Monday, July 31, 2017

”What’s there to be afraid of” or making a Garden Flag - 1

Här har jag broderat en trädgårdsflagga. De är inte så vanliga i Sverige så att hitta en ställning till en sådan var en utmaning som hette duga.  Jag var inne på byggvaruhus, IKEA, järnaffär och trädgårdsmarknader. Så föll mina ögon på ett buskstöd. Det skulle kanske kunna gå.
Here I have embroidered what a garden flag. They are not as common in Sweden so to find a stand for such was a big challenge.  I was looking at DIY stores, IKEA, hardware stores and garden markets. My eyes fell on a plant support. It would perhaps be able to work.
Nåväl, det var första utmaningen. Sedan till utmaning nummer två som egentligen inte skulle varit en utmaning för mig men som jag väljer att göra det till bara för att visa er att det finns absolut inget att vara rädd för när det gäller stora designs. Sådana vi inte har brodérbågar som täcker. Där vi måste göra något som kallas ”splitta”. Jag säger det nu en gång för alla – det är inget att vara rädd för.
Well, that was the first challenge. Then to challenge number two that really would not have been a challenge for me but that I choose to make it just to show you that there is absolutely nothing to be afraid of when it comes to big designs. Those we do not have hoops that covers. Where we need to do something called "splitting". I'm saying it now, once and for all "it is nothing to be afraid of”.
Har ni ett Embroidery Software? Är er största brodérbåge är 150mmx240mm.
Jag kommer här visa er vilka steg jag tagit och jag har använt mig av Embrilliance för att splitta och göra texten och Stitch Artist för att göra blommorna. Sedan har jag utnyttjat Embrilliance Alignment Lines. Det är faktiskt inte alls svårt. I mitt nästa avsnitt ska jag gå igenom hur jag bearbetade det broderi jag först gjort.
Do you have an Embroidery Software? Is your biggest hoop 150mmx240mm.
I will show you the steps I took and I have used Embrilliance to split and make the text and Stitch Artist to make the flowers. Then I used the Embrilliance Alignment Lines. Indeed, it is not at all difficult. In my next post, I will walk you through how I processed the embroidery I first made.
Facts about products used:
Embrilliance Software (including Stitch Artist) used for splitting and creating flowers and lettering.

Sunday, July 30, 2017

I’m in heaven or have been or can a Sunday be better? 😊

Jag har under en veckas tid gett min man små hintar om att vi borde göra en liten utflykt . Man får göra så så att det är han som kommer med idéen annars så blir det bara nej 😊 Jag ville nämligen åka till Stoff &  Stil – ett paradis för sy och tygnördar som jag. Igår föreslog min man att vi skulle åka dit så idag var vi där och jag tycker att jag varit i himmelriket (bokstavligen talat) 😊. Det var så fint och de hade byggt om så det såg ut som man var I en godisaffär.
Några små inköp blev det. Men först fick jag tillbringa en halvtimme på ett annat favoritställe – IKEA – i väntan på att Stoff & Stil skulle öppna. Där hittade jag några tygkassar för 9 kronor styck – jag kan inte en köpa tyg för den summan 😊
I have in a week's time given my husband little hints that we should do a little excursion. You must do so which means that he comes with the idea otherwise it will only be no 😊 I wanted to go to Stoff & Stil - a paradise for sewing and fabric nerds like me. Yesterday my husband suggested we should go there and today we were there and I think I was in heaven (literally) 😊. It was so nice and they had rebuilt so it looked like you were in a candy shop.
Some small purchases were made. But first I had to spend half an hour at another favorite place - IKEA - waiting for Stoff & Stil to open. There I found some bags for 9 SEK - I can not buy a fabric for that sum 😊
Det fanns visa saker jag bestämt att jag skulle köpa på Stoff & Stil såsom en ny quiltlinjal. Min förra hade gått av på två ställen och det var svårt att se och skära pga lim och tejp.
There were things I had decided I would buy at Stoff & Stil like a new quilt ruler. My former had broken to two places and it was hard to see and cut due to glue and tape.

