Thursday, October 5, 2017

Shoe bag


Min son kom ner i mitt rum i helgen och sa vad är det för påse som hänger där? Ja du, svarade jag – ingen aning. Måste följt med tvätten. Ja men det är ju en av mina skopåsar, svarade han. Fast det är så jobbigt för den är bara för en sko. Jamen har du inga andra då frågade jag. Jo men de är lite för trånga fick jag till svar. Men då så syr jag en till dig sa jag och letade snabbt fram en design från en kollektion för resor som jag hade sedan en bx font som egentligen ska vara lite ”spöklik” men som faktiskt blev riktigt riktigt snygg. Det är så himla bekvämt med de fonterna som man kan använda tangentbordet och bara skriva texten. Allt sattes sedan samman i Embrilliance som hanterar bx fonterna.…och ja, sonen blev mycket nöjd 😊

My son came down in my room this weekend and said what's the bag that hangs there? Well, I answered - no idea. Must have followed the laundry. Yes, but it's one of my shoe bags, he replied. Though it's bad it's just for one shoe. But you do not have any others then I asked. Yes, but they are a little too tight, I got as an answer. But then I will make one for you I said. I quickly searched a design from a travel collection that I had plus a bx font that really should be a little "spooky" but that actually became really nice. It's so heavenly comfortable with the fonts you can use the keyboard and just write the text. Everything was then put together in Embrilliance that handles the bx fonts... and yes, my son was very satisfied 😊
När jag satte samman det här broderiet gjorde jag ungefär som med påsen för sladdarna som jag visade igår. Jag roterade broderier 90 grader för att få plats i minsta möjliga brodérbåge. En rolig sak. Har ni tänkt på att om ni roterar ett broderi från ursprungsläge och sparar det så – nästa gång man öppnar filen i Embrilliance så står det ex som i mitt fall -90 grader. Suveränt bra 😊
Photo taken from side of the machine - not the way it sewed
When I put this embroidery together, I did something like with the bag for the cords that I showed yesterday. I rotated the embroidery 90 degrees to fit in the smallest possible hoop. A fun thing. Have you noticed that if you rotate an embroidery from its original state, then save it - the next time you open the be-file in Embrilliance, it's shows the rotation, -90 degrees in my case. Really nice 😊

I detta fall så utforskade jag den ikon som heter ”Align och Distribute” – som jag sagt tidigare det finns inget bättre sätt att lära sig än att se vad händer om….och så länge jag har ”min bästa vän” UNDO eller CTRL+Z knappen så är allt lugnt. När man satt samman ett broderi som består av flera delar så är det ju ett hantverk och i vissa fall kanske inte nån millimeter eller så spelar roll, men det kan vara bra att ändå kunna så det exakt i mitten. Nu kan man ju naturligtvis zooma in och dra i rätt position. Men man kan också….
In this case, I explored the icon called "Align and Distribute" - as I said earlier there is no better way to learn than to see what happens if ... and as long as I have "my best friend" UNDO or CTRL+Z button then everything is “cool”. When you put together an embroidery consisting of several parts, it is a craft and in some cases maybe not a millimeter or so off will matter that much, but it may be still be good to be able to see it exactly in the middle. Now you can of course zoom in and pull into the right position. But you can also ....

…markera bägge designs och välja align at top….nja det var väl kanske inte vad jag ville här. Jag väljer UNDO eller CTRL+Z så jag kommer tillbaka till ursprungsläget.
... mark both designs and choose align at top .... not maybe that's not what I wanted here. I choose UNDO or CTRL+Z so I will return to the original state.

…markerar bägge designs och väljer align at bottom….nja det var väl kanske heller inte vad jag ville här. Jag väljer UNDO eller CTRL+Z så jag kommer tillbaka till ursprungsläget.
... marks both designs and selects align at bottom .... no that wasn’t right either, maybe it was not what I wanted here. I choose UNDO or CTRL+Z so I will return to the original state.

…om jag däremot markerar bägge designs och väljer align at center så kommer min sko som var lite off center att hamna där.
Shoe's middle a bit off center

... if, on the other hand, I mark both designs and choose align at center, then my shoe that was a tiny bit off center will end up there.

Därefter kan jag trycka på Center designs in hoop. Ja det var några exempel som saker som kan göra livet lite enklare. Men som sagt det finns många sätt att ta sig till samma mål. Nu har jag massor av andra kombinationer att utforska 😊

Then I can press Center designs in hoop. Yes, there were some things that could make life a little easier. But as I said there are many ways to get to the same goal. Now I have lots of other combinations to explore 😊

När jag sydde det här broderiet så ville jag föräkra mig om att alla fäststygn skulle sitta på plats på den vackra satinfonten, så när broderiet var klart så satte jag en liten prick med Fray Stop Glue på fram och baksida där jag klippt hoppstygnen. Det torkar helt genomskinkligt och "mjukt". På baksidan lämnar jag små ändar av tråden och klipper bara om jag behöver riva bort mellanlägget där.When I sewed this embroidery I wanted to make sure that all the tie stitches would stay put on the beautiful satin font, so when the embroidery was finished, I put a little dot with Fray Stop Glue on the front and back where I cut the jump stitches. It dries completely clear and soft. On the back I leave small ends of the thread and cut only if I need to tear away the stabilizer there.


Facts about designs/fabrics etc:
Designs  Husqvarna Viking Collection 275 Traveller
Font – BX font from OHMycs – Ghost and Goblins
Embroidery Software used: Embrilliance

No comments:

Post a Comment