Saturday, July 29, 2017

Underwear - 5

Kanske skulle den kunna gå att använda denna ”Adjustable Bias Binder" till att sy fast resåren? Nu ersätter den ju inte resårfoten i form av att den jämt kan mata resåren men den håller den på plats. 
Maybe it could work with this ”Adjustable Bias Binder" to attach the elastic? Now this presser foot doesn’t replace the even feed of the elastic presser foot but it keeps the elastic in place.
Den är också suveränt bra för att jag kan flytta avståndet med den lilla skruven och anpassa till min resår. 
It's also helpful because I can move the distance with the small screw and fit to my elastic. 
Sedan det bästa av allt (nu går hjärncellerna på högvarv märker ni det? 😊) jag kan sänka pressarfoten, skjuta in resåren från sidan och skjuta in den under nålen. 
Then the best part (now the brain cells are working, you notice it?😊) I can lower the presser foot, insert the elastic from the side and insert it under the needle. 
Jaha, säger ni säkert och vad är det för fantastiskt med det? Jo allt gäller ju att få rätt placering och att hålla kvar resåren på plats. Jag skjuter in resåren från sidan och ser till att den ligger i skåran. Sen skjuter jag ner den så långt jag kan så den ligger under nålen.
Oh well, then you say and what's great about that? Well it all comes to get the right placement and to hold the elastic in place. I slide the elastic from the side and make sure it is in the groove. Then I push it down as far as I can so it is under the needle.

Nu kommer det fiffiga – jag sänker nålen, den tar tag i resåren, jag tar två stygn genom att vrida på handhjulet och nu är resåren säkrad – så himla bra. I och för sig stod det att den inte var avsedd för Emerald serien men jag tycker att det fungerade alldeles utmärkt för det ändamålet jag använde den till. Men som sagt jag provade ju på egen risk 😊.
Now comes the nifty part – I will lower the needle, it grabs the elastic, I take two stitches by turning the hand wheel and now the elastic is secured – so amazingly good.  In and of itself, it said that it was not designed for the Emerald series but I think it worked just fine for the purpose, I used it for. But as I said I tried it at my own risk 😊
Ni kommer ihåg att jag sa till er att inte slänga skräpremsor av tyget? Det är perfekta att öva på.
You will remember that I told you not to throw litter strips of fabric? It is perfect to practice on.
En annan sak jag lärt mig är att man kan ju använda en trestegs sicksack – vilket är ursnyggt men ett h-----e att sprätta upp. Eller så använder man en större vanligt sicksack vilket också fungerar utmärkt och som är mycket lättare att sprätta vilket man får göra i början. (Inte bara i början skulle jag säga utan jag sprättar ofta och jag har sytt väldigt många år 😊).
Jag hade inställningen på min Emerald med 3.5 i stygnlängd och 5 på stygnbredden. Man får också anpassa pressarfotstrycket för stretchtyg (kolla i manualen om du inte vet hur det görs).
Another thing I learned is that one can use a three-step zigzag - which is gorgeous but a h--l unpicking. Or if you use a larger plain zigzag, which also works great which is much easier to unpick which you probably will do in the beginning. (Not just at the beginning I would say but I'm unpicking often and I have sewn many years 😊).
I had the setting on my Emerald with 3.5 in stitch length and stitch width to 5. You may also customize presser foot pressure so it is suitable for stretch fabric (check the manual if you don't know how it's done).
Här visar jag er hur det kan bli och det enda jag kan säga är att man får prova sig fram för att få ”känslan” – ibland finns inga bättre knep. Från vänster till höger: Ingen motstånd – lite motstånd – mer motstånd. Jag som jag brukar säga – det finns många sätt att nå samma mål.
Here I show you how it can be, and the only thing I can say is that you get to trial and error to get the "feeling" – sometimes there is no better trick. From left to right: No resistance – little resistance-more resistance. I as I like to say – there are many ways to achieve the same goal. 
Close of not stretching the elastic

