Wednesday, August 16, 2017

When you really don’t know but still give it a try

Ibland måste man bara prova även om man inte är helt 100% säker på att det är rätt – tyg det vill säga.
Det är svårt att riktigt veta vad det är för slags tyg och foder man ska ha. Man får helt enkelt testa och det är vad jag ska göra med den här toppen från LG Sömnad.
Sometimes you have to just try it even if you are not absolutely 100% sure that it is correct – the fabric that is. 
It's hard to really know what kind of fabric and lining to use. You simply have to try and that's what I'll do with this top from LG Sömnad.

Facts about designs/fabrics etc:
Pattern from LG Sömnad

No comments:

Post a Comment