Tuesday, September 26, 2017

Angels in Red - 1


Jag höll på skriva Ladies in Red men så tänkte jag det är ju änglar och jag tycker dessa änglar ser ut som små - just det - änglar som ska på dans i sina fina röda klänningar. Det glittrar i vingarna och det glittrar i håret. De är så fina.
I kept on writing Ladies in red but the I thought it's Angels and I think these Angels look like small - that's right - angels that are going to a dance in their nice red dresses. It glitters in the wings and it sparkles in their hair. They are so lovely.


Namnet på den lilla ängeln är HORTENSIE förresten - förtjusande namn för en Flower Angel - håller du inte med? Dessa Flower Angels älskar att dansa i ljuset av solcellslamporna i trädgården så det är därför du oftast ser dem glittrande i mörkret fladdrande med vingar och fötter.
The name of this little Angel is HORTENSIE by the way – lovely name for a Flower Angel – don’t you agree? These Flower Angels love to dance in the light of the Garden solar lamps so that’s why you will see them glittering in the dark fluttering wings and feet.

Tanken är att kunna använda dessa som hängande dekorationer i några kvistar, eller varför inte sy några till julen och ha i granen?
The idea is to be able to use those as hanging decorations in some twigs, or why not sew some for Christmas and have in the tree?

Detta är ytterligare ett ”se utanför ramarna” när det gäller att använda sitt Embroidery Software - i detta fall använde jag Embrilliance Stitch Artist 3 - för att göra fristående hängen av dessa änglar. Egentligen är detta som liknelsen mellan häst och vagn och en bil. Nyfikna hur jag gjorde? Det ska jag berätta om i mitt nästa inlägg.
This is another "look outside the box" when it comes to using your Embroidery Software - in this case I used Embrilliance Stitch Artist 3 - for doing freestanding decorations from these angels. Actually, this is like the parable between horse and wagon and a car. Curious how I did? That I’ll talk about in my next post.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs FLOWER ANGELS from fruBlomgren
Software used: Embrilliance and Stitch Artist 3

No comments:

Post a Comment