Sunday, May 28, 2017

Stepping out of the fog

Nu ska jag ju inte påstå att det är dimma men hela trädgården är insvept i detta vita ludd. Det är ju som dimma.
Now I'm not saying that it's the fog but the whole garden is wrapped up in this white fluff. It's like fog.
Baksidan på det jag håller på med ger också en dimmig siluett.
The back on what I'm doing also provides a hazy silhouette.

Kanske är det bäst att ta ett stort kliv ut ur dimman?
Perhaps it is best to take a big step out of the fog?

No comments:

Post a Comment