Friday, May 19, 2017

Recycle in the challenge ”Care & Share” - 9

Så här syr man ut broderiet. Vad du ska börja att göra är att infoga den eller de designs du ska sy. Detta kommer att påverka ordningen på de olika linjerna. Ordningen bör vara enligt nedan:
1. Första Running Stitch linjen 200x200 mm som syr fast tyget för ovansidan.
2. Den eller de designs man tänkt att sy. Här kan ju av naturliga skäl vara många olika färger.
3. Den andra Double Stitch linjen som syr fast vadd och baksida.
4. Quiltlinjerna eller rutorna – vad man nu valt.
Att rekommendera är även att ha olika färg på de olika linjerna som inte kolliderar med färgerna i designen så att en eventuell färgsortering ”rubbar balansen”.
Here is how to sew out the embroidery. What you are going to start to do is insert the designs to be embroidered. This will affect the order of the different lines.  The order should be as follows:
1. First Running Stitch line 200 x 200 mm which sews the fabric for the top.
2. The designs you’re supposed to sew. This can of course be many different colors.
3. The second Double Stitch line to sew the batting and backing.
4. The Quilting lines or boxes – whatever you choose.
It is recommended to have a different color on the various lines that do not interfere with the colors in the design so that any color sorting "affects the balance".
Börja med att spänna ett mjukt klippbart mellanlägg i 200x200 mm bågen.
Start by hooping a soft cut-away stabilizer in a 200 x 200 mm hoop.
Lägg på jeanstyget för ovansidan. Om man använder ett tunnare tyg kan man ha en tunn vadd även på ovansidan.
Put on the jeans the fabric for the top. If you are using a thinner fabric, you can have a thin batting also on the top. 

Sy nu den första Running Stitch linjen. Den fäster tyget på ovansidan på mellanlägget i bågen.
Sew the first Running Stitch line. It attaches the fabric on top of the stabilizer in the hoop.

Nu sys den eller de designs man valt.
Now sew the design you have chosen.
När broderierna är sydda så tar man bort bågen från maskinen och klipper bort hoppstygn. Ta inte bort tyget från bågen.
When the embroideries are sewn remove the hoop from the machine and cut away jump stitches. Do not remove the fabric from the hoop. 
Sätt limstift på baksidan – detta är dock inte nödvändigt men jag tycker det underlättar. 
Put a thin layer of glue stick on the back – this is not necessary but I think it helps. 
Lägg på vadd avsett för grytlappar samt bakstycket. ”Torka” limmet med ett ministrykjärn som du stryker från framsidan. Alternativt låter du det torka några minuter. Annars fäster du med nålar eller tejp. Använder du nålar sätt dem inte i området där nålen kommer sy.
Add batting destined for potholders and the back fabric. "Wipe" the glue with a ministrykjärn that you iron from the front. Alternatively, let it dry for a few minutes. Otherwise, attach with pins or tape. If you use needles do not put them in the area where the needle will sew.


Sy nu den andra Double Stitch linjen som fäster alla tyglager.

Sew the other Double Stitch line which attaches to all layers of fabric.
Därefter så sys de quiltlinjer man valt i detta fall rektanglar.
Then quilt lines you’ve chosen to sew in this case the rectangles.

När allt är sytt tar man bort tyget från bågen och skär ner sömsmånen till knappa 3-4 mm. Man kan även klippa bort vadd mellan sömsmånen.
When everything is sewn remove the fabric from the hoop and cut down the seam allowance to a scant 3-4 mm. You can also cut away batting between the seam allowance.
Jag brukar även sicksacka sömsmånerna för jag tycker att det är lättare att sätta på kantremsan då.
I usually zigzag the seam allowances because I find it easier to put on the binding then.
Nu gör jag på mitt sätt och var och en bestämmer själv hur man vill sy på kantremsan. Jag har valt att göra snedslåremsor som är 18 mm.
Now I do this in my own way, and you must decide how you want to sew the binding. I have chosen to make a bias tape, which is 18 mm. 

Sedan syr jag på dem med en sicksacksöm efter att jag limmat fast dem så de ligger på plats.
Then I sew them on with a zigzag stitch after I’ve glued them so they lay still.
Detta blir en lite smalare kantremsa som jag faktiskt gillar.
This will be a narrower binding that I actually like.

En annan sak som jag provade med denna grytlapp var att sätta hängaren diagonalt i ena hörnet på baksidan. Jag satte 2 små limpunkter för att hålla remsan på plats. Denna remsa sätts alltså dit innan kantremsan.
Another thing I tried with this Potholder was to put the hanger diagonally in a corner at the back. I put 2 small glue dots to hold the strip in place. This strip is inserted before the binding.
Detta för att sedan kunna hänga den på en S krok i köket. Jag har faktiskt irriterat mig på hängarna som jag alltid tycker är i vägen.
This is to be able to hang it on a S-hook in the kitchen. I have annoyed me on the hangers which I always think is in the way.
Hoppas ni provar att göra en grytlapp ”almost ITH” för det är faktiskt inte så svårt.
Hope you try making a Potholder "almost ITH" because it is actually not so difficult.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs from fruBlomgren in her Facbook club for the Re-cycle challenge ”Care & Share”
Design with quote is from a collection called Applique designs - Circles - Doodle art Machine Embroidery
Fabric from an old “grown out” jeans skirt. 

No comments:

Post a Comment