Saturday, September 30, 2017

Autumn wreaths - 1


Ni som följt min blogg länge vet att jag älskar att göra dörrkransar. De behöver inte vara jätteavancerade men de får gärna avspegla årstiden och min hobby.
Nu är det höst och då är det naturligt att använda höstfärger som orange, gult, grönt och brunt. När Halloween närmar sig blir det gärna Halloween inspirerade teman och för att inte tala om jul 😊 Men nu ska vi förbereda oss för hösten och då tycker jag att pumpor och blad är på sin plats.
You who have followed my blog for a long time know I love making door wreaths. They do not need not be very advanced but they may well reflect the season and my hobby.
Now it is autumn and then it is natural to use fall colors like orange, yellow, green and brown. As Halloween approaches, it becomes natural with Halloween inspired themes and not to mention the Christmas 😊 But now we are going to prepare us for the fall, and then I think the pumpkins and leaves are in place. 

Som ni ser så har min gamla krans som jag bara varit för lat förr att fixa blivit väldigt blekt. Det var en pumpa och ett blad en gång i tiden – ja det är det ju nu också men de hade orange och gröna färger 😊
As you can see, my old wreath that I just been too lazy to fix become very pale. It was a pumpkin and a leaves at one time – well it's now too but they had orange and green colors 😊

Jag tänkte börja med att göra ett freestanding laceblad i Embrilliance Stitch Artist 3. Superenkelt att göra och sen tänkte jag göra en freestanding applikationspunpa. Men just nu så syr maskinen lace blad och sen ska pumpan sys. Allt detta gör jag i Embrilliance Stitch Artist. Man kan ju välja om man vill sy på vattenlöslig plast eller den vävda varianten. I de kommande blogginläggen ska jag visa er hur lätt det är att göra dessa lace blad samt den fristående applikationspumpan.
I thought I'd start with making a freestanding lace leave in Embrilliance Stitch Artist 3. Super easy to make and then I thought I’d make a freestanding appliqué pumpkin. But right now, the sewing machine sews lace leaves and then the pumpkin is to be sewn. Everything I do in Embrilliance stitch Artist. One can choose if one want to sew on the plastic water soluble stabilizer or the woven. In the following posts I will show you how easy it is to make a lce leaf and an appliqué pumpking i Stitch Artist 3.

Designs: Made in Embrilliance Stitch Artist 3

Friday, September 29, 2017

Paper Templates


I dagens samhälle där det mesta är elektroniskt och datorstyrt så även våra brodérmaskiner finns det ändå tillfällen där gamla beprövade metoder har sin plats – underskatta inte pappers mallarna.
In today's society where most of it is electronic and computer-controlled so even our embroidery machines, there are still occasions where the old tried and true methods have their place – don't underestimate paper templates.

Thursday, September 28, 2017

Today’s tips

Vadd speciellt polyestervadd tar ganska mycket plats även om det inte väger så mycket.
Batting especially polyester batting takes quite a lot of space even if it doesn't weigh much. 
Ett tips är att förpacka det i vaccumpåsar och suga ut luften med en dammsugare.
One tips is to pack it in vaccum bags and “remove” the air with a vacuum cleaner.

Wednesday, September 27, 2017

Angels in Red - 2


Varje gång jag tittar på de små änglarna blir jag glad, de är så ljuvligt söta. Jag är också helnöjd över hur de blev när jag sydde dem på filt.
Every time I look at the small angels, I'm happy, they are so sweet and adorable. I'm also delighted with how they turned out when I sewed them on felt.

Det här med att använda filt att brodera på är en sak jag använt mig av länge. Det är ett jättelätt sätt att får designs fristående. I början innan jag hade ett Embroidery Software som med lätthet kunde göra outlines så la jag på en baksida av filt och använde sedan min symaskin till att sy en linje någon millimeter utanför själva broderiet. Sedan klippte jag ut den. Filten jag använder är tvättbar och inte den tunna hobbyfilten.
This use of felt for embroidery is one thing I used for a long time. It's a great way to get designs to become stand-alone. In the beginning before I had an Embroidery Software that could easily make outlines, I put on a back of felt and then used my sewing machine to sew a line a few millimeters outside of the embroidery. Then I cut it out. The felt I use is washable and not the thin hobby felt.

