Thursday, November 9, 2017

Christmas cards – 3


I detta avsnitt ska ni dels få se mitt andra julkort. Det är gjort på samma sätt som det första jag visade den enda skillnaden är att jag har broderat den lilla ängeln på filt och gjort den ”fristående”. Det ger flera möjligheter – dels att jag kan klistra på den och få en 3 D effekt. Dels att jag kan fästa den så att mottagaren sedan kan ta loss den och använda den som en utsmycknad.

In this section you will see the second Christmas card I did. It is done in the same way as the first thing I showed the only difference is that I have embroidered the little angel on felt and made it "standalone". It offers more possibilities - partly that I can glue it or sew it in place and get a 3 D effect. Then as I can attach it, the recipient can remove it and use it as an ornament.

Även här har jag använt mig av glitter för att få det lite mer jullikt.
Here I have also used glitter to get it a little more Christmas like.

Hur gjorde jag då dessa julkort? Det är egentligen ganska enkelt. Jag hade en bunt, eller rättare sagt flera buntar av tomma fotokort liggande och dem tänkte jag att jag skulle kunna utnyttja till något.
How did I do these Christmas cards then? It's really quite simple. I had a bundle, or rather several bundles of blank photo cards lying down and I thought I could use something.

Ni kommer även att behöva ett linnetyg med lite grövre trådar. Jag har använt AINA från IKEA som fungerade utmärkt för detta syfte.
You will also need a linen fabric with a little more visible threads. I have used AINA från IKEA that worked great for this purpose.

När man sedan syr julkortet börjar man med att spänna rivbart mellanlägg i en båge.
When you sew the Christmas card, you start by hooping tear away stabilizer in a hoop.

Nu kan man göra provet och antingen tar man ett billigt tyg eller liknande och syr fast och provar sedