Saturday, July 8, 2017

Appliqué and statements - 1


Jag gillar statements - särskilt trevliga 😊 Jag gillar också broderier med text och jag gillar applikationer så att dessa broderier är en "win-win".  Här har jag lagt till en ram av satinstygn samt ett echoquiltmönster.
I like statements – especially nice ones 😊 I also like embroideries with text and I like appliqué so these designs are a “win-win”. Here I have added a frame of satin stitches and an echo quilt pattern.
Jag älskar också att kunna skriva ut mallar för applikationsbitarna. Hur man gör detta skiljer mellan olika Embroidery Software. En del har en funktion där man direkt kan exportera till svg eller annat format. Eller så kan man skriva ut på papper. En del har en funktion där man även kan lägga till en liten marginal för att täcka själva placeringslinjen samt även spegelvända broderiet om man vill använda Vliesofix som jag gjort.  Har man ingen sådan funktion kan man naturligtvis skriva ut själva linjen på broderiet och spegelvända det innan. Det finns många sätt att nå samma mål. Sen kan man ju naturligtvis göra på traditionellt sätt att sy placeringslinjen. Lägga på tyget. Sy linjen som fäster tyget. Klippa och därefter sy den avslutande sömmen.
I also love being able to print templates for the appliqué pieces. How to do this differsbetween different Embroidery Software. Some have a feature where you can directly export to svg or other format. Or you can print out on paper. Some have a feature where you can also add a small margin to cover the placement line and also mirror the embroidery if you want to use fusible web as I have.  If there is no such feature, you can of course print the line of the embroidery and mirror it before printing. There are many ways to achieve the same goal. Then you can of course do the traditional way to sew the placement line. Put on the fabric. Sew the tackdown line. Cut the fabric and then sew the finishing seam.
Jag valde även att färgsortera placeringssömmarna så jag kunde sy ut dem på en och samma gång. Jag var tvungen att klippa några hoppstygn men det var inte särskilt besvärligt 😊
I chose also to color sort the placement lines so I could sew them out at the same time. I had to cut a few jump stitches but it wasn't particularly inconvenient 😊

För en sådan design där det finns många små bitar skulle det vara många stopp och ta bort ramen för att klippa tyget (om du inte kan komma åt att klippa tyget med bågen på plats) och sedan tillbaka i maskinen igen.
For a design like this where there are many small pieces it would be a lot of stops removing hoop (unless you can reach cutting the fabric) and then back in the machine again).

Jag strök på vliesofix på baksidan av mina tygbitar. Du slänger väl inte små tygbitar? 😊 Denna ”scrap påse” är perfekt för dessa slags applikationer. OK, jag antar att jag är en "tygnörd" - men du vet att ”det krävs alla slags individer för att skapa en värld”. Vi har alla en plats och ett syfte.
I pressed fusible web on the back of my fabric scraps. You don’t throw away fabric scraps do you? 😊 This scrap-bag is perfect for these kind of things. OK suppose I am a ”fabric nerd” – but you know it takes all kinds to make a world. We all have a place and a purpose.
Jag har numrerat mina bitar så jag vet vilka som ska läggas var - och kom ihåg att du har spegelvänt mallen 😊
Then I number my pieces so I know which to put where – and do keep in mind that you have mirrored the template 😊

Där är de på plats och jag kan börja sy.
There now they are in place and I can start sewing.

Jag har en stoppknapp på min maskin och som bypassar färgbyten så att jag kan sy nästa två färger i en rad.
I have a stop button at my machine and that bypasses color changes so I can sew the next two colors in one row.
Blev jättefint, håller ni inte med?
Looks nice don’t you agree?

Designs: BEAUTIFUL APPLIQUE STARS  from fruBlomgren

8 comments: