template. May I recommend you to try and find a soft cotton flannel instead of jersey for the lining.

Jag utgick ifrån två tyger ett jeanstyg som är ”återbruk” från en gammal jeanskjol jag vuxit ur samt ett jersey tyg. Som jag berättade tidigare skulle jag nog rekommendera att ta ett bomullsflanelltyg som är stumt för det var lite svårt med ett stumt och ett väldigt töjbart tyg 😊
I started with two fabrics, one denim that is "reuse" from an old Jeans skirt I’d outgrown and a jersey fabric. As I told you earlier I would probably recommend taking a soft woven cotton flannel because it was a little difficult with a woven and a very stretchable fabric 😊

Jag ritade av haklappsmönstret på jeanstygets framsida samt på jerseytyget. På jeanstyget sydde jag dessutom med tråckelstygn längs den ritade linjen.
I traced the bib pattern on the front of the fabric of the jeans and the jersey fabric. On the jeans fabric I sewed with basting stitches along the traced line.

Detta för att jag skulle kunna placera broderierna på tyget där jag ville ha dem.
This is so that I could place the embroideries on the fabric where I wanted them.

Sedan spände jag rivbart mellanlägg i en brodérbåge och ritade mittenlinjerna.
Then I hooped tear away stabilizer in a hoop and draw the middle lines.

Jag printade ut pappersmallar från mitt embroidery software på de broderier jag valt.
I printed out the paper templates from my embroidery software on the embroideries I selected.

Här ser ni att jag placerat ett av broderierna på jerseytyget.
Here you can see that I placed one of embroideries on the jersey fabric.

På baksidan av jerseytyget klistrade jag fast ett klippbart mellanlägg som är lite genomskinligt.

On the back of the jersey fabric I put some glue stick and fastened a cutaway mesh stabilizer.

Därefter så matchade jag mittlinjerna på pappersmallen med mittlinjerna på mellanlägget. Om man börjar med att sätta en knappnål i mitten så är det lättare att matcha även övriga linjer. Dessutom brukar jag stryka lite limstift på mellanlägget runt linjerna. Se till att fästa tyget med nålar eller clips.
Then I matched the lines on the paper template with my lines on the stabilizer. If you start by putting a pin in the middle it is easier to match the other lines. In addition, I usually put a little glue stick on stabilizer around the lines. Make sure to fasten the fabric with pins or clips.

Därefter är det bara att börja sy. Som ni ser så har jag använt den tunnare varianten av Solvy vattenlösligt mellanlägg ovanpå trikåtyget. Riv bort plasten är allt är klart.
Then start sewing. As you can see, I've used the thinner version of Solvy water soluble stabilizer on top of the jersey fabric. Tear off the plastic when it is finished.

Sedan broderade jag den sida som är av jeanstyg. Här använde jag likaså en pappersmall för att placera broderiet där jag ville ha det.
Then I embroidered the denim fabric. Here I also used a paper template to place the embroidery where I wanted it.

Här ser ni hur knappnålen är placerad i mitten av mallen och matchas mot mitten på mellanläggets linjer. Sätt gärna limstift runt området i mitten.

Here you see how the pin is placed in the middle of the template and matched into the middle of the stabilizer’s lines. Put glue stick around the area in the middle.

Låt torka några minuter eller så använder man ett ministrykjärn och stryktorkar så limstiftet torkar.
Let dry for a few minutes or you can use a mini iron and heat set the glue.

Sy broderiet, i detta fall blev det en applikation från fruBlomgrens Facebookklubb i tävlingen med temat ”Care & Share”.
Sew the embroidery, in this case, there was an appliqué from fruBlomgrens Facebook club in a contest with the theme "Care & Share".

I mitt nästa inlägg ska jag visa hur ni syr klart haklappen.
In my next post I will show how to finish the bib.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs from fruBlomgren in her Facbook club for the Re-cycle challenge ”Care & Share” and also main Fabric from an old “grown out” jeans skirt. Design with quote is from a collection called Colourful QUOTES

No comments:

Post a Comment