Tuesday, July 18, 2017

Butterflies - 8

Nu har vi stygnsatt applikationsfjärilen och även lagt till quiltning och linjer för att göra den till en nästan ITH.


Now we have digitized the appliqué butterfly and also added the quilting and lines to make it an almost ITH.

Börja med att spänna ett tunt bomullstyg i en 200x200 mm båge.
Start by hooping a thin cotton fabric in a 200 x 200 mm hoop.

Lägg på en vadd avsedd för grytlappar.
Put on a cotton batting intended for potholders.


Lägg sedan på bottentyget i bomull och sy fast med en bastingram.
Then put on the bottom fabric in cotton and sew with a basting line around the hoop area.

Därefter sys placement-linjen för fjärilen. Lägg på tyget för fjärilen.
Then the placement line for the butterfly is sewn.

Lägg på tyget för fjärilen
Add the fabric of the butterfly.

Sy fast tyget med tackdown sömmen.
Sew the fabric with a tack-down seam.

Ta bågen från maskinen men ta inte bort tyget ur bågen. Klipp längs den sydda linjen.
Take the hoop from the machine but do not remove the fabric from the hoop. Cut along the sewn line.

Därefter sys langettsömmen. Jag har valt trippelstygn för att få en väldigt markerad linje.
Then the ladder stitch is sewn. I have selected the triple stitch to make a very marked line.

Sedan sys kroppen eller ringarna på vingarna. Detta är en smaksak. Jag har valt att sy ringarna på vingarna som applikationer.
Then the body and rings on the wings are sewn. In which order is a matter of taste. I have chosen to sew the rings on its wings which appliqués.

Därefter sys fjärilens kropp och ögon och antenner.
Then stitch the butterfly's body and eyes and antennae. 


När det är sytt så lägger man en tunn vadd på baksidan och därefter baksidestyget.
Finish by putting a very thin layer of batting plus a cotton fabric on the back of the hoop.

Sy stipplingen samt linjerna som fäster tyglagren. Använd samma färg på tråden på fram och baksidan.
Sew the stippling and lines that attach the fabric layers. Use the same color of thread for the front and back.

Slutligen sys en tunn kantremsa på – det är det enda som gör att det blir ”nästan ITH”.
Finally sew a thin binding around the edges – it's the only thing that makes it "almost ITH".

Designs: Created in Premier+ Ultra Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment