Thursday, May 18, 2017

Recycle in the challenge ”Care & Share” - 8

Nu ska vi gå igenom stegen för hur man gör denna grytlapp. Eftersom det finns många olika Embroidery Software så tänkte jag göra denna instruktion mer generell. Man kan ju göra detta på många sätt…men det är egentligen enkelt som en plätt. Det ni måste kunna göra är att:
Let's walk through the steps of how to do this Potholder. Because there are many different Embroidery Software I thought I'd make this tutorial more general. You can do this in many ways ... but it's really easy as pie. What you need to do is:
Skapa en kvadrat av Running Stitches, jag har använt min 200x200 mm båge och sätter följdaktligen storleken på den första kvadraten till 200x200 mm. Sätt stygnlängd till 3 mm.
Create a square of Running Stitches, I have used my 200x200 mm hoop, and consequently set the size of the first square to 200x200 mm. Set stitch length to 3 mm.
Sätta längd på stygnen, försök att sätta start och stoppunkt i mitten av den nedre linjen så du undviker hörn
Set the length of the stitches, try to set the start and stop point in the center of the bottom line so you avoid the corner
Skapa en kvadrat av Double Stitches – annars gör ni bara 2 enkla Running Stitches kvadrater som sys ovanpå varandra. Den andra linjen ska gå ca 1 mm innanför den första. Sätt stygnlängden till 3 mm.
Create a square of Double Stitches, otherwise you can do 2 Running Stitches squares sewn on top of each other. The second line will go 1 mm inside the first. Set length of the stitches to 3 mm.
This is just an imagninary placement of the designs as in the real photo

Skapa små kvadrater eller rektanglar av Double eller Triple Stitches (kallas även Bean Stitches) eller andra former som finns i ditt Embroidery Software som quilt motiv. Jag har satt stygnlängden till 3 mm eftersom jag vill ha dem lite accentuerade och dessutom så har jag ju ett ganska tjockt lager av tyger att sy igenom så stygnlängden ska anpassas.
The rectangles in red in the picture are the quilting motifs placed and sized to fit the "open spaces"
Create small squares or rectangles by Double or Triple Stitches (also known as Bean Stitches) or other forms that exist in your Embroidery Software as quilt designs. I have set the stitch length to 3 mm because I want them a little accentuated and in addition, I have a pretty thick layer of fabric to stitch through so the stitch length should be adjusted.
Vill man inte sy dessa broderier så kan man ju sedan variera bas linjerna med stippling eller rutmönster eller något annat quiltmotiv.
If you don't want to sew these designs then you can then vary the baselines with stippling or checkerboard pattern or any other quilt motifs.
Slutligen beroende på hur ens Embroidery Software fungerar så kan man behöva tänka på följande:

Tie Stitches. I detta fall så kommer ju alla mina sömmar förutom quiltmotiven att täckas, så ska man låta bli att infoga Tie Stitches så får man inte glömma den sista Double Stitch linjen samt Quilt Motiven. Men annars är det ju en bra vana att ha Tie Stitches i början och slutet av en söm. Det är ju inte så roligt om allt arbete är förgäves och stygnen repar upp sig, eller hur? 

Ha olika färg på de olika linjerna.
Det var väl inte så svårt. När jag tänker efter så är det ju egentligen bara en form jag arbetat med eller två om man nu vill skilja på en kvadrat och rektangel även om man bara drar ut den ena lite mer 😊
Finally, depending on how your Embroidery Software works, you need to think about;

Tie Stitches. In this case, as will all my seams except the quilt motifs be covered, so whether you’d want to avoid inserting Tie Stitches you must not forget the last line and Double Stitch Quilt Motifs. But otherwise, it's a good habit to have Tie Stitches at the beginning and end of a seam. It's not so much fun if all the work is in vain, and the stitches unravel themselves, right?

To have different colors of the lines.
It was not so difficult. When I think about it so it's really just a shape I worked with or two if you want to distinguish between a square and rectangle, even if you only pull out one a bit more
Facts about designs/fabrics etc:
Designs from fruBlomgren in her Facbook club for the Re-cycle challenge ”Care & Share”
Design with quote is from a collection called Applique designs - Circles - Doodle art Machine Embroidery
Fabric from an old “grown out” jeans skirt. 

No comments:

Post a Comment