Saturday, May 6, 2017

”Wunderzaubertoll”


Man lär så länge man lever. Detta ord myntades i en mycket kreativ Facebook klubb för maskinbroderi som jag är med i. Det är något som alldeles fantastiskt med många superlativer.

You learn as long as you live. This word was coined in a very creative Facebook Club for machine embroidery that I'm in. It's something quite wonderful with many superlatives. 

Denna design som jag gjort till ett armband var en ”freebie” i klubben. Jag tycker att det är en mycket rolig design och man kan ju leka med färger och material som man vill.
This design that I made into a bracelet was a "freebie" in the Club. I think it's a very funny design and one can play with colors and materials that you want.

Det är inte svårt att göra denna design till ett armband. Jag gjorde helt enkelt en ram av Running Stitches precis runt designen. I mitt Premier+ Ultra Software finns en funktion där jag kan infoga en ram och bestämma avstånd från designen. Jag gjorde två ramar en med Running Stitches och en med Triple Stitches. Jag la dem med en anings avstånd för att tyget skulle vara ordentligt förseglat. Men allra först gjorde jag en Basting Stitch Line för att hålla tyget jag broderade på - på plats på mellanlägget. 
It is not difficult to make this design to a bracelet. I simply made a frame out of Running Stitches around the design. In my Premier+ Ultra Software is a function where I can insert a frame and determine the distance from the design. I made two frames one with Running Stitches and one with Triple Stitches. I put them at a small distance from each-other so that the fabric would be properly sealed. But first, I made a basting stitch line to keep the fabric I embroidered on - in place on the stabilizer.

Baksidan fodrade jag med bomullstyg eftersom jag använde ullfilt att ha på baksidan.
The back I lined with cotton fabric, wool felt because I used to have on the back.


Kanterna fick vara ”Raw Edges”. Jag tycker att det är fint när tyget fransar sig lite.
The edges could be "Raw Edge". I think it's nice when the fabric frays a bit.

Sedan skar jag med rullkniv lägs kanterna med en "sömsmån". Baksidans bomullstyg klippte jag nära sömmen.

Then I cut the edges with a "rotary cutter" with a small "seam allowance". The back of the cotton fabric I cut close to the seam.


Som knäppning använde jag en knapp och några trådar som jag sicksackade över. Detta är en jättebra knäppning på armband så har ni aldrig provat det så måste ni göra det.


As buttoning, I used a button and a few threads that I zigzagged over. This is a great button closure at the wrist so you have never tried it, you must do it.


Design from fruBlomgren

No comments:

Post a Comment