Tuesday, October 10, 2017

New Garden Flag for Halloween - 3


Då har vi kommit till det tredje och avslutande kapitlet i denna serie om Halloween flaggan. Detta ska handla om bokstäver. Det finns säkert de av er som säger,  jamen jag har ju en BX font, eller jag kan köpa en font. Ja visst kan ni göra det. Men jag vill visa er med Stitch Artist 3 att det faktiskt går att göra enklare fonter på ett väldigt enkelt sätt. Här kommer jag att skapa en applikationsfont bestående av lite klumpiga bokstäver som är ca 40x40 mm.
Then we have come to the third and final chapter of this series about the Halloween flag. This should be about the letters. There are sure those of you who say well, I have a BX font, or I can buy a font. Yes, you can do that. But I want to show you with Stitch Artist 3 that it's actually possible to make a simple font in a very easy way. Here I will create an appliqué font consisting of some clumsy letters that are about 40x40 mm. 

Jag börjar med att öppna Stitch Artist 3. Jag väljer en bågstorlek (hoop size) som är 150x240 mm. I detta fall väljer jag att kryssa i Rotate 90 så att bågen blir horisontell.
I start by opening Stitch Artist 3. I choose a hoop size that is 150x240 mm. In this case, I choose to tick Rotate 90 so that the hoop becomes horizontal.

Därefter så klickar jag på Add True Type Art och sedan väljer jag en font jag har på datorn som är ganska knubbig. Eftersom jag ska klippa ut bokstäverna är jag inte direkt betjänt av att skriva hela texten på en gång utan här vill jag forma bokstäverna till en storlek som är ca 40x40 mm. Antingen drar jag ut H till att blir en storlek jag vill eller så skriver jag i måttet, öppnar låset så jag kan förstora oproportionerligt.

Then I click on Add True Type Art and then I choose a font I have on the computer that is quite “chubby”. Because I'm going to cut out the letters, I am not directly served by typing the whole text at once, but here I want to shape the letters of a size that is approximately 40x40 mm. Either I pull out H to become a size I want, or I write the measure, opening the lock so I can enlarge disproportionate.

Sedan så gör jag resten av bokstäverna. Man får kanske flytta runt i bågen och sen får man fixa ordningen så man inte får alltför många hoppstygn, om man nu inte gillar att klippa  😊
Then I do the rest of the letters. One have to move around in the hoop and then you have to fix the order in which the letters are sewn so that you do not end up with too many jumpstitches unless you like to cut of course  😊

När allt är klart markerat jag allt och väljer Run och Bean Stitch. Glöm inte Tie at entry och Tie at exit.

When all is done, I selected everything and chose Run and Bean Stitch. Do not forget Tie at entry and Tie at exit.

Men man kan ju också prova andra linjer som Backstitch och Stemstitch…

But you can also try other lines like Backstitch and Stemstitch ...


… eller varför inte en French Knot. Det finns inga rätt eller fel, prova dig fram till vad du tycker är snyggt.
... or why not a French Knot. There is no right or wrong, try out what you think looks nice.

Därefter är det bara att brodera bokstäverna på filt förstärkt med bomullstyg på baksidan.
Then it's just to embroider the letters on felt reinforced with cotton fabric on the back.

Klipp sedan ut bokstäverna med någon millimeters marginal.
Then cut out the letters with a few millimeters of margins.
Sedan är det bara att limma fast dem och de andra figurerna på bordstabletten. Det fiffiga med den är att det finns redan kanaler på vardera kortsidan så allt är egentligen klart.

Then glue them and the other figures on the table runner. The clever thing about it is that there are already channels on each short side so everything is really finished.

PREVIOUS PARTS IN THIS SERIES

DESIGNS: Designs and letters are made in Stitch Artist 3 from Embrilliance
Felt of various thickness
FABRIC: Table runner MÄRIT from IKEA

No comments:

Post a Comment