Sunday, October 1, 2017

Autumn wreaths – 2


I detta avsnitt ska jag visa er hur jag gjorde mitt löv. Det finns säker många andra sätt – kanske bättre men så här gjorde jag. Först ska jag säga att jag gjorde lövet med min krans i åtanke. Den kransen ska även hänga ute så jag kommer att behöva preparera Lace löven med ett decoupage lager. Ni kan ju bara tänka er hur fukt kommer göra med det vattenlösliga mellanlägget, men å andra sidan är ju eklöv lite buckliga så… Nåväl avsikten med mina blad är att de ska vara stela men samtidigt lite 3 D känsla i dem för att försöka efterlikna de riktiga eklöven. Detta hoppas jag kunna åstadkomma med hur de broderats och även med penslingen av ett decoupage lim. Till löven använder jag ett decoupage lim som är glansigt och blir stelt när det torkat. Denna tutorial kommer baseras på Embrilliance Stitch Artist 3.

In this episode I'll show you how I made my leaves. There are sure many other ways – perhaps better but this is how I did it. First I'll say that I did the leaf with my wreath in mind. The wreath will also hang outdoors so I'm going to have to prepare the Lace leaves with a decoupage layer. You can only imagine how moisture will do with the water soluble stabilizer, but on the other hand, the oak leaves are a little dented so… Well the intention of my leaves is that they should be stiff but at the same time, some 3-D feeling in them to try to imitate the real coat. This I hope to accomplish with how they are embroidered and even with the coating of a decoupage glue. For the leaves I will use a decoupage glue that is glossy and will be more stiff. This tutorial will be based on Embrilliance Stitch Artist 3.

Börja med att öppna Embrilliance Stitch Artist – jag har Level 3. Sätt Hoop Size till 100x100 mm. Nu ska vi importera en bild som finns om du klickar på ”Merge design from the Library”. Gå till Floral och välj Leaf 11.
Start by opening the Embrilliance Stitch Artist – I have Level 3. Set Hoop Size to 100 x 100 mm. Now we'll import an image that is available if you click on "Merge design from the Library". Go to the Floral and select Leaf 11.
När jag importerade den så var storleken ca 52x47 mm. Jag kommer att förstora den till ca 71x65 mm.
When I imported it the size was about 52x47 mm. I will enlarge it to about 71x65 mm.

Om du tittar på bladet ser du några handtag som sticker ut vid varje punkt. Dessa kommer vi att använda för Satin sömmen. Mer om det om ett litet tag. Det vi ska tänka på innan vi börjar med själva stygnsättningen är hur vi ska använda designen. Behöver jag exempelvis göra ett eller två lager av ”lace-nätet”, vilken storlek ska jag ha på rutnätet etc. Många av dessa frågor kan vara omöjliga att svara på – det finns bara en lösning och det är provsömnad.
If you look at the leaf, you'll see some handles that protrude at each point. These we will use for the Satin Stitch. More on that in a little while. What we should keep in mind before we start with the digitizing is how to use the design. For example, do I need to bring one or two layers of the "lace-grid", which size should I have on the grid, etc. Many of these questions are hard to answer – there is only one solution and that is test sewing.
Grid size 2.0 mm
Det första jag gör är att göra en fyllning av Lace på bladet. Jag trycker på ikonen som säger Freestanding or Quilted Fill I detta fall låter jag rutnätets storlek kvar på 2.0 mm men i andra fall jag kan ha gått ner till 1,6-1,8 mm. Jag kommer också att bara göra ett lager – men det finns också ett val att göra ett andra lager för att göra nätet mer stabilt. Eftersom jag ändå tror att ett lager av detta rutnät kommer att göra det lite mer ”rörligt”. Om ni tänker på andra Lace produkter man köper så finns ofta satinstygn i mönster på de stygnen för att stabilisera upp. Glöm inte fäststygn.
Just for comparison - grid size 1.6 mm
The first thing I do is to make a fill of Lace for the leaf. I press the icon which says Freestanding or Quilted Fill. In this case I will let the grid size remain at 2.0 mm but I other cases I might have gone down to 1.6-1.8 mm. I will also keep one layer – but there is also a choice to make a second layer to make the grid more stable. But I still think that one layer of this grid will make it a little more "flexible". If you think of other Lace products you buy, there are often satin stitches in a pattern on the grid to stabilize. Don’t forget Tie Stitches.

