Wednesday, June 28, 2017

Green, green, green - 4

Nackkudden till stolen är egentligen väldigt enkel att göra. Jag gjorde det lite svårare genom att sy samman olika små bitar. För länge sedan berättade jag att jag köpte en förpackning små tygbitar på IKEA – FINURLIG. Faktiskt väldigt användbart.
The neck pillow for Chair is actually very easy to do. I made it a little harder by stitching together various small pieces. A long time ago, I told you that I bought a pack of small pieces at IKEA – FINURLIG. Actually very useful.
Jag har använt dessa bitar till många saker, bland annat grytlappar ITH, necessärer och när jag behövt en bit stadigare bomullstyg.
I have been using these pieces to many things, including potholders ITH, toilet bags and when I needed a bit more solid cotton fabric.

Nu tog jag 4 bitar av matchande tygbitar.
Now I took the 4 pieces of matching fabric.

Dessa passade jag ihop två och två med en bit mellanlägg. Sen väljer man om man vill sy ihop med en dekorativ satinsöm direkt, eller om man först vill sicksacka ihop bitarna.

These I sewed together two and two with a piece of stabilizer. Then you can choose if you want to stitch together with a decorative satin stitch directly or if you only want to zigzag the pieces together.
Dessa sys sedan ihop så det blir en fyrkant av 4 bitar. Man kan behöva jämna till måtten på dem innan man syr ihop dem.
These are sewn together so it becomes a square of 4 pieces. It may be necessary to cut the dimensions of them before you sew them together.

Därefter så mätte jag min kudde i omkrets på höjd och bredd. Jag kommer att behöva lägga till dubbla kantremsor runt om fyrkanten.
Then I measured my pillow in circumference on the height and width. I'm going to have to add a double edge strip around the square. 

Det viktiga är att måtten på höjden går upp mot den platta delen på kudden och där i sidorna sätter man kardborrband. Då hålls kuddöverdraget på plats.
The important thing is that the dimensions of the height goes up against the flat part on the pillow and that’s where you put Velcro at the sides. Then the pillow case is held in place.
Samt att måtten på längden är ca 5 cm utanför kuddens kant. Alla mått avser inklusive remsor, dvs färdiga mått.
As well as to the dimensions of length is approx. 5 cm outside edge of the cushion. All dimensions, including strips, relate to the finished dimensions. 
Dessa syr jag samman på samma sätt som de fyra mittenbitarna. Som ni ser skulle jag ju faktiskt kunnat sy en duk men det var nog inte min avsikt
These edge strips are sewn onto the pieces in the same way as the four middle pieces. As you can see, I'd actually been able to sew a table cloth but it was probably not my intention.
Facts about designs/fabrics etc:
Fabric from IKEA – FINURLIG and DITTE
Designs  fruBlomgren – Make things Happen

No comments:

Post a Comment