Saturday, September 16, 2017

“Stor” Sparven / “Big” Sparrow - 2

... or from disaster to success

OK nu kanske ni inte vet varför jag blev så frustrerad i mitt förra blogginlägg, men om ni tittar på de designs som ingår i den kollektion jag syr ifrån så ser ni att med ramen så blir designen bredare än jag klippt tyget. Jag gjorde misstaget att enbart kolla på själva designen eftersom man sätter ihop ram och design. Mycket slarvigt av mig. Ni kan även se på min teckning vad jag menar. Snålheten bedrar visheten – ett mycket klokt ordspråk.
OK now, you may not know why I became so frustrated in my last blog post, but if you look at the designs that are part of the collection I'm embroidering from, you'll see that with the frame, the design is wider than I cut the fabric. I made the mistake of just checking the design itself because one puts together the frame and design. Very sloppy of me. You can also look at my drawing what I mean. Stupidity deceives wisdom - a very wise saying.
Men nu kom faktiskt Embrilliance och Stitch Artist (jag har SA 3) till min räddning – jag blir mer och mer van vid programmet och ser enkelheten som ett stort plus. Eftersom jag inte har lust att göra någon halvmesyr av nån hexagon så beslutade jag mig istället för att göra en oval med satinkanter så kan jag göra en dekorativ väggutsmyckning.
But now, Embrilliance and Stitch Artist (I have SA 3) actually came to my rescue - I'm becoming more used to the program and see the simplicity as a big plus. Since I do not want to do any half-cut of any hexagon, I decided instead of making an oval with satin borders, so I can make a decorative wall decoration.
Jag mäter noggrant bredden på tyget så jag vet hur bred jag kan göra ovalen – nu finns inte utrymme för fler misstag. Vad är det man säger mät två gånger klipp en 😊.
I carefully measure the width of the fabric so I know how wide I can make oval - now there is no room for more mistakes. What is it that is said -  measure twice cut once 😊.
Börja med att infoga designen (här har jag bara använt ett exempel). Jag öppnar sedan Stitch Artist genom att klicka på Create ikonen. Sedan väljer jag Merge från Library och väljer de shapes där det ingår en oval.
Start by opening the design (here just an example). I then open Stitch Artist by clicking at the Create icon. Then I select Merge from Library and choose the shapes where there is an oval included.
Rotera denna oval 90 grader. Jag gör detta i Essentials delen där de knapparna finns.
Rotate this oval 90 degrees. I do this in the Essentials section where those buttons are available.
Dra sedan ut i hörnen så att ovalen blir den bredd du ska ha.
Then pull out the corners so that the oval becomes the width you should have.

Man kommer att behöva justera höjden lite och det gör man genom att dra ihop på kortsidorna.
You will need to adjust the height a little and you do this by pulling together on the short sides.
Se till att du är i Stitch Artist delen och gör nu en copy paste av denna linje. Sätt gärna nya färger på dessa linjer.
Den första linjen gör vi till en Double Run. Den är tillför att sy fast tyget på baksidan och att vi sedan kan klippa längs den linjen. Jag skulle även markera denna som en Position line så att stygnen inte tas bort i en Remove stitches funktion.
Make sure you are in the Stitch Artist section and now make a copy paste of this line. Feel free to add new colors to these lines.
The first line we make for a Double Run. It sews the fabric on the back and we can then cut along that line. I would also mark this as a Position line so that the stitches are not removed in a remove stitches function.
Den andra gör vi till en satinlinje. Jag tycker att en bredd på ca 3.5-4 mm är snyggast.
The second we make a satin line. I think that a width of about 3.5-4 mm is the best.
Sån tur att det är så enkelt att fixa saker. När jag sytt på baksidan som jag också använde linnetyg till med Double Run sömmen så klippte jag tyget längs kanten på bägge sidor. Sedan använde jag scrap bitar av vattenlösligt mellanlägg för att förstärka det rivbara mellanlägget som nu ska hålla för en satinsöm. Det var ju inte meningen att det skulle bli en satin söm.
So lucky it's so easy to fix things. When I sewed the back as I also used the linen fabric with the Double Run sewing, I cut the fabric along the edge of both sides. Then I used scrap pieces of water-soluble stabilizer to reinforce the tear away stabilizer that will now hold for a satin stitch. It was not meant to be a satin stitch.

När allt är klart så sätter jag dit en öljett i vardera änden. 
When everything is finished I put an eyelet at each end. 

Därefter ståltråd, pärlor och mosaikstenar.

Then steel wire, beads and mosaic stones.
Det går åt en del verktyg.
You will have use for a number of tools.

Nu är den perfekt – tala om att vända katastrof till nästan succé. Tack vare ett Embroidery Software.

Now it's perfect - talk about turning disaster to almost success. Thanks to an Embroidery Software.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren HEXI-ANIMALS 
Main Fabric: Linen fabric AINA from IKEA
Tilda quilt fabrics and fabric from Panduro
“Fusible web”  from M-broderiting
Embroidery Software from Embrilliance 

1 comment: