Tuesday, June 20, 2017

Monochrome, black-and-white, gray scale - 4

Eftersom det är sommar så kommer osökt låten ”sommar, sommar, sommar….” upp i huvudet på mig. Jag har valt att brodera även den i gråtoner. Det är en ganska bred satinfont som jag tycker passar in med sin mjuka elegans mot det lite ”råare” SnapPap. Allt är om kontraster.
Because it's summer the song come unsought "summer, summer, summer ...." unsought pops up in my head. I chose to embroider in shades of gray. It's a pretty wide satin font that I think fits in with its soft elegance against it a bit "rougher" SnapPap.  Everything is about contrasts.
Fjärilar som man inte se så ofta nu för tiden och blommor – det är sommar det.
The butterflies that you don't see so often nowadays and flowers – that's summer.
Facts about designs/fabrics etc:_
Designs  fruBlomgren

Font – Hustle from LoveSomeEmbroidery

No comments:

Post a Comment