Sunday, September 24, 2017

Autumn colors - 5

Part 2 of doing the quilted middle part for the door wreath
Här kommer en bildserie på hur dessa linjer vi skapade i Embrilliance och Stitch Artist 3 är avsedda att fungera med tyg och vadd.
De material jag använde till denna krans är följande
Styrolitkrans
Remsor av juteväv
Knappnålar
Linnetyg Aina   från IKEA
Bomullstyg från IKEA
Plattvadd (syntetvadd)
Ängel Dahlia från kollektionen Flower Angels
Mylar
Quilttyger
Vliesofix liknande material
Brodertåd
Blad och rönnbär
Decoupagelim

Here comes a photo series on how these lines we created in Embrilliance and Stitch Artist 3 is designed to work with fabric and batting.
The material I used for this wreath are the following
Styrofoam wreath
Strips of burlock
Pins
Linen Aina    from IKEA
Cotton fabric from IKEA
Synthetic batting
Angel Dahlia from the collection Flower Angels
Mylar
Quilt fabrics
Vliesofix similar material  (fusible web)
Embroidery thread
Leaves
Rowan berries
Decoupage glue


Börja med att spänna rivbart mellanlägg i en brodérbåge – i mitt fall en som är 150x240 mm. Lägg på vadd och linnetyg för framsidan. 

Start by hooping tear away stabilizer in a hoop - in my case a 150 x 240 mm.   Add batting and linen fabric for the front.

Sy den första single run linjen som håller fast tyg och vadd på mellanlägg. Därefter så broderas ängeln Dahlia. 
Sew the first single run line that secures the fabric and batting on the stabilizer. Then the angel Dahlia is embroidered. 


Jag har valt att printa ut spegelvända mallar av applikationsbitarna från Embrilliance och sedan klippa ut dem efter att jag strukit fast vliesofix liknande material på baksidan.
I have chosen to print a mirror image of the appliqué templates from Embrilliance and then cut them out after I pressed the fusible web on the back. 


När ängeln är klar tar man bort bågen från maskinen och klipper bort fäststygnen. Därefter så lägger man ytterligare ett lager vadd och ett bomullstyg på baksidan.
When the Angel is finished, remove the hoop from the machine and cut away the jump stitches.


Nu ska Double Run linjen sys. Den håller fast det nya lagren av vadd och ett bomullstyg på baksidan med de andra tyg och vaddlagren. Därefter ska själva quiltningen sys och jag börjar med Double Run linjen runt ängeln Dahlia. Sedan sys stjärnorna

Then add another layer of batting and a cotton fabric on the back. Now the Double Run line is sewn. It secures the new layers of batting and a cotton fabric on the back with the other fabric and batting. Thereafter, the quilting pattern is sewn and I start with the Double Run line around the Angel Dahlia Then the stars are stitched


När allt är sytt så tar jag bort bågen från maskinen och klipper hoppstygnen. Men jag låter allt sitta kvar i bågen för jag ska nu fylla i stjärnorna med guldigt glitter glue. Vissa drar jag en outline runt och andra målar jag hela. Nu får det torka.

When everything is sewn I remove the hoop from the machine and cut the jump stitches. But I let everything remain in the hoop as I will now fill in the stars with gold glitter glue.  Some I draw an outline around and others I paint in the complete star. Let it dry.


Under tiden har jag låtit de löv jag visade häromdagen och som målades med ett lager decoupagelim torka. Jag tar även några rönnbärskvistar.

In the meantime, I have painted the leaves I showed the other day with a layer of decoupage glue and let them dry. I also take a small branch of Rowan berries.

Sedan är det bara att byta ut plattan med Mr Fox mot den nyquiltade plattan med ängeln Dahlia. Det går lätt eftersom det är så enkelt att fästa med knappnålar i styrolitkransen.
Then just replace the plate with Mr. Fox with the new quilted circle with Angel Dahlia. It is easy because it is attached with pins in the styro foam wreath

Jag hoppas detta givit er lite inspiration till hur man kan ”se utanför ramarna” och även ”innanför en ram” samt hur man kan dra nytta av ett Embroidery Software – i detta fall valde jag att använda Embrilliance och Stitch Artist 3 för att göra den quiltade mittdelen. Allt för att möjliggöra dessa kreativa experiment 😊

I hope this has given you some inspiration for how to “look outside the box” and also "inside a frame" and how you can take advantage of an Embroidery Software – in this case, I chose to use Embrilliance and Stitch Artist 3 to make the quilted middle part. Everything to allow these creative experiments 😊


Previous Parts in this series
Facts about designs/fabrics etc:
Designs FLOWER ANGELS from fruBlomgren 

No comments:

Post a Comment