Tuesday, May 30, 2017

Seagulls - 2


”Señor Manuel’s” vän från Skottland är den andra fiskmåsen som ska ingå i mobilen. Jag är verkligen imponerad över hur fina och verklighetstrogna de är. De tar ett tag att sy (inte så länge) men är verkligen värda den tiden.
"Señor Manuel's" friend from Scotland is the second gull that will be included in the mobile. I'm really impressed by how nice and realistic they are.  They take a while to sew (not that much) but are really worth the time. 

Här är de bägge två. Jag hoppas verkligen inte att de flyger iväg innan jag hittat det jag vill ska ingå i mobilen.
Here they are both. I really hope not to fly away before I found it I would like to be included in the mobile.

Det är kul med lite annorlunda broderimotiv. Som jag sagt tidigare efter ett tag så ”kan man allt” – oh det var stort sagt - men kanske har man provat det mesta och då vill man göra det lilla annorlunda 😊

It's fun with a little different embroidery designs. As I said earlier after a while "you know everything" – oh that was perhaps too much said - but maybe if you have tried most things and then you want to make it little differently 😊
Facts about designs/fabrics etc:

No comments:

Post a Comment