Thursday, June 22, 2017

Matching colors

Naturen har ett naturligt sätt att matcha saker, som exempelvis fru Koltrast’s bo som hon lämnat.
Nature has a natural way to match things, such as Mrs Blackbird's nest that she left.
Vi kan bara försöka efterlikna genom att matcha tyger. 
We can only try to imitate by matching fabrics.

No comments:

Post a Comment