Sedan hade jag bestämt att jag skulle köpa lite olika vadd och mellanlägg.
Then I decided that I would buy some different batting and interfacing.
Samt lite resår och kantband..
As well as a little elasticity and bias binding.
Men sedan var det det som jag såg och tyckte jag behövde såsom några beiga Fatquarters.
But then it were some other things I saw and thought I needed like some beige Fatquarters.
Wondertejp och en fingerborg i läder.
Wondertape and a thimble in leather.
Jerseynålar, flower pins och några stora Wonderclips.
Jersey needles, flower pins and some large Wonderclips.
En magnetnåldyna och några små magnetar.
A magnet pinholder and some small magnets.
Lite tråd – samt några ekologiska bomullstrådar. Jättevackra träspolar.
Some thread - as well as some organic cotton threads. Really nice wooden spools.
Lite jerseytyger.
Some jersey fabrics.

Saturday, July 29, 2017

Underwear - 5

Kanske skulle den kunna gå att använda denna ”Adjustable Bias Binder" till att sy fast resåren? Nu ersätter den ju inte resårfoten i form av att den jämt kan mata resåren men den håller den på plats. 
Maybe it could work with this ”Adjustable Bias Binder" to attach the elastic? Now this presser foot doesn’t replace the even feed of the elastic presser foot but it keeps the elastic in place.
Den är också suveränt bra för att jag kan flytta avståndet med den lilla skruven och anpassa till min resår. 
It's also helpful because I can move the distance with the small screw and fit to my elastic. 
Sedan det bästa av allt (nu går hjärncellerna på högvarv märker ni det? 😊) jag kan sänka pressarfoten, skjuta in resåren från sidan och skjuta in den under nålen. 
Then the best part (now the brain cells are working, you notice it?😊) I can lower the presser foot, insert the elastic from the side and insert it under the needle. 
Jaha, säger ni säkert och vad är det för fantastiskt med det? Jo allt gäller ju att få rätt placering och att hålla kvar resåren på plats. Jag skjuter in resåren från sidan och ser till att den ligger i skåran. Sen skjuter jag ner den så långt jag kan så den ligger under nålen.
Oh well, then you say and what's great about that? Well it all comes to get the right placement and to hold the elastic in place. I slide the elastic from the side and make sure it is in the groove. Then I push it down as far as I can so it is under the needle.

Nu kommer det fiffiga – jag sänker nålen, den tar tag i resåren, jag tar två stygn genom att vrida på handhjulet och nu är resåren säkrad – så himla bra. I och för sig stod det att den inte var avsedd för Emerald serien men jag tycker att det fungerade alldeles utmärkt för det ändamålet jag använde den till. Men som sagt jag provade ju på egen risk 😊.
Now comes the nifty part – I will lower the needle, it grabs the elastic, I take two stitches by turning the hand wheel and now the elastic is secured – so amazingly good.  In and of itself, it said that it was not designed for the Emerald series but I think it worked just fine for the purpose, I used it for. But as I said I tried it at my own risk 😊
Ni kommer ihåg att jag sa till er att inte slänga skräpremsor av tyget? Det är perfekta att öva på.
You will remember that I told you not to throw litter strips of fabric? It is perfect to practice on.
En annan sak jag lärt mig är att man kan ju använda en trestegs sicksack – vilket är ursnyggt men ett h-----e att sprätta upp. Eller så använder man en större vanligt sicksack vilket också fungerar utmärkt och som är mycket lättare att sprätta vilket man får göra i början. (Inte bara i början skulle jag säga utan jag sprättar ofta och jag har sytt väldigt många år 😊).
Jag hade inställningen på min Emerald med 3.5 i stygnlängd och 5 på stygnbredden. Man får också anpassa pressarfotstrycket för stretchtyg (kolla i manualen om du inte vet hur det görs).
Another thing I learned is that one can use a three-step zigzag - which is gorgeous but a h--l unpicking. Or if you use a larger plain zigzag, which also works great which is much easier to unpick which you probably will do in the beginning. (Not just at the beginning I would say but I'm unpicking often and I have sewn many years 😊).
I had the setting on my Emerald with 3.5 in stitch length and stitch width to 5. You may also customize presser foot pressure so it is suitable for stretch fabric (check the manual if you don't know how it's done).
Här visar jag er hur det kan bli och det enda jag kan säga är att man får prova sig fram för att få ”känslan” – ibland finns inga bättre knep. Från vänster till höger: Ingen motstånd – lite motstånd – mer motstånd. Jag som jag brukar säga – det finns många sätt att nå samma mål.
Here I show you how it can be, and the only thing I can say is that you get to trial and error to get the "feeling" – sometimes there is no better trick. From left to right: No resistance – little resistance-more resistance. I as I like to say – there are many ways to achieve the same goal. 
Close of not stretching the elastic

