Monday, October 23, 2017

Evelina Ghost - glowing in the dark –part 2


Nu har jag sytt färdigt Evelina Ghost som jag kallat mitt lilla ruskiga reflex spöke. Hon är egentligen ganska trevlig även om hon försöker skrämmas.
Now I have completed sewing Evelina Ghost that I called my little scary reflector ghost. She is really pretty nice even though she tries to be intimidating.

Evelina gillar rosa och vill därför ha en fin blommig blus på sig.
Evelina likes pink and would therefore have a nice floral blouse. 
I går berättade jag att Evelina hade en icke så tilltalande egenskap 😊 hon blir lätt grön av avund. Den effekten blir av att jag använt en Glow in the Dark tråd.
Yesterday I told you that Evelina had a not so appealing trait 😊 and that is that she easily becomes green with envy.
Den här reflexen kommer att sitta bak på min cykelkorg. Så har jag både reflexer och lampa. Men det ska jag sätta på sen så ska jag visa er ett smart sätt att fästa saker på cykelkorgen 😊
That effect is achieved by using a Glow in the Dark thread. This reflector will sit on the back of my bicycle basket. So, I have both reflectors and lamp. But that I will put on later and I'll show you a clever way to fasten things on a bicycle basket 😊

Facts about designs/fabrics etc
Designs  SCARY SKELETONS from fruBlomgren

Sunday, October 22, 2017

The Autumn continues on Sunday (in black)


I går gick mycket i svart – jag kanske inte nödvändigtvis på ett sorgligt sätt utan mer att jag är inne i en Halloween fas och då blir det mycket svart och orange. Men samtidigt sa jag ju att vi behöver ljus i tillvaron – på alla sätt. Konstlat ljus kan ju ibland också lysa upp som när denna ljusslinga jag satt runt soluret tändes. Min man som varit och hälsat på sin mor sa när han kom hem. Vad fint det var det är som att ha en juvel i trädgården.
Yesterday was a “black day” – I may not necessarily in a sad way, but more that I am in a Halloween phase and then it will be a lot of black and orange. But at the same time I said that we need some light in our lifes – in every way. Artificial light can sometimes brighten up as with this light chain I put around the "solar Labyrinth". My husband who had been visiting his mother said when he came home. How nice it looks, it's like having a jewel in the garden. 

Halsbandet har legat på tork under natten på min korkbräda och nu ska jag sy i band i sidorna. Jag tror egentligen att DETTA HALSBAND är mer för att sätta tunna snören eller kedja i snarare än att sy fast satinband men det ska nog gå att få till 😊
The necklace has been put to dry during the night on my Cork Board and now I am going to sew satin ribbons at the sides. I really think that THIS NECKLACE is more to put the thin string or chain in rather than sew satin ribbons but it'll probably be OK 😊

Facts about designs/fabrics etc
Designs  Phases of the Moon from Urban Threads

Saturday, October 21, 2017

Evelina Ghost - glowing in the dark –part 1


Vi går nu mot mörkare tider och redan vid 6 tiden på kvällen är det riktigt mörkt. Om en vecka går vi över till vintertid och då blir det ännu mörkare. Som jag sagt tidigare så är det viktigt att synas och reflexer är ett måste.
We are now moving towards darker times and already at 6 o'clock in the evening, it is really dark. In a week, we go over to winter time, and then it becomes even darker. As I said before, it is important to be seen and reflectors are a must.

Här är en liten pre-view på ett SÖTT LITET SPÖKE – Evelina Ghost tycker jag att hon ser ut att heta 😊. Ja, egentligen är hon ganska otäck, hon är ju ett benrangel eller skelett kanske man säger. Sen har hon en icke så tilltalande egenskap 😊 hon blir lätt grön av avund.
Here's a little pre-view on a CUTE LITTLE GHOST – Evelina Ghost, I think she looks like her name is 😊. Actually, she really is quite nasty, she is a skeleton or skeletons, you might say. Then she has a not so appealing trait 😊and that is that she easily becomes green with envy.
Facts about designs/fabrics etc
Designs  SCARY SKELETONS from fruBlomgren

A lovely Autumn Saturday (in black)


Nu är det inte så svart som det låter – men jag har massa saker på G som är i svart. Bland annat håller jag på att brodera en Lace choker som de halsband man knyter runt halsen kallas. Maskinen brummar på – just Lace innehåller ju många stygn. Detta halsband heter PHASES OF THE MOON.
Now it is not so black as it sounds – but I have a lot of stuff going on which is in black. Among other things, I decided to embroider a Lace choker - like the necklace you tie around the neck is called. The machine hums as  Lace contains many stitches. This necklace is called  PHASES OF THE MOON.
Sedan köpte jag igår en liten batteridriven ljusslinga som jag tänkte sätta runt soluret – jag hade nog inte tänkt göra det men inspirerad av det halsband jag gjorde och en annan kollektion av broderier jag köpte så fick det bli så att jag virade den runt soluret. Tänkte att det kanske blir fint att lysa upp i mörkret.
Then I bought a small battery-powered light chain yesterday that I will put around the "solar Labyrinth" – I probably had not intended to do so but inspired by the necklace I made and another collection of embroidery I bought it got to be so that I wrapped it around the "solar Labyrinth". Thought it might be nice to light up in the dark.

När jag stod och virade lamporna runt soluret så dyker ett svart litet huvud upp. Ser du mig? Här är jag. Talgoxarna är så tama de följer en i trädgården. Min man sätter de sig på 😊
As I stood and wrapped the lights around the "solar Labyrinth" a black small head pops up. Do you see me? Here I am. They are so tame that they follow one in the garden. The sit on my husband 😊
På väg in igen faller minblick på några gråsvarta svampar i gräsmattan – säkert oätliga.
On the way back my eyes falls on some grey/black mushrooms in the lawn – certainly inedible.
Men nu blev ju allt väldigt dystert 😊 så vi avslutar med ett fint mörkrött äpple. Ha en bra dag!
But now it was after all very gloomy 😊 so we finish with a fine dark red apple. Have a nice day!

Facts about designs/fabrics etc
Designs  Phases of the Moon from Urban Threads

Friday, October 20, 2017

Do the dishes in Halloween style - 2

Visst var det kul och enkelt att brodera på en disktrasa? Idag tänkte jag att vi skulle ta itu med katten som jag visade en liten pre-view på häromdagen.
Sure, it was fun and easy to embroider on a washcloth? Today I thought we would deal with the cat that I showed a little pre-view on the other day. 
Återigen jag kommer beskriva hur jag gjorde den baserat på Stitch Artist 3 eftersom jag gjort grundmönstren där och därmed har den sk BE-filen (stygnsättningsfilen) som gör det så enkelt att ändra på vissa objekt och verkligen skräddarsy designens egenskaper för disktrasan i detta fall. För den här disktrasan använde jag samma font som jag använde till skopåsen.
Once again I will describe how I did it based on Stitch Artist 3 because I made the basic pattern there and thus have the BE file (digitizing file) that makes it so easy to make changes on some items and really tailor the properties for dish cloth in this case. For this dish cloth, I used the same font that I used for the shoe bag. 
Katten preparerade jag på samma sätt som jag gjorde med pumpan. Jag använde också samma bågstorlek som jag gjorde till pumpan eftersom den är avpassad för disktrasans storlek och ytan jag skulle brodera på. Jag mätte hur stor yta på disktrasan jag ska och kan brodera på beroende på den bågstorlek jag hade. Här har jag kommit fram till att bredd 150 mm x höjd 170 mm (6x7 inches) är bra. Det gör också att jag får plats med det i min 150x240 mm brodérbåge. I Preferences skapar jag en sådan bågstorlek. Annars kan man ju ta en större båge och skapa en rektangel i den storleken – det är bara så man har en ram att hålla sig inom.
The cat was altered in the same way as I did with the pumpkin. I also used the same hoop size as I did for the pumpkin because it is suitable for the size and the surface of the dish cloth I would embroider on. I measured the surface of the dish cloth I will and can embroider on according to the hoop size I have. Here I have found that a width of 150 mm x height 170 mm (6x7 inches) is good. It also lets me use it with my 150x240 mm embroidery hoop. In Preferences, I create such a hoop size. Otherwise, you can take a larger hoop and create a rectangle in that size - it's just so you have a frame to stay inside.
Börja med att öppna Embrilliance och Stitch Artist 3 och infoga BE filen av katten. Det jag har sett – kanske jag inte riktigt vet hur jag ska göra - är att den öppnas den i ”originalbågstorlek”. Nåväl det är ju inget värre än att man ändrar bågstorlek, eller hur? 😊
Här har ni instruktionen för hur jag gjorden den ursprungliga kattdesignen. Jag har utgått ifrån den kattdesign jag gjorde utan ögon och mun ska jag tillägga
Start by opening Embrilliance and Stitch Artist 3 and insert the BE file of the cat. What I've seen - maybe I do not really know how to do - is that it opens it in "original hoop size". Well, it's not worse than changing the hoop size, right? 😊
Here you have the instructions for how I made the original cat design. I have used the cat design I did without the eyes and mouth, I might add.

Det jag valt att göra här är att ändra satin linjen till att bli en Run och därefter ändra den till en Stem stitch med bredd 3 mm. Se till att ni har Tie at entry och Tie at exit ikryssat. Gör sedan en copy paste av den linjen.
What I have chosen to do here is to change the satin line to become a Run and then change it to a Stem Stitch with a width of 3 mm. Make sure you have Tie at entry and Tie to exit set. Then make a copy/paste of that line. Then do a copy paste of that line.

Den andra Stem stitch linjen vi kopierade ska vi nu göra om till en Contour Filled Area. Därefter så justerar jag de mittersta linjerna så de är anpassade till den nya ”outlinen”. Det jag fick ändra på var att sätta offset till 2 mm. Senare kom jag på att jag kunde även lekt lite med Gradient. Men som sagt detta görs som var och en tycker blir fint. Se till att ni har Tie at entry och Tie at Exit ikryssat.
The second Stem stitch line we copied should we will now use for a Contour Filled Area. Then I adjust the middle lines so they are adapted to the new "outline". What I had to change here was to put the offset to 2 mm. Later I found out that I could even played a bit with the Gradient. But as I said this is done the way each one thinks is fine. Ensure that you have Tie at entry and Tie at Exit ticked.

Därefter så gjorde jag enbart två ögon genom att infoga en cirkel från ”Merge designs from library”. Här justerar man storleken på cirkeln och sedan valde jag att fylla den med en satin column. Gör en copy/paste på detta ögon och placera det på ett lämpligt avstånd. Se till att ni har Tie at entry och Tie at exit ikryssat.

Then I made only two eyes by inserting a circle from "Merge designs from library". Adjust the size of the circle and then I chose to fill it with a satin column. Make a copy/paste of this eye and place it at an appropriate distance. Ensure that you have Tie at entry and Tie at exit ticked.

Spara nu den nya katt designen som en working fil, dvs en BE-fil under ett nytt namn. Egentligen skulle jag rekommendera att man börjar med att spara designen under ett nytt namn för att inte av misstag skriva över original-filen. Då kan man spara efter varje moment om man vill 😊
Now save the new cat design as a working file, i.e. a BE file under a new name. Actually, I would recommend starting by saving the design under a new name to not accidentally overwrite the original file. Then you can save for each step if you want to

Nu ska vi välja en ny font och skriva Halloween med stora bokstäver. Här har jag valt en BX font som jag använt förut som faktiskt är lite spöklik 😊. Försök under alla omständigheter att välja en som inte har så mycket underlagsstygn eftersom disktrasorna kanske inte riktigt är avsedda för väldigt stygnintensiva broderier. Eftersom jag sytt den här fonten förut vet jag att den sys ut bra och att det inte är alltför mycket nålperforeringar.  Till den här BX fonten använde jag text on a circle och satte radius till 46.
Now we are going to choose a new font and write Halloween with capital letters. Here I have chosen a BX font which I’ve used before which  is actually a bit spooky 😊. In any case, try to choose one that doesn't have as much stitches as the dish cloths are not really intended for very stitch-intensive designs. Since I’ve stitched this font before, I know that it sews. For this BX font I used text on a circle and set radius to 46.

För att brodera detta på disktrasan så fäste jag disktrasan i en ram som jag gjort till min båge av bakplåtspapper av teflon. Jag fäste den med knappnålar i sidorna. Jag använder inget mellanlägg och eftersom bågen är större än disktrasan så mäter jag ut så jag får rätt avstånd från mittlinjerna.

To embroider this on the dish cloth, I put the dish cloth in a frame that I made to my hoop from a Teflon baking sheet. I fastened it with pins on the sides. I do not use any stabilizer and because the hoop is larger than the dish cloth, I measure so that I get the right distance from the center line.

Nu är vi färdiga för Halloween till och med när vi diskar.
Now we are ready for Halloween even when we do the dishes.

INFORMATION ON DESIGNS
DESIGNS: Designs are made in Stitch Artist 3 from Embrilliance
LETTERING: Ghost and Goblins 1 inch font from OHMYCS.com
SPONGE DISH CLOTHS: PLUSSIG from IKEA

Wednesday, October 18, 2017

Do the dishes in Halloween style - 1

Eftersom Halloween närmar sig tänkte jag fortsätta på detta tema samt även visa hur lätt vi kan ändra på en stygnsättningsfil för att få ett annat utseende samt användningsområde. De flesta stygnsättningsprogram har en speciell stygnsättningsfil som är ändringsbar. Spara alltid den för då slipper du göra om hela processen ifall du bara vill ändra några detaljer på en befintlig fil du gjort. I detta fall kommer jag att visa hur jag ändrar på den BE-fil (working fil) jag skapade i Embrilliance Stitch Artist 3. Jag tänker fortsätta på pumpatemat och använda den BE-fil jag gjorde för min trädgårdsflagga. Det vill säga den pumpa som jag ändrade applikations-satinen på till vanlig satin.
As Halloween approaches, I thought to continue on this theme as well as show how easy we can change a stitch file to get a different look and purpose. Most digitizing programs have a special stitch file that is changeable. Always save it because you will not need to redo the entire process if you just want to change some details on an existing file you've made. In this case, I will show how I change the BE file (working file) I created in Embrilliance Stitch Artist 3. I intend to continue on the pumpkin theme and use the BE file I made for my garden flag. That is, the pumpkin I changed the appliqué satin to ordinary satin.
Att anpassa stygnsättningen till det material man ska använda att brodera på är ibland helt nödvändigt. Här ska jag brodera på disktrasor – den torra varianten. Dessa har jag köpt på IKEA. Att brodera på disktrasor har varit väldigt populärt i Sverige de senaste åren. Jag har till och med broderat på disktrasor och skickat som julkort i cellofankuvert 😊 När jag broderar på disktrasor så vill jag inte ha alltför stygnintensiva designs eftersom ju mer nålen perforerar materialet ju större chans att de går sönder, så det gäller att göra en liten avvägning. Minimalt med underlay, gärna öppna designs och kanske även lätta lite på densiteten. Helt enkelt prova sig fram men jag gör anpassningar som jag kanske inte skulle göra på ett vanligt tyg.
Adapting the stitching to the material to be embroidered is sometimes absolutely necessary. Here I am going to embroider on a sponge dish cloth - the dry variant. These I have bought at IKEA. Embroidery on dish cloths has been very popular in Sweden in recent years. I have even been embroidered on a dish cloth and sent as a Christmas card in a cellphone case 😊 When I’ve embroidered on a dish cloth, I do not want to have too stitch-intensive designs because the more the needle perforates the material, the more chance it breaks, so it is important to have the right balance . Minimal underlay, open designs and maybe also lessen the density. Simply try out - but I make adjustments that I might not do on a regular fabric.
Det allra första jag gör är att mäta hur stor yta på disktrasan jag ska och kan brodera på beroende på den bågstorlek man har. Här har jag kommit fram till att bredd 150 mm x höjd 170 mm (6x7 inches) är bra. Det gör också att jag får plats med det i min 150x240 mm brodérbåge. I Preferences skapar jag en sådan bågstorlek. Annars kan man ju ta en större båge och skapa en rektangel i den storleken – det är bara så man har en ram att hålla sig inom.
The very first thing I do is to measure the surface of the dish cloth I will and can embroider according to the hoop size I have. Here I have found that a width of 150 mm x height 170 mm (6x7 inches) is good. It also lets me use it with my 150x240 mm embroidery hoop. In Preferences, I create such a hoop size. Otherwise, you can take a larger hoop and create a rectangle in that size - it's just so you have a frame to stay inside.
Börja med att öppna Embrilliance och Stitch Artist 3 och infoga BE filen av pumpan. Eller så öppnar ni via BE filen pumpan med en satin linje.  Det jag har sett – kanske jag inte riktigt vet hur jag ska göra - är att den öppnas den i ”originalbågstorlek”. Nåväl det är ju inget värre än att man ändrar bågstorlek, eller hur? 😊
Här har ni instruktionen för hur jag gjorden den ursprungliga applikationspumpan.
Här är instruktionen för hur ni gjorde om den till en enkel applikation med enbart satin.
Start by opening Embrilliance and Stitch Artist 3 and insert the BE file of the pumpkin. Or you can open the BE Pumpkin with a satin line. What I've seen - maybe I do not really know how to do - is that it opens it in "original hoop size". Well, it's not worse than changing the hoop size, right? 😊
Here you have the instructions for how I made the original appliqué pumpkin.
This is the instruction for how you made it into a simple appliqué using only the satin.
Nu ska jag ändra satin linjen till att bli en Run och därefter ändra den till en Stem stitch med bredd 3 mm. Se till att ni har Tie at entry och Tie at exit ikryssat.
Now I'll change the satin line to become a Run and then change it to a Stem Stitch with a width of 3 mm. Make sure you have Tie at entry and Tie to exit set.

Därefter så justerar jag de mittersta linjerna så de är anpassade till den nya ”outlinen”. Det jag fick ändra på var att flytta punkterna i ändarna av linjerna en aning så de ligger bakom den nya ”outlinen”. Se till att ni har Tie at entry och Tie at Exit ikryssat.
Then I adjust the middle lines so they are adapted to the new "outline". What I had to change was to move the points at the ends of the lines slightly so they are behind the new "outline". Make sure you have Tie to entry and Tie to exit set.
Därefter så ska vi bearbeta ögon och mun genom att i Properties ta bort Underlay. Se till att ni har Tie at start och Tie at exit ikryssat.
Then we will process the eyes and mouth, by in Properties removing the Underlay. Ensure that you have the Tie at entry and Tie at exit ticked.
Spara nu den nya Pumpa designen som en working fil, dvs en BE-fil under ett nytt namn. Egentligen skulle jag rekommendera att man börjar med att spara designen under ett nytt namn för att inte av misstag skriva över original-filen. Då kan man spara efter varje moment om man vill 😊
Now save the new Pumpkin design as a working file, i.e. a BE file under a new name. Actually, I would recommend starting by saving the design under a new name to not accidentally overwrite the original file. Then you can save for each step if you want to

Sedan väljer jag en font och skriver Halloween med stora bokstäver. Här har jag valt Jazz ur Embrilliance, men ni kan ju välja en spöklik Halloween liknande BX font om ni har en sådan. Försök under alla omständigheter att välja en som inte har så mycket underlagsstygn. Nu ska jag dessutom göra om den satinen eftersom disktrasorna kanske inte riktigt är avsedda för väldigt stygnintensiva broderier, speciellt är de är ganska små. Här ser ni fonten som den blev i original, 139.2mm x 16.4 mm.
Then I choose a font and write Halloween in uppercase letters. Here I have chosen Jazz from Embrilliance, but you can choose a spooky Halloween like BX font if you have one. In any case, try to choose one that does not have so much underlay stitches. Now I'm going to redesign that satin because the dish cloths are not really intended for very stitch-intensive embroideries, especially if the like these are quite small. Here you see the font as it was in original, 139.2mm x 16.4mm.
På den här fonten jag valde gick jag in i Properties och Stitch och ändrade följande:
Vid Autofill ändrade jag typ till None
Satin Density ändrade jag till 5
Avmarkerade all ”Underlay”.
In this font I chose, I selected Properties and Stitch and changed the following:
At Autofill, I changed the type to None
Satin Density I changed to 5
Deselected all "Underlay".
Nu kan man ju sy designen så här om man vill. Jag gjorde ett prov på en disk trasa. 
Now you can design the design like this. I did a sample of a dish cloth. 
Nu ville jag göra fonten lite större så jag förstorade fonten på höjden till 35,7 mm. Då blev det så här. Jag tycker faktiskt att den blev mer Halloweenaktig när den förstorades på höjden.
Now I wanted to make the font a little bigger so I enlarged the font’s height to 35.7 mm. Then it became like this. I actually think it became more Halloween when it was enlarged.
För att brodera detta på disktrasan så fäste jag disktrasan i en ram som jag gjort till min båge av bakplåtspapper av teflon. Jag fäste den med knappnålar i sidorna.
To embroider this on the dish cloth, I put the dish cloth in a frame that I made to my hoop from a Teflon baking sheet. I fastened it with pins on the sides.

Jag använder inget mellanlägg och eftersom bågen är större än disktrasan så mäter jag ut så jag får rätt avstånd från mittlinjenrna.
I do not use any stabilizer and because the hoop is larger than the dish cloth, I measure so that I get the right distance from the center line.
Från baksidan ser ni att nålarna går upp i disktrasan igen.
From the back you see that the needles reappear in the dish cloth again.

Min färdiga disktrasa.
My finished dish cloth.
Visst blev det skillnad från den naturella?
Surely it was different from the natural one?
Baksidan blir så här.
The back is like this.

Visst passar den till min trädgårdsflagga?
Certainly does it fit my garden flag, doesn’t it?

INFORMATION ON DESIGNS
DESIGNS: Designs are made in Stitch Artist 3 from Embrilliance
LETTERING: From Embrilliance Essentials 
SPONGE DISH CLOTHS: PLUSSIG from IKEA