Sunday, October 8, 2017

New Garden Flag for Halloween - 1

Dags att förnya trädgårdsflaggan. Nu ska jag hänga upp något Halloween betonat. Jag hoppas att detta ska hålla eftersom jag gjort fristående ”patches” som jag klistrat på en bordstablett jag köpt på IKEA. Jag hoppas att klistret håller vad det lovar.
Time to renew my garden flag. Now I'm going to hang up something Halloween related. I hope that this will withstand the weather because I’ve made standalone "patches" which I’ve glued on a placemat I bought at IKEA. I hope that the adhesive keeps what it promises.
Alla designs är sydda på filt förstärkt med tyg. Detta för att jag älskar det materialet och det fransar inte. Dock har jag gjort dessa designs som fristående applikationer och därmed hade kunna sy dem med vanligt tyg.
All designs are sewn on felt reinforced with fabric. This because I love the material and it doesn’t fray. I did however make these designs as standalone appliqués and could have sewn them with regular fabric
Katten, bokstäverna och pumpan är gjorda i Stitch Artist 3. Jag har ju redan VISAT HUR MAN GÖR PUMPAN I DETTA INLÄGG. Jag gjorde däremot några förändringar till be-filen. Det är suveränt att kunna göra så. SPARA BE FILERNA. Däremot sydde jag allt i svart den här gången. Hur jag gjorde katten och bokstäverna ska jag visa i kommande inlägg.

The cat, the letters and the pumpkin are made in Stitch Artist 3. I have already SHOWN YOU HOW TO MAKE THE PUMPKIN IN THIS BLOG POST. I did, however, do some changes to the be-file. It's great to be able to do so. ALWAYS SAVE THE BE-FILE. However, I sewed everything in black this time. How I made the cat and the letters I'll show in the next posts.

Så här kan ni enkelt ändra på den be-fil ni skapade pumpan med första gången. Använd be-filen eftersom vi gjorde ändringar på stygnfilen. Dessutom är det den enda ni kan ändra de olika ingående objekten på om ni gjort det själva.
So you can easily change  the be-file you created the pumpkin with the first time. Use the be-file because we made changes to the stitch file. In addition, it is the only file you can change the various objects on if you done it yourself.
Öppna Embrilliance och Stitch Artist (jag har level 3). Markera den ”kombo-linje” som heter Appliqué till att enbart vara en satin line, ta en bredd på ca 3.5 mm. Jag kommer inte bry mig om någon placement linje eftersom jag placerar ett stycke filt förstärkt med tyg på baksidan direkt i bågen. Däremot så vill jag ha en linje som fäster filten medan jag syr de första linjerna och ögon och mun. Jag markerar Satin Line och gör en Copy/Paste. 
Open Embrilliance and Stitch Artist (I have level 3). Select the "combo-line" named Appliqué to be merely a satin line, have a width of about 3.5 mm. I will not bother to have any placement line because I place a piece of felt backed with fabric directly in the hoop. However, I would like to have a line that attaches the felt while I sew the first lines and the eyes and mouth. I select the Satin Line and do a Copy/Paste. 
Därefter gör jag om den till en Single Run. Har ni däremot ont om filt så kan ni lätt göra en placement linje genom att markera Run Line och göra en copy paste. Tänk på att märka upp er placement linje och material linje så de inte försvinner i ”remove hidden stitches”.
Then I make it into a Single Run. On the other hand, if you are short on felt you can easily make a placement line by selecting the Run Line and do a copy paste. Remember to tag your placement line and material line so they do not disappear in the "remove hidden stitches".
Vill ni ha en baksida på filt pumpan om ni så den får lite mer stabilitet så är det jätteenkelt ordnat. Markera designen, välj Outline och sedan Inflate Objects. Sätt 1 mm avstånd och klicka i remove holes. Denna linje sys sist och efter att man lagt ett stycke filt på baksidan av den färdiga applikationen. Därefter klipper man genom alla lager någon millimeter utanför den sist sydda outlinen. Vill man inte göra detta så klipper man någon millimeter utanför satin sömmen på pumpan. Välj sedan en Run och här kan du välja Double run eller Bean stitch.
Do you want to have a back on the felt pumpkin so it gets a little more stability it's really easily arranged. Select the design, select Outline and then Inflate Objects. Set 1 mm spacing and click remove holes. Then select a Run and here you can choose Double run or Bean stitch. This line is sewn last and after that you’ve put a piece of felt to the back of the finished appliqué. Then you cut through all layers, one millimeter off the last sewn outline. If you don't want to do this you cut one millimeter off the satin stitch on the pumpkin.

Ordningen på linjerna ska vara som följer
1. Placement Line (optional)
2. Material Line - Linjen som fäster filten
3. Mittenlinjer
4. Ögon
5. Mun
6. Satin Line
7. Outline

The order of lines shall be as follows
1. Placement Line (optional)
2. Material Line - line that attaches the felt
3. Middle lines
4. Eyes
5. Mouth
6. Satin Line
7. Outline


The cat, the letters and the pumpkin are made in Stitch Artist 3. I have already SHOWN HOW TO MAKE THE PUMPKIN IN THIS BLOG POST. I did, however, make some changes to the be-file. It's great to be able to do so. SAVE THE BE-FILES. However, I sewed everything in black this time. How I made the cat and the letters I'll show in the next post.

När alla designs var klara så lade jag ut dem för att se hur de skulle placeras. Nu är det inte direkt kärnfysik så de kanske inte är placerade helt på centimetern eller millimetrarna 😊 men jag kan leva med det. Därefter så la jag en linjal som riktlinje för placering och penslade klister på baksidan av applikationerna. Sedan ska den torka ordentligt. Just nu ligger min FÖRSTA TRÄDGÅRDSFLAGGA i handfatet och tvättas av så den blir ren för i vår. Nästa gång ska jag visa hur jag gjorde katten.
When all the designs were finished I laid them out to see how they would be placed. Now it is not direct nuclear physics so they may not be placed entirely on the centimeter or millimeters 😊 but I can live with that. Then I added a ruler as a guide for placement, and brushed the glue on  the back of the appliqués. Then, they must dry thoroughly. Right now is my FIRST GARDEN FLAG is in the sink and washed off so it will be clean for next spring. Next time I’ll show how I did the cat.
INFORMATION ON DESIGNS AND MATERIAL:
DESIGNS: Designs and letters are made in Stitch Artist 3 from Embrilliance
Felt of various thickness
FABRIC: Table runner MÄRIT from IKEA

No comments:

Post a Comment