Thursday, May 25, 2017

Trying a new software - 1

Eftersom jag är en liten ”nerd” när det gäller software så har jag flera Embroidery Software. Det senaste är Embrilliance. Faktiskt är jag lite imponerad. Det är ganska lätt att hitta saker, ganska okomplicerat men ändå inte i sin approach. Det jag gillade mest var att man faktiskt kunde ladda ner en demo version och prova alla funktioner – dock inte spara. Men vad gör det du kan prova allt och se vad du tycker.
Sedan finns det ju massor av saker jag inte upptäckt ännu. Men jag är faktiskt lite imponerad över att vissa saker är så enkla att göra. Visst finns det saker jag tycker skulle kunna finnas men det finns det ju i alla software och på alla maskiner.
Hittills har jag använt programmet för applikationer och så lätt det var att göra templates på applikationsdelarna.
Since I'm a little "nerd" about software, I have several Embroidery Software. The latest is Embrilliance. In fact, I'm a bit impressed. It's quite easy to find things, quite straightforward but still not in its approach. What I liked most was that you could actually download a demo version and try all the features - however not save. But what does it matter you can try everything and see what you think.
Then there are lots of things I have not discovered yet. But I'm actually a little impressed that some things are so easy to do. Certainly, there are things I think might be included, but it is as in all software and on all machines.
So far, I have used the application for appliqués and it was easy to make templates on the appliqué parts.
Nu tänkte jag testa lite av de funktioner som finns i former i ”biblioteket” samt även prova att lite snabbt göra text av True Type typsnitt som finns i datorn. Jag kan tilllägga att jag förutom Essentials, Enthusiast, Density repair även har Stitch Artist 3 så exakt vilka funktioner som finns i vardera av de olika Stitch Artist etc får ni titta på Embrilliance hemsida.
Now I was going to test some of the features that exist in the "Library" shapes, as well as try to make a bit of text from True Type fonts found on the computer. I can add that besides Essentials, Enthusiast, Density Repair, I also have Stitch Artist 3 so exactly what features are available in each of the different Stitch Artists etc, you can see on Embrilliance's website.
Idag har merparten av dagen gått åt till att rensa ut ett rum, eftersom sonen temporärt flyttar hem igen. Då hittade jag dess disktrasor av Wettex typ. Dessa är ju så roliga att brodera på och därför kommer mitt första ”lilla projekt” bli ett broderi på en disktrasa. Hur jag gjorde ska jag berätta i nästa blogginlägg.
Today, most of the day has been spent cleaning out a room, as the son temporarily moves home again. Then I found this Wettex type dry sponge cloth. These are so fun to embroider and therefore my first "little project" will become an embroidery on a dry sponge cloth. How I did, I'll tell you in the next blog post.
Facts about designs/fabrics etc:_
Embroidery Software from Embrilliance

Dry Sponge cloth

No comments:

Post a Comment