Saturday, May 27, 2017

Summer is here in many aspects - 1

Den senaste veckan har det varit ganska varmt. Idag är det nästa 30 grader Celsius och det är varmt. Det är stilla och lugnt. Fåglarnas näbbar är öppna för det är så varmt.
The past week has been quite hot. Today it's next to 30 degrees Celsius and it's hot. It is quiet and calm. The birds beaks are open because it is so hot.
Själv sitter jag i källarvåningen och syr. Egentligen så hade jag inte tänkt det men så kom Marianne (fruBlomgren) ut med två fantastiska designs av fiskmåsar igår som jag bara måste göra. Usch och fy 😊– det är svårt för svaga broderisjälar som inte kan stå emot. Det är som värmen man blir nästan nedslagen. Nedslagen ja – knock down – det kan man bli av värmen men det är också för mig en ny term inom broderi. Knock down stitches.
I myself sit in the basement and sew. Actually, I would did not plan to do that, but then Marianne (fruBlomgren) came out with two amazing designs of seagulls yesterday that I just have to do. Not nice 😊- it's hard for weak embroidery souls that cannot stand up. It's like the heat you get almost knocked down. Speaking of knocked down - one can get out of heat but it's also a new term for embroidery. Knock down stitches.
Stygn som håller ner öglorna på en frottéhanduk. De sys nästa som ett embossinglager och omringar området för broderiet med några millimeters marginal. Ett av broderierna jag tänkt göra är ett sådant och det ska bli väldigt spännande att se hur det blir. Här ser ni början.
Stitches that hold down the loops on a terry cloth. They sew almost like an embossing layer and surround the area of ​​the embroidery with a few millimeters. One of the embroideries I intended to do is such a one and it will be very exciting to see how it turns out. Here you see the beginning.
Jag har enbart spänt frottéhandduken på ett mellanlägg som kan strykas bort. Använd annars ett vattenlösligt.
Det behöver inte vara så svårt att placera en handduk. Det spelar ju ingen roll om det är en millimeter fel så jag viker handuken på mitten på längden och sen på mitten igen.
I have only put the terry towel on a spacer that can be removed by ironing. Otherwise use water soluble stabilizer.
It does not have to be so difficult to place a towel. It does not matter if it's a millimeter error so I fold the towel at the center on the length and then in the middle again.
Därefter så placerar jag handduken på ena fjärdedelen av mellanlägget med mittpunkterna som riktmärke och viker ut den en del i taget. Därefter fäster jag med knappnålar.
Then I put the towel on one quarter of the stabilizer with the middle center points as a benchmark and fold it out a quarter at a time. Then I attach with pins.
Slutligen en Bastingram runt brodérområdet. Därefter är det bara att börja brodera. Knock down stygnen bör sys med en tråd i matchande färg mot underlaget.
Finally a basting frame around the embroidery area. Then it's just to start embroidering. The Knock down stitches should be sewn with a thread in matching color to the towel in this case.
I veckan när jag cyklade hem så doftade det ljuvligt av häggen. Det stämmer att det är som vackrast mellan hägg och syrén.
In the week when I rode home that smelled deliciously of bird cherry. It is true that it is the most beautiful between bird cherry and lilac.

Facts about designs/fabrics etc:

No comments:

Post a Comment