Sunday, June 25, 2017

Green, green, green - 2

Jag älskar att skapa, att göra saker, tänja på gränser och få saker gjorda. Jag tror att det är lite av min personlighet. Därför så älskar jag fruBlomgrens olika ”statements” i broderier som detta ”Make things Happen”. Jag tror verkligen att om man bara vill så kan man göra så mycket mer än man tror sig klara. Det gäller att se möjligheter, lösningar och även tänka lite ”utanför ramarna”. Jag känner nästan som jag skapar en film när jag syr, skapar och dokumenterar processen med min kamera.
I love to create, to do things, push the limits and get things done. I think it's a little bit of my personality. Therefore, I love fruBlomgren’s different "statements" in designs like this "Make things Happen". I really believe that if you just want to, you can do so much more than you think you can do. To see opportunities, solutions, and even think a bit "outside the box". I feel almost like I'm creating a video when I sew, create and document the process with my camera.
Den här stolen är jätteskön att sita i och har en jätteskön nackkudde som egentligen inte är något fel på men den har som svart tyg blir – blivit väldigt solblekt.
This Chair is really nice to sit in and have a really nice neck pillow that is not really a problem but it has like black fabric do – become very sun-bleached. 
Det är då ”Make things Happen” kommer in – vi syr ett nytt överdrag och använder det vi har och förbättrar. Återkommer med mer bilder i nästa inlägg.
It is then "Make things Happen" comes in – we sew a new cover and use what we have and improve. Will be back with more pictures in the next post.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren – Make things Happen

No comments:

Post a Comment