Monday, October 9, 2017

New Garden Flag for Halloween - 2


Nästa figur på min Halloweenflagga blir den svarta katten som skjuter rygg. Den finns i Stitch Artist "Merge Design from the Library". Katten finns i Shapes 2. När man infogar katten är den en storlek. Sen kan man ju själv bestämma hur hög och bred man vill ha den. Min slutade på en storlek om 81x96 mm.

The next figure on my Halloween flag is the black cat back. It is available in Stitch Artist "Merge Design from the Library". The cat is in Shapes 2. When inserting the cat, it is one size. Then you can decide how high and wide you want it. My ended at a size of 81x96 mm.

Nu väljer jag att för detta ändamål enbart ha en Material Line och en Satin Line. Vill man kan man naturligtvis även göra en placerings linje. Det som är så himla bra med Embrilliance Stitch Artist (jag har Level 3) är att du börjar med en Run. Sedan så kopierar du den en eller 2 gånger.
Now I choose to have only one the Material Line and a Satin Line for this purpose. Of course, you can also make a placement line. What's so good with Embrilliance Stitch Artist (I have Level 3) is that you start with a Run. Then copy it one or two times.

Därefter kan du ändra egenskap på de linjerna. Det kan även vara läge att byta färg, vilket är lika lätt det samt åsätta objektet en egenskap som exempelvis Position Line. Eftersom jag har valt att ha en Single Run Line och en Satinlinje så ändrar jag egenskap på den andra Run linjen i Properties och väljer Satin 3.5 mm bred. Glöm inte Tie at Entry och Tie at Exit. Om du glömmer det på första linjen som ändå sys över av satinlinjen spelar kanske inte då stor roll men glöm det inte på satin linjen.
Then you can change the property on those lines. It may also be suitable to change color, which is as easy and assign the item a characteristic such as Position Line. Since I have chosen to have a Single Run Line and a Satin Line, I change the property on the second Run line in Properties and select a 3.5 mm wide Satin. Do not forget Tie to Entry and Tie at Exit. If you forget it on the first line, it may not be that big issue here as it is still sewn over by the satin line, but do not forget it on the satin line.

Det som sen är frivilligt är att justera spetsarna som i första läget är överlappande. Det är inte så på alla och jag tror att det har med vinkeln att göra.
What is then voluntary is to adjust the tips that are overlapped. It's not true of everyone and I think it's up to the angle.

Men man får ”fixa och trixa lite”. Jag brukar prova att dra upp eller ner lite, välja line …
But you can "fix and trim a little". I usually try to pull up or down a bit, choose line ...

… välja cusp och se vad som händer. Åtgärd kan ju vara lite beroende på hur objektet ser ut. Jag har faktiskt inte kommit på någon universallösning 😊 Cusp brukar dock fungera ganska bra.
... choose cusp and see what's happening. The action may be a little depending on how the object looks. I have not actually come across any universal solution. 😊 Cusp, however, does work quite well.

Sedan så var det en spets som jag tyckte blev lite för lång, kanske inte att sy på filt men om jag hade velat göra denna i tyg som fristående applikation. Den drog jag in lite.
Then there was a tip that I thought became a little too long, maybe not sewing on felt but if I had wanted to do this in fabric as a standalone appliqué. I pulled it in a bit.

Så här blev min katt. Ganska nöjd 😊
This was how my cat became. Pretty satisfied 😊

Nu har turen kommit till ögon och mun. Man kan välja att sy dem eller att måla på dem med Liquid Pearls som jag gjorde. Tyckte att de lyste lite mer spöklikt så och dessutom fick de en 3 D effekt.

Now the turn has come to the eyes and mouth. You can choose to sew them or paint them with Liquid Pearls as I did. Thought they were a little more spooky and they also got a 3 D effect.

Men vill man sy dem så tycker jag att French Knots blir fint som ögon.
But if you want to sew them, I think French Knots will be fine as eyes.


En vanlig Bean Stitch linje blir en glad mun.
A regular Bean Stitch line will be a happy mouth.

När jag sytt katten på en tjockare ullfilt som jag limmat på ett bomullstyg på baksidan så bryr jag mig inte om att klippa katten efter Material linjen utan jag syr allt i en följd. Det är det som är så himla bekvämt med filt och att ha en ”raw edge” som ändå blir perfekt rak och fin.
When I sewed the cat on a thicker wool felt that I had glued a cotton fabric on the back, I did not care to cut the cat after the Material line, but I sew everything in a row. That's what's so comfortable with felt and having a "raw edge" that still gets perfectly straight and nice.

Sen målade jag på ögonen och munnen och lät det torka. Därefter klippte jag ut katten med någon dryg millimeters marginal till satinlinjen. Nästa gång gör vi bokstäverna vi kan klippa ut.

Then I painted the eyes and mouth and let it dry. Then I cut out the cat with some millimeters of margin to the satin line. Next time we’ll do the letters that can be cut out.
DESIGNS: Designs and letters are made in Stitch Artist 3 from Embrilliance
Felt of various thickness
FABRIC: Table runner MÄRIT from IKEA

No comments:

Post a Comment