Close of a little stretching of the elastic

Close of more stretching of the elastic

Ytterligare en sak som är fantastiskt bra med denna fot är att det är lätta att bara skjuta ut resåren åt sidan, men också lika lätt om det skulle blivit fel att sätta tillbaka tyget under pressarfoten och skjuta in resåren från sidan igen.
Another thing that is good with this foot is that it is easy to just pull out the elastic, but also equally easy if it would have been wrong to put back the fabric under the presser foot and insert the elastic from the side again.
För att testa så beslutade jag mig ändå före att prova mönstret jag laddat ner från Pattydoo. Anledningen var att jag hade en minimal bit av det sladdriga blommiga tyget kvar och behövde använda upp det. Jag tror egentligen inte att det är nåt större fel på mönstret mer än att jag nog personligen skulle vilja ha dem lite högre upp i midjan. Men det är nog så att detta är en bikinimodell. Men detta blir ett utmärkt tillfälle att prova det jag nu experimenterat med - nämligen ”Adjustable Bias Binder".
När jag sydde dessa trosor så kom jag att tänka på en ”äldre dam” som jobbade på mitt första jobb. Hon var verkligen en ”äldre dam” även om hon då var i 50 års åldern. Hon var den sötaste och gulligaste man kunde tänka sig men väldigt strikt uppfostrad och mycket korrekt. Därför säger jag äldre även om åldern inte hade något med det att göra. Jag hade aldrig kunnat säga trosor till henne för sådana benämnde hon som ”de onämnbara”. Det tog ett tag innan jag fattade vad hon menade 😊
Nåväl, jag tror att ur hennes synvinkel skulle dessa små trosor definitivt kvala in under benämningen ”de onämnbara” även om jag personligen har lite svårt att förstå varför – inget konstig med dem heller 😊
To test so I decided yet before to try the pattern I downloaded from Pattydoo. The reason was that I had a tiny bit of the flaccid floral fabric left and needed to use it up. I don't really think that there is something major wrong with the pattern more than that I personally would like to have them a little higher up the waist. But it is probably the case that this is a bikini model. But this will be a great opportunity to try with what I have now experimented with – namely the ”Adjustable Bias Binder".
When I sewed these panties I my thought went to an "older Lady" who was working at my first job. She was truly an "older Lady". Although she was in her 50’s. She was the cutest and sweetest imaginable but very strictly brought up and very accurate. Therefore I say older although age had nothing to do with it. I had never been able to say panties to her for those she termed as "the unmentionable". It took a while before I understood what she meant 😊
Well I think from her point of view, these little panties definitely qualify under the name "the unmentionables" Although I personally have a bit difficult to understand why – no strange with them either 😊
Nåväl – de blev faktiskt ganska bra och syr jag dem igen så kommer jag att förlänga grenen som jag tycker var i minsta laget för jag skulle vilja ha dem lite högre upp i ryggen. Kanske även höja midjan med någon centimeter. Dessutom använda ett lite stabilare jerseytyg.  Jag lät resåren dra ihop lite mer i midjan än på de andra. Dessutom så satte jag resår även i benöppningen vilket inte var enligt mönstret. Men de var väldigt enkla att sy så prova dem gärna. Dessutom var de väldigt bekväma. Här hittade jag mönstret.
Well – they were actually quite good and if I sew them again so I am going to extend the crotch piece that I think was a bit too short because I'd like them a bit higher up in the back. Maybe even raise the waist with one centimeter. In addition, use a little more solid jersey fabric.  I let the elastic pull together a bit more in the waist than on the others. I also put elastics in the leg openings which wasn't accordning to the pattern. But they were very easy to sew so try them. By the way - they were actually quite comfortable to wear. Here I found the pattern.
Facts about designs/fabrics etc:
Presserfoot from Husqvarna Viking “ADJUSTABLE BIAS BINDER”

Friday, July 28, 2017

Underwear - 4


Det fick bli ytterligare ett par trosor. Dessa blev jag faktiskt inte så nöjd med. Jo, modellen gillar jag jättemycket – men tyget. Missförstå mig rätt nu – tyget som sådant gillar jag - men kvaliteten på tyget som i och för sig säkert är bra med tanke på priset var lite för sladdrigt och stretchigt för att sy trosor. Kanterna rullade ihop sig hela tiden vilket gjorde det svårare än nödvändigt. Jag försökte till och med stärka tyget vilket gjorde det lite bättre 😊
It had to be another pair of panties. These, I was not really happy with. Well, I like the model very much – but the fabric. Don't get me wrong now – I like the fabric as such - but the quality of the fabric which in and of itself certainly is good considering the price was a little too flimsy and stretchy for sewing panties. The edges rolled up all the time, which made it more difficult than necessary. I even tried starching them which made it a bit better 😊

När jag ändå var i farten så sydde jag ytterligare ett par. Denna gång höll jag emot resåren ”lite på känn” medan jag sydde till skillnad från förra gången där jag nålade fast. Jag tog ut ett avstånd, måttade bort lite och sträckte resåren. Jag inser att jag faktiskt måste öva lite och den största utmaningen var att få resåren att löpa rakt längs kanten när allt ”svävade i luften” så att säga. Jag har sagt det förut och säger det igen – kasta inte restbitarna av trikå. De är jättebra att öva och prova sömmar på.

While I was on the go I sewed another pair as well. This time I stretched the elastic a bit “freehand” while sewing unlike last time where I pinned firmly. I took out a distance, measured away a little and stretched the elastic. I realize that I actually have to practice a little and the biggest challenge was to get the elastic to run straight along the edge as it "floated in the air," so to speak. I've said it before and will say it again – do not throw away the scrap pieces of the jersey. They are great to practice and try stitches on.
Sedan hade jag inte tillräckligt mycket kvar av den rosa resåren för både midja och ben så jag beslutade mig för att använda vanlig resår efter att ha läst ett blogginlägg om detta. Tala om att känna igen sig 😊 Men det var svårt att sy på snyggt men jag tror att det största problemet var att tyget var så otroligt stretchigt och sladdrigt. Jag märkte inte det förrän jag började klippa i det. Nåväl, de går väl att använda dem också 😊. De sitter i alla fall väldigt bra på och är väldigt sköna.

Then I didn’t have enough of the pink elastic left so I decided to use regular elastic after reading a blog post about this. Talk about recognizing yourself 😊. But it was difficult to sew on nicely but I think the main problem was that the fabric was so incredibly stretchy and flimsy. I didn't notice that until I began to cut into it. Oh well, they will do as well. They are in any case very good on and really comfortable.
För att piffa till dem lite så gjorde jag en rosalila rosett. Det är jättelätt att göra. Se här.
To embellish them a little bit I did a pink-purple bow. It's really easy to do. See here.
En annan sak jag provade var att istället för trestegs sicksacken, som i och för sig ger ett väldigt arbetat och fint intryck, var en vanlig sicksack. Även om trestegssicksacken är snygg så är den ett litet h-----e att sprätta upp…och jag har sprättat denna gång. Det kan jag lova er 😊
Another thing I tried was that instead of the three-step zigzag, which in and of itself gives a very clean and professional finish, was a regular zigzag. Although the three-step zigzag is neat, it is a small h--l unpicking ... and I have ripped up seams this time that I can tell you 😊

Nu får jag en idé. Kanske skulle jag behöva den där speciella resårfoten? Så ett meddelande till Pia på Symaskinsgrottan – har du en resårfot hemma? Svar väldigt fort – ska titta när jag kommer till jobbet. Nej, tyvärr. Provade 4 ställen till men ingen hade den hemma och den var restnoterad. Jaha, vad gör jag nu? Det är ju väldigt lätt att tro att en pressarfot kommer lösa alla mina problem – om det nu kan kallas problem 😊
Har jag någon annan fot jag kan använda? Jag provar mina pressarfötter för band – nej, nej, nej – det blir bara trassel och resåren vill inte löpa under foten. Då ser jag min bandkantare ni vet den där jättebreda foten. Skulle den kunna fungera? Nu går hjärncellerna på högvarv 😊 Fortsättning följer .....

