Wednesday, July 26, 2017

The creation of a wall hanging the non-traditional way - 5


Nu har jag broderat klart alla delar till min väggbonad.  Några delar med bara namnet Frida Kahlo på. Sedan är det ytterligare några hörndelar med blommor på. Här ser ni alla delarna. 

Now I have embroidered clear all parts for my wall hanging. Some parts with just the name Frida Kahlo. Then a few more corner parts with flowers on. Here you see all the parts. 

Det som nu återstår är att skära delarna nära den omringande kanten, men nu måste man tänka sig för. Jag har gjort en ritning på hur jag vill ha mina delar och beroende på det så ska jag antingen skära precis längs linjen eller lämna en liten sömsmån för att kunna fästa kantremsan.
Now I have finished embroidering all parts for my wall hanging. What now remains is to cut the parts close to the surrounding edge, but now you have to think twice. I have made a plan of how I want my parts to be in the layout and depending on that I'll either cut exactly along the line or leave a small seam allowance to attach the binding.
Det bästa är att rita med en försvinnande penna på de delar som ska ha en sömsmån så man inte skär fel. Sen en sak till – när du markerat – kolla ytterligare en gång. Här kan ni se mina delar. Visst är de färggranna och fina.
Jag har quiltat på varje bit så allt är i princip klart nu utom tillskärning och ihopsömnad. Hur jag gjorde quiltningen kan ni läsa om här och även få lite tips på hur jag löste vissa problem. Men mer om det i nästa inlägg.
The best thing is to draw with a vanishing pen on the parts that will have a seam allowance so you do not cut the wrong. Finally – when you’ve marked all the parts – check one more time. Here you can see my parts. Sure, the colorful and nice.
I have quilted on each piece so everything is basically done now except the cutting and piecing. How I made the quiltning you can read about here and also get some tips on how I solved some issues. But more on that in the next post.
Embroidery Software used from Embrilliance

No comments:

Post a Comment