Thursday, October 12, 2017

Hexie Brooch


Jag har ju sytt några saker från några olika kollektioner med Hexi Animals på sistone och  nu var det bara en jag inte gjort något ifrån. Att bara sy rakt på något ville jag inte göra utan jag ville att det skulle blir något mer. Därför blev det en brosch och igår visade jag er baksidan på den. Kunde ni gissa att det skulle vara ett kaninhuvud?
I've sewn a few things from a few different collections with Hexi Animals lately, and now this was the only one I haven't done anything from. I didn’t feel like just sewing something as it was, but I wanted it to become something more.  Therefore it became a brooch and yesterday I showed you the back of it. Could you guess that it would be a rabbit head?

Det är inte så svår att göra denna. Jag sydde kaninhuvudet som det var på rivbart mellanlägg som jag lagt en filt som är tvättbara på och det gör att den också är aningen tjockare än den vanliga tunna hobbyfilten.
It's not so hard to do this. I sewed the rabbit head as it was on tear away stabilizer. I put a felt that is washable and it means that it is slightly thicker than the usual thin hobby felt.

Det är bara att sy enligt instruktionerna och klippa applikationen. När hela framsidan är klar tar man ur arbetet ur bågen men klipp inte filten ännu. Lägg på konstlädret på baksidan. 

It's just to sew as described and cutting the appliqué. When the entire front is complete, take out the work from the hoop but do not cut the felt yet. Add a piece of fake leather on the back.


Det kan vara lämpligt att limma lite så det ligger still. Sedan syr man en raksöm med symaskinen precis utanför kanten på kaninhuvudet. Därefter så klipper man med någon millimeters marginal.
 It may be advisable to glue it a bit so it stays still. Then sew a straight stitch seam with your sewing machine just outside the edge of the rabbit head. Then cut it with a millimeters margin

Eftersom jag tycker broschnålar oftast är alldeles för tjocka och spetsen gärna gör hål på kläderna så brukar jag använda en vanlig knappnål som jag sätter fast I en tjockare filt bit på baksidan
Because I think brooch pins are far too thick and can have holes in the clothes, I usually use a regular pin and attach to a felt plate to the back.
Tidigare Hexie project/ Previous Hexi projects

Designs from fruBlomgren

No comments:

Post a Comment