Now something pops up in my head. Maybe I need that special elastic presser foot? So a message to Pia at Symaskinsgrottan – do you have an elastic presser foot? Response very fast – I will look when I get to the shop. No unfortunately. Tried 4 other places to but nobody had it at home and it was on backorder. Oh well, what do I do now? It's very easy to think that a presser foot will solve all my problems – if it can be called a problem 😊
Could I have another foot that I can use? I tried my feet for ribbons — no, no, no — it just gets tangled and the elastic would not feed under the presser foot. Then I see my bias binder presser foot you know that giant wide foot. Could it work? Now the brain cells are working really hard 😊 To be continued …..

Facts about designs/patterns/fabrics etc:
Pattern: Basmönster till  trosa i 2- vägsstretch  from LG SÖMNAD

Thursday, July 27, 2017

The creation of a wall hanging the non-traditional way - 6


Nu har jag sytt ihop väggbonaden och skarvarna ska sys över med en dekorativ söm. Baksidan blir lika fin den eftersom jag använder samma tråd i undertrådsspolen. Eftersom alla block är färdiga och quiltade så är det svårt att sy ihop dem på traditionellt sätt. Men å andra sidan ville jag ju inte göra detta på ett traditionellt sätt eftersom jag ville utnyttja den teknik  och de software som finns till förfogande 2017. Så i morse i gryningen vid soluret och den nu färdig blommade kaprifolen fick bli en värdig inramning av den vackra väggbonaden.
Now I have stitched together the wall hanging and the seams should be sewn over with a decorative stitch. The back is just as nice as I use the same thread in the bobbin spool. Because each block is finished and quilted, it is difficult to sew them together in the traditional way. But on the other hand, I did not want to do this in a traditional way because I wanted to use the technology and the software that is made available 2017. So this morning at dawn at the "solar Labyrinth" and the now finished blooming Honeysuckle became a worthy setting of the beautiful wallhanging.
Även om allt är klart ITH så är det ändå en hel del jobb med ihopsättande och alla sidor ska matchas och passa ihop. Det är viktigt att man har raka linjer och att man sätter ihop delarna metodiskt.
Even though everything is finished ITH, there is still a lot of work together and all the sides must match and align. It is important to have straight lines and to put the parts together methodically.
Jag tycker också att det är viktigt att baksidan är snygg – därför använder jag samma tråd i undertrådsspolen som övertråden.
I also think it is important that the back is nice – therefore, I use the same thread in the bobbin as top thread.
I de översta hörnen har jag satt dit trekanter som man kan använda som upphängningsanordning. Nu ska jag bara hitta en liten platt list – jag tror det blir snyggast. Sen ska jag hitta den perfekta platsen för denna väggbonad.
In the top corners have I put some double folded triangles that can be used to accommodate the hanger. Now I just find a small flat list – I think it will be the prettiest. Then I find the perfect place for this wall hanging.


Njut av de vackra detaljerna. Blommorna.
Enjoy the beautiful details. The flowers.
Texten.
The text.

Texten med blommor.
The text with flowers.

Själva mittpartiet med den flygande Frida.
The center part with the Flying Frida.

Sen den vackra väggbonaden här försedd med en kantremsa i svart med vita prickar.
Then the beautiful wall hanging with a black binding with white dots.
Vill ni läsa hela serien av inlägg på hur jag skapade denna väggbonad och la till quiltning på de köpta designen så klickar ni här.
Do you want to read the entire series of posts on how I created this wall hanging and added the quilting on the purchased design, click here.

Embroidery Software used from Embrilliance