Men att kunna göra detta i sitt Embroidery Software med bara några klick som Embrilliance Stitch Artist 3 ger möjlighet till är bara för bra för att vara sant. Så lätt och att dessutom kunna välja stygnlängd, enkel Run Stitch, Double Run Stitch eller en Bean Stitch gör ju att man kan få en perfekt ”outline”. Jag måste säga med risk för att låt lite för entusiastisk att det är så himla enkelt att göra detta i Embrilliance Stitch Artist 3 så det finns inte ”på världskartan”. En annan sak som jag alltid förespråkat är att man ska använda sitt embroidery software till så mycket mer än att bara ändra färg eller att kombinera ihop en text och ett broderi. Låt ditt Embroidery Software hjälpa dig med sömnad och andra detaljer. Det är inte bara gigantiska komplicerade stygnsättningar som man kan göra. Men nog med lovord, nu tycker jag att vi sätter igång så ni får se hur enkelt det är.
But being able to do this in your Embroidery Software with just a few So easy - just choosing a stitch length, single Run Stitch, Double Run Stitch or Bean Stitch makes it possible to get the perfect outline. I have to say with the risk of being a little too enthusiastic that it's so easy to do this in Embrilliance Stitch Artist 3 so it's not “on the world map”. Another thing that I always advocate is to use your Embroidery Software for so much more than just changing color or combining text and embroidery. Let your Embroidery Software help you with sewing and other details. It's not just giant complicated designs that you need to digitize. But enough with praise, now I think we should get started so you'll see how easy it is.

Jag börjar med att öppna designen i Embrilliance. Jag har valt en båge som är 100x100 mm men du kan ju ta en större om du vill.
Därefter så går jag in i själva Stitch Artist delen genom att trycka på Create. Jag väljer sedan Create an Outline from stitches on the page.

I start by opening the design in Embrilliance. I have chosen a hoop that is 100x100 mm but you can take a bigger one if you want.
Then I enter the Stitch Artist part by pressing Create. I then choose Create an Outline from stitches on the page.

Därefter väljer jag inflate och sätter ett avstånd på 3 mm. Jag klickar även för remove holes. Ni ser att det ändå kommer finnas lite hål, men det fiffiga är att de ligger som ett eget objekt så det är bara att markera detta och sedan ta bort det.

Then I select inflate and set a distance of 3 mm. I also click remove holes. You see that there will still be some holes, but the cool thing is that they are like a separate object so just select this and then remove it.

Nu har vi en outline runt ängeln. Jag ska nu sätta stygn på denna och det gör jag genom att välja Run och sedan i Properties välja Bean Stitch.
Now we have an outline around the angel. I'm going to put stitches on this and I do that by choosing Run and then in Properties choose Bean Stitch.

Denna outline ska ligga sist i färgordningen – och ta gärna och ändra färg på den så det inte blir samma färg som sista färgbytet på ängeln.
Är ni uppmärksamma så ser ni att ängeln nu är aningen för stor för 100x100 mm bågen. Det löser man lätt genom att rotera designen en aning. Det finns 2 sätt att göra detta och det ena är att rotera på den lilla blå pricken i övre högra hörnet. Eller så skriver man in en roteringsgrad i rutan därför.

This outline should be the last in the color scheme - and please change color so it will not be the same color as the last color change in the angel.

If you are observant, then you’ll see that the angel is now too big for the 100x100 mm hoop. This is easy to solve by rotating the design slightly. There are 2 ways to do this and one is to rotate on the little blue dot in the upper right corner. Or, enter a rotation rate in the box accordingly.

Nu är det bara att spara designen. En annan sak jag fullkomligt älskar med Embrilliance är hur lätt det är att skriva ut mallar för applikationer. Man kan till och med i Preferences välja att spegelvända utskriften. Det är bara så bra – ni måste prova det. Jag sätter även vliesofix på baksidan av tyget så kan jag försiktigt fästa det med ett varmt stykjärn när allt är klart.

Now, just save the design. Another thing I completely love with Embrilliance is how easy it is to print templates for appliqué pieces. You can even choose to mirror the print in Preferences. It's just so good - you have to try it. I also put some fusible web on the back of the fabric so I can gently attach it with a hot iron when everything is ready.

När jag nu ska sy ut detta så spänner jag rivbart mellanlägg i en båge. Vill man ha mer stadga kan man förstärka med ett löst lager av rivbart mellanlägg. Därefter läggs filten på. Fäst gärna med några tejpbitar.
When I'm going to sew this out, I'm hooping tear away stabilizer in a hoop. If you want more stability, you can reinforce with an additional layer of tear away stabilizer. Then the felt is laid on. Feel free to attach some pieces of tape to keep it in place.

Nu broderas ängeln. Denna ängel sydde jag i en större båge eftersom jag preparerade 2 bågar på samma gång.