Close of a little stretching of the elastic

Close of more stretching of the elastic

Ytterligare en sak som är fantastiskt bra med denna fot är att det är lätta att bara skjuta ut resåren åt sidan, men också lika lätt om det skulle blivit fel att sätta tillbaka tyget under pressarfoten och skjuta in resåren från sidan igen.
Another thing that is good with this foot is that it is easy to just pull out the elastic, but also equally easy if it would have been wrong to put back the fabric under the presser foot and insert the elastic from the side again.
För att testa så beslutade jag mig ändå före att prova mönstret jag laddat ner från Pattydoo. Anledningen var att jag hade en minimal bit av det sladdriga blommiga tyget kvar och behövde använda upp det. Jag tror egentligen inte att det är nåt större fel på mönstret mer än att jag nog personligen skulle vilja ha dem lite högre upp i midjan. Men det är nog så att detta är en bikinimodell. Men detta blir ett utmärkt tillfälle att prova det jag nu experimenterat med - nämligen ”Adjustable Bias Binder".
När jag sydde dessa trosor så kom jag att tänka på en ”äldre dam” som jobbade på mitt första jobb. Hon var verkligen en ”äldre dam” även om hon då var i 50 års åldern. Hon var den sötaste och gulligaste man kunde tänka sig men väldigt strikt uppfostrad och mycket korrekt. Därför säger jag äldre även om åldern inte hade något med det att göra. Jag hade aldrig kunnat säga trosor till henne för sådana benämnde hon som ”de onämnbara”. Det tog ett tag innan jag fattade vad hon menade 😊
Nåväl, jag tror att ur hennes synvinkel skulle dessa små trosor definitivt kvala in under benämningen ”de onämnbara” även om jag personligen har lite svårt att förstå varför – inget konstig med dem heller 😊
To test so I decided yet before to try the pattern I downloaded from Pattydoo. The reason was that I had a tiny bit of the flaccid floral fabric left and needed to use it up. I don't really think that there is something major wrong with the pattern more than that I personally would like to have them a little higher up the waist. But it is probably the case that this is a bikini model. But this will be a great opportunity to try with what I have now experimented with – namely the ”Adjustable Bias Binder".
When I sewed these panties I my thought went to an "older Lady" who was working at my first job. She was truly an "older Lady". Although she was in her 50’s. She was the cutest and sweetest imaginable but very strictly brought up and very accurate. Therefore I say older although age had nothing to do with it. I had never been able to say panties to her for those she termed as "the unmentionable". It took a while before I understood what she meant 😊
Well I think from her point of view, these little panties definitely qualify under the name "the unmentionables" Although I personally have a bit difficult to understand why – no strange with them either 😊
Nåväl – de blev faktiskt ganska bra och syr jag dem igen så kommer jag att förlänga grenen som jag tycker var i minsta laget för jag skulle vilja ha dem lite högre upp i ryggen. Kanske även höja midjan med någon centimeter. Dessutom använda ett lite stabilare jerseytyg.  Jag lät resåren dra ihop lite mer i midjan än på de andra. Dessutom så satte jag resår även i benöppningen vilket inte var enligt mönstret. Men de var väldigt enkla att sy så prova dem gärna. Dessutom var de väldigt bekväma. Här hittade jag mönstret.
Well – they were actually quite good and if I sew them again so I am going to extend the crotch piece that I think was a bit too short because I'd like them a bit higher up in the back. Maybe even raise the waist with one centimeter. In addition, use a little more solid jersey fabric.  I let the elastic pull together a bit more in the waist than on the others. I also put elastics in the leg openings which wasn't accordning to the pattern. But they were very easy to sew so try them. By the way - they were actually quite comfortable to wear. Here I found the pattern.
Facts about designs/fabrics etc:
Presserfoot from Husqvarna Viking “ADJUSTABLE BIAS BINDER”

No comments:

Post a Comment