Monday, July 31, 2017

”What’s there to be afraid of” or making a Garden Flag - 1

Här har jag broderat en trädgårdsflagga. De är inte så vanliga i Sverige så att hitta en ställning till en sådan var en utmaning som hette duga.  Jag var inne på byggvaruhus, IKEA, järnaffär och trädgårdsmarknader. Så föll mina ögon på ett buskstöd. Det skulle kanske kunna gå.
Here I have embroidered what a garden flag. They are not as common in Sweden so to find a stand for such was a big challenge.  I was looking at DIY stores, IKEA, hardware stores and garden markets. My eyes fell on a plant support. It would perhaps be able to work.
Nåväl, det var första utmaningen. Sedan till utmaning nummer två som egentligen inte skulle varit en utmaning för mig men som jag väljer att göra det till bara för att visa er att det finns absolut inget att vara rädd för när det gäller stora designs. Sådana vi inte har brodérbågar som täcker. Där vi måste göra något som kallas ”splitta”. Jag säger det nu en gång för alla – det är inget att vara rädd för.
Well, that was the first challenge. Then to challenge number two that really would not have been a challenge for me but that I choose to make it just to show you that there is absolutely nothing to be afraid of when it comes to big designs. Those we do not have hoops that covers. Where we need to do something called "splitting". I'm saying it now, once and for all "it is nothing to be afraid of”.
Har ni ett Embroidery Software? Är er största brodérbåge är 150mmx240mm.
Jag kommer här visa er vilka steg jag tagit och jag har använt mig av Embrilliance för att splitta och göra texten och Stitch Artist för att göra blommorna. Sedan har jag utnyttjat Embrilliance Alignment Lines. Det är faktiskt inte alls svårt. I mitt nästa avsnitt ska jag gå igenom hur jag bearbetade det broderi jag först gjort.
Do you have an Embroidery Software? Is your biggest hoop 150mmx240mm.
I will show you the steps I took and I have used Embrilliance to split and make the text and Stitch Artist to make the flowers. Then I used the Embrilliance Alignment Lines. Indeed, it is not at all difficult. In my next post, I will walk you through how I processed the embroidery I first made.
Facts about products used:
Embrilliance Software (including Stitch Artist) used for splitting and creating flowers and lettering.

No comments:

Post a Comment