Wednesday, September 27, 2017

Angels in Red - 2


Varje gång jag tittar på de små änglarna blir jag glad, de är så ljuvligt söta. Jag är också helnöjd över hur de blev när jag sydde dem på filt.
Every time I look at the small angels, I'm happy, they are so sweet and adorable. I'm also delighted with how they turned out when I sewed them on felt.

Det här med att använda filt att brodera på är en sak jag använt mig av länge. Det är ett jättelätt sätt att får designs fristående. I början innan jag hade ett Embroidery Software som med lätthet kunde göra outlines så la jag på en baksida av filt och använde sedan min symaskin till att sy en linje någon millimeter utanför själva broderiet. Sedan klippte jag ut den. Filten jag använder är tvättbar och inte den tunna hobbyfilten.
This use of felt for embroidery is one thing I used for a long time. It's a great way to get designs to become stand-alone. In the beginning before I had an Embroidery Software that could easily make outlines, I put on a back of felt and then used my sewing machine to sew a line a few millimeters outside of the embroidery. Then I cut it out. The felt I use is washable and not the thin hobby felt.

Men att kunna göra detta i sitt Embroidery Software med bara några klick som Embrilliance Stitch Artist 3 ger möjlighet till är bara för bra för att vara sant. Så lätt och att dessutom kunna välja stygnlängd, enkel Run Stitch, Double Run Stitch eller en Bean Stitch gör ju att man kan få en perfekt ”outline”. Jag måste säga med risk för att låt lite för entusiastisk att det är så himla enkelt att göra detta i Embrilliance Stitch Artist 3 så det finns inte ”på världskartan”. En annan sak som jag alltid förespråkat är att man ska använda sitt embroidery software till så mycket mer än att bara ändra färg eller att kombinera ihop en text och ett broderi. Låt ditt Embroidery Software hjälpa dig med sömnad och andra detaljer. Det är inte bara gigantiska komplicerade stygnsättningar som man kan göra. Men nog med lovord, nu tycker jag att vi sätter igång så ni får se hur enkelt det är.
But being able to do this in your Embroidery Software with just a few So easy - just choosing a stitch length, single Run Stitch, Double Run Stitch or Bean Stitch makes it possible to get the perfect outline. I have to say with the risk of being a little too enthusiastic that it's so easy to do this in Embrilliance Stitch Artist 3 so it's not “on the world map”. Another thing that I always advocate is to use your Embroidery Software for so much more than just changing color or combining text and embroidery. Let your Embroidery Software help you with sewing and other details. It's not just giant complicated designs that you need to digitize. But enough with praise, now I think we should get started so you'll see how easy it is.

Jag börjar med att öppna designen i Embrilliance. Jag har valt en båge som är 100x100 mm men du kan ju ta en större om du vill.
Därefter så går jag in i själva Stitch Artist delen genom att trycka på Create. Jag väljer sedan Create an Outline from stitches on the page.

I start by opening the design in Embrilliance. I have chosen a hoop that is 100x100 mm but you can take a bigger one if you want.
Then I enter the Stitch Artist part by pressing Create. I then choose Create an Outline from stitches on the page.

Därefter väljer jag inflate och sätter ett avstånd på 3 mm. Jag klickar även för remove holes. Ni ser att det ändå kommer finnas lite hål, men det fiffiga är att de ligger som ett eget objekt så det är bara att markera detta och sedan ta bort det.

Then I select inflate and set a distance of 3 mm. I also click remove holes. You see that there will still be some holes, but the cool thing is that they are like a separate object so just select this and then remove it.

Nu har vi en outline runt ängeln. Jag ska nu sätta stygn på denna och det gör jag genom att välja Run och sedan i Properties välja Bean Stitch.
Now we have an outline around the angel. I'm going to put stitches on this and I do that by choosing Run and then in Properties choose Bean Stitch.

Denna outline ska ligga sist i färgordningen – och ta gärna och ändra färg på den så det inte blir samma färg som sista färgbytet på ängeln.
Är ni uppmärksamma så ser ni att ängeln nu är aningen för stor för 100x100 mm bågen. Det löser man lätt genom att rotera designen en aning. Det finns 2 sätt att göra detta och det ena är att rotera på den lilla blå pricken i övre högra hörnet. Eller så skriver man in en roteringsgrad i rutan därför.

This outline should be the last in the color scheme - and please change color so it will not be the same color as the last color change in the angel.

If you are observant, then you’ll see that the angel is now too big for the 100x100 mm hoop. This is easy to solve by rotating the design slightly. There are 2 ways to do this and one is to rotate on the little blue dot in the upper right corner. Or, enter a rotation rate in the box accordingly.

Nu är det bara att spara designen. En annan sak jag fullkomligt älskar med Embrilliance är hur lätt det är att skriva ut mallar för applikationer. Man kan till och med i Preferences välja att spegelvända utskriften. Det är bara så bra – ni måste prova det. Jag sätter även vliesofix på baksidan av tyget så kan jag försiktigt fästa det med ett varmt stykjärn när allt är klart.

Now, just save the design. Another thing I completely love with Embrilliance is how easy it is to print templates for appliqué pieces. You can even choose to mirror the print in Preferences. It's just so good - you have to try it. I also put some fusible web on the back of the fabric so I can gently attach it with a hot iron when everything is ready.

När jag nu ska sy ut detta så spänner jag rivbart mellanlägg i en båge. Vill man ha mer stadga kan man förstärka med ett löst lager av rivbart mellanlägg. Därefter läggs filten på. Fäst gärna med några tejpbitar.
When I'm going to sew this out, I'm hooping tear away stabilizer in a hoop. If you want more stability, you can reinforce with an additional layer of tear away stabilizer. Then the felt is laid on. Feel free to attach some pieces of tape to keep it in place.

Nu broderas ängeln. Denna ängel sydde jag i en större båge eftersom jag preparerade 2 bågar på samma gång.

Now the angel is embroidered. This angel was sewn in a slightly larger hoop as I prepared 2 hoops at the same time.Jag väljer att klippa ut mina applikationsbitar och placera dem innanför linjen. Men här bestämmer ni själva hur ni vill göra. 
I choose to cut my appliqué pieces and place them inside the line. But here you decide what you want to do. 

När ängeln är färdigsydd så tar jag bort bågen från maskinen och lägger på ett lager filt på baksidan. Fäst gärna med tejp.
When the angel is ready, I remove the hoop from the machine and put on a layer of felt on the back. Feel free to attach with tape to keep it in place.

Sätt tillbaka bågen i maskinen och sy nu den avslutande outlinen.
Put the hoop back in the machine and sew the finishing outline.

När det är klart river man bort mellanlägget mellan filt lagren. Håll gärna emot lite på sömmen när ni river.
Once it's done, you'll tear away the stabilizer between the felt layers. You ca hold a finger on the seam while tearing.

Därefter så klipper man längs outlinen med någon millimeters marginal.

Then you cut along the outline with a millimeter margin.

Nu har ni en fin ängel som kan hängas i en gren eller i julgran, eller  varför inte göra en fin mobil. Detta sätt att göra fristående designs av helt vanliga designs är så enkelt men resultatet är fantastiskt.
Now you have a nice angel that can be hung in a branch or in the Christmas tree, or why not make a nice mobile. This way to make standalone designs of very common designs is so simple but the result is amazing.

Previous Blogposts in this series
Facts about designs/fabrics etc:
Designs FLOWER ANGELS from fruBlomgren

No comments:

Post a Comment