Now the angel is embroidered. This angel was sewn in a slightly larger hoop as I prepared 2 hoops at the same time.Jag väljer att klippa ut mina applikationsbitar och placera dem innanför linjen. Men här bestämmer ni själva hur ni vill göra. 
I choose to cut my appliqué pieces and place them inside the line. But here you decide what you want to do. 

När ängeln är färdigsydd så tar jag bort bågen från maskinen och lägger på ett lager filt på baksidan. Fäst gärna med tejp.
When the angel is ready, I remove the hoop from the machine and put on a layer of felt on the back. Feel free to attach with tape to keep it in place.

Sätt tillbaka bågen i maskinen och sy nu den avslutande outlinen.
Put the hoop back in the machine and sew the finishing outline.

När det är klart river man bort mellanlägget mellan filt lagren. Håll gärna emot lite på sömmen när ni river.
Once it's done, you'll tear away the stabilizer between the felt layers. You ca hold a finger on the seam while tearing.

Därefter så klipper man längs outlinen med någon millimeters marginal.

Then you cut along the outline with a millimeter margin.

Nu har ni en fin ängel som kan hängas i en gren eller i julgran, eller  varför inte göra en fin mobil. Detta sätt att göra fristående designs av helt vanliga designs är så enkelt men resultatet är fantastiskt.
Now you have a nice angel that can be hung in a branch or in the Christmas tree, or why not make a nice mobile. This way to make standalone designs of very common designs is so simple but the result is amazing.

Previous Blogposts in this series
Facts about designs/fabrics etc:
Designs FLOWER ANGELS from fruBlomgren

Tuesday, September 26, 2017

Angels in Red - 1


Jag höll på skriva Ladies in Red men så tänkte jag det är ju änglar och jag tycker dessa änglar ser ut som små - just det - änglar som ska på dans i sina fina röda klänningar. Det glittrar i vingarna och det glittrar i håret. De är så fina.
I kept on writing Ladies in red but the I thought it's Angels and I think these Angels look like small - that's right - angels that are going to a dance in their nice red dresses. It glitters in the wings and it sparkles in their hair. They are so lovely.


Namnet på den lilla ängeln är HORTENSIE förresten - förtjusande namn för en Flower Angel - håller du inte med? Dessa Flower Angels älskar att dansa i ljuset av solcellslamporna i trädgården så det är därför du oftast ser dem glittrande i mörkret fladdrande med vingar och fötter.
The name of this little Angel is HORTENSIE by the way – lovely name for a Flower Angel – don’t you agree? These Flower Angels love to dance in the light of the Garden solar lamps so that’s why you will see them glittering in the dark fluttering wings and feet.

Tanken är att kunna använda dessa som hängande dekorationer i några kvistar, eller varför inte sy några till julen och ha i granen?
The idea is to be able to use those as hanging decorations in some twigs, or why not sew some for Christmas and have in the tree?

Detta är ytterligare ett ”se utanför ramarna” när det gäller att använda sitt Embroidery Software - i detta fall använde jag Embrilliance Stitch Artist 3 - för att göra fristående hängen av dessa änglar. Egentligen är detta som liknelsen mellan häst och vagn och en bil. Nyfikna hur jag gjorde? Det ska jag berätta om i mitt nästa inlägg.
This is another "look outside the box" when it comes to using your Embroidery Software - in this case I used Embrilliance Stitch Artist 3 - for doing freestanding decorations from these angels. Actually, this is like the parable between horse and wagon and a car. Curious how I did? That I’ll talk about in my next post.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs FLOWER ANGELS from fruBlomgren
Software used: Embrilliance and Stitch Artist 3

Monday, September 25, 2017

”Hexie-cutie bear”


Nu har jag inga småbarn längre. Min son är 25 år och jag tror inte han vill ha en björnkudde även om jag tror att han skulle tycka denna lilla sötnos är fin.
Now I have no young children anymore. My son is 25 years old and I don't think he wants to have a bear pillow although I think he would think this little cutie is fine.

Men den var så bedårande gullig att jag kunde inte låta bli att sy den – kanske till barnet som ändå finns i mig 😊
But it was so adorably cute that I couldn't help sewing it – perhaps for the child who still lives inside of me 😊

Men för dem som har små barn att sy till är det ju perfekt. Mjuka, inga lösa delar. Perfekt som en liten gose-sovkudde.
But for those who have young children to sew for it's perfect. Soft, no loose parts. Perfect as a small sleeping cuddly-toy.

Sunday, September 24, 2017

Autumn colors - 5

Part 2 of doing the quilted middle part for the door wreath
Här kommer en bildserie på hur dessa linjer vi skapade i Embrilliance och Stitch Artist 3 är avsedda att fungera med tyg och vadd.
De material jag använde till denna krans är följande
Styrolitkrans
Remsor av juteväv
Knappnålar
Linnetyg Aina   från IKEA
Bomullstyg från IKEA
Plattvadd (syntetvadd)
Ängel Dahlia från kollektionen Flower Angels
Mylar
Quilttyger
Vliesofix liknande material
Brodertåd
Blad och rönnbär
Decoupagelim

Here comes a photo series on how these lines we created in Embrilliance and Stitch Artist 3 is designed to work with fabric and batting.
The material I used for this wreath are the following
Styrofoam wreath
Strips of burlock
Pins
Linen Aina    from IKEA
Cotton fabric from IKEA
Synthetic batting
Angel Dahlia from the collection Flower Angels
Mylar
Quilt fabrics
Vliesofix similar material  (fusible web)
Embroidery thread
Leaves
Rowan berries
Decoupage glue


Börja med att spänna rivbart mellanlägg i en brodérbåge – i mitt fall en som är 150x240 mm. Lägg på vadd och linnetyg för framsidan. 

Start by hooping tear away stabilizer in a hoop - in my case a 150 x 240 mm.   Add batting and linen fabric for the front.

Sy den första single run linjen som håller fast tyg och vadd på mellanlägg. Därefter så broderas ängeln Dahlia. 
Sew the first single run line that secures the fabric and batting on the stabilizer. Then the angel Dahlia is embroidered. 


Jag har valt att printa ut spegelvända mallar av applikationsbitarna från Embrilliance och sedan klippa ut dem efter att jag strukit fast vliesofix liknande material på baksidan.
I have chosen to print a mirror image of the appliqué templates from Embrilliance and then cut them out after I pressed the fusible web on the back. 


När ängeln är klar tar man bort bågen från maskinen och klipper bort fäststygnen. Därefter så lägger man ytterligare ett lager vadd och ett bomullstyg på baksidan.
When the Angel is finished, remove the hoop from the machine and cut away the jump stitches.


Nu ska Double Run linjen sys. Den håller fast det nya lagren av vadd och ett bomullstyg på baksidan med de andra tyg och vaddlagren. Därefter ska själva quiltningen sys och jag börjar med Double Run linjen runt ängeln Dahlia. Sedan sys stjärnorna

Then add another layer of batting and a cotton fabric on the back. Now the Double Run line is sewn. It secures the new layers of batting and a cotton fabric on the back with the other fabric and batting. Thereafter, the quilting pattern is sewn and I start with the Double Run line around the Angel Dahlia Then the stars are stitched


När allt är sytt så tar jag bort bågen från maskinen och klipper hoppstygnen. Men jag låter allt sitta kvar i bågen för jag ska nu fylla i stjärnorna med guldigt glitter glue. Vissa drar jag en outline runt och andra målar jag hela. Nu får det torka.

When everything is sewn I remove the hoop from the machine and cut the jump stitches. But I let everything remain in the hoop as I will now fill in the stars with gold glitter glue.  Some I draw an outline around and others I paint in the complete star. Let it dry.


Under tiden har jag låtit de löv jag visade häromdagen och som målades med ett lager decoupagelim torka. Jag tar även några rönnbärskvistar.

In the meantime, I have painted the leaves I showed the other day with a layer of decoupage glue and let them dry. I also take a small branch of Rowan berries.

Sedan är det bara att byta ut plattan med Mr Fox mot den nyquiltade plattan med ängeln Dahlia. Det går lätt eftersom det är så enkelt att fästa med knappnålar i styrolitkransen.
Then just replace the plate with Mr. Fox with the new quilted circle with Angel Dahlia. It is easy because it is attached with pins in the styro foam wreath

Jag hoppas detta givit er lite inspiration till hur man kan ”se utanför ramarna” och även ”innanför en ram” samt hur man kan dra nytta av ett Embroidery Software – i detta fall valde jag att använda Embrilliance och Stitch Artist 3 för att göra den quiltade mittdelen. Allt för att möjliggöra dessa kreativa experiment 😊

I hope this has given you some inspiration for how to “look outside the box” and also "inside a frame" and how you can take advantage of an Embroidery Software – in this case, I chose to use Embrilliance and Stitch Artist 3 to make the quilted middle part. Everything to allow these creative experiments 😊


Previous Parts in this series
Facts about designs/fabrics etc:
Designs FLOWER ANGELS from fruBlomgren