Sunday, August 13, 2017

A new species of beetles - the turquoise redheaded beetle - 2

Visst är det häftigt med alla arter av småkryp som finns även om jag kanske inte gillar alla, som den här getingen.
It sure is awesome with all species of insects that are found even though I may not like all like this wasp.

Men dessa små turkosa skalbaggar tycker jag om. Kanske är det en ny art? De flesta jag sätt har rött huvud men så har jag sett några med rosa huvud. Jag undrar om det kan vara hanar och honor?
But I like these little turquoise beetles. Maybe it's a new species? Most I have red head but I have seen some with pink head. I wonder if it might be males and females?
Eller är det någon mutation på gång?
Or is there any mutation at the time?

Nåväl jag har gjort ett set med tvättvantar och en rygghandduk av ett set med två gästhanddukar som jag köpt på IKEA för en billig peng.
Well I have made a set of bath mittens and a back towel of a set with two guest towels which I bought at IKEA for a cheap price.

Jag har använt Embrilliance för att lägga till knockdown stitches. Vilken skillnad jag tror inte att de små benen hade synts annars. Detta har totalt revolutionerat mitt handduksbroderande 😊
I have been using Embrilliance to add knockdown stitches. What a difference I do not think that the tiny bones had appeared otherwise. This has entierly revolutionized my towel embroidering 😊

Jag ska visa hur jag förvandlade de två gästhanddukarna till ett par vantar och en rygghandduk i mitt nästa blogginlägg.
I'll show how I transformed the two guest towels to a pair of bath mittens and a back towel in my next blog post.

FACTS ABOUT DESIGNS/FABRICS ETC:
Designs  fruBlomgren T-SHIRT BUGS
Towel – 2 pack Guest Towels HÄREN from IKEA

No comments:

Post a Comment