När detta är gjort jag gör en Copy/Paste och sedan ändra jag denna till en Satin border som kommer att ha en bredd på 3.5 mm. Jag ändrar färg på kantlinjen (Satin Border). Så här i efterhand kan jag konstatera att jag skulle kunnat gå ner lite i vidd – någonstans mellan 3.0 och 3.5 mm.
When this is done I make a Copy/Paste and then change this to a Satin border which will have a width of 3.5 mm. I change the color of this border. In retrospect, I can state that I'd been able to go down a bit in width – somewhere between 3.0 and 3.5 mm.

Nu ser ni att visa spetsar ser väldigt spetsiga ut med andra är lite överlappande. Nu är det naturligtvis upp till var och en hur han väljer att hantera detta. Vissa kanske inte bryr sig och låter det vara. 

Now you can see that some “points/corners” look very pointed while others are a little overlapping. Now it is of course up to you how you choose to deal with this. Some may not care, and let it be.Jag ville i alla fall visa er att med de hantag (Beizer handles) som finns om man klickar på en punkt så kan man med små justeringar åt vardera håll ändra på vinkeln av denna spets. Då kan man få det så här.
In any case, I wanted to show you that with the handle (Beizer handles) that are available if you click on a point you can with small adjustments for each direction change of the angle of the “angle/corner”. Then you can get it like this.

Jag ändrar de två spetsar som var överlappande. Glöm nu inte att använda Tie at start och Tie at exit.
I change the two tips that were overlapping. Do not forget to use the Tie at start and Tie at exit.

Nu ska vi även lägga till en text – jag har valt en bx font som gör att jag kan skriva Autumn direkt med tangenterna. Det kommer inte bli jättetydligt eftersom jag väljer att sy med samma färg, men jag tyckte det var en liten kul detalj.
Now we'll add a text – I have chosen a bx font that allows me to write "directly with the keyboard”. It will not be very visible because I choose to sew with the same color, but I thought it was a little fun detail.

Slutligen kvarstår att välja ordning i vilket de olika objekten ska sys. I detta fall ska man börja med Lace rutnätet. Därefter sys Satin bården och slutligen texten. När lövet är färdigt sytt så är det bara att lösa upp mellanlägget i ljummet vatten. Jag brukar försöka riva/klippa bort så mycket kan kan av mellanlägget innan.
Finally, what remains is to choose the order in which the various items are to be sewn. In this case you should start with Lace grid. Then stitch the Satin border and finally the text. When the leaf is sewn all that remains is to remove as much stabilizer as possible and then dissolve the rest in luke warm water.En annan sak som man bör tänka på är att använda samma tråd i undertråden som övertråden. Man kan också sy med en bomullstråd eller en vanlig sytråd. I detta fall sydde jag med en Rayontråd. Men jag gillar utseende och struktur när man syr Lace med en vanlig sytråd av bra kvalitet. Sista steget när de torkat är att pensla på med decoupagelim. Sedan får de torka. Man kan gärna forma dem lite men mittenpartiet kommer att bukta lite vilket var min avsikt. I det stora hela är jag ganska nöjd.Another thing to consider is to use the same thread in the bobbin as top thread. You can also sew with a cotton thread or a regular sewing thread. In this case I sewed with a Rayon thread. But I like the look and structure when sewing Lace with a regular sewing thread of good quality. The last step when dried is brushing on some decoupage glue. Then they are allowed to dry. You may want to shape them a bit but the middle part will bend a bit, which was my intention. On the whole, I am quite satisfied.

Du kan välja om du vill sy på vattenlösligt mellanlägg av plastvarianten eller den vävda varianten. Den ”plastiga” varianten kan man behöva fler lager av eller förstärka med små spillbitar av det vattenlösliga mellanlägget. I morgon ska vi ägna oss åt pumpan.
You can choose whether you want to sew on water soluble stabilizer of the plastic type or the woven type. For the "plastic" type could you need more layers of or reinforce with small scrap pieces of the water soluble stabilizer. Tomorrow we will devote ourselves to the pumpkin.

Designs: Made in Embrilliance Stitch Artist 3
Font: Kindergarten from Appliqué Corner

No comments:

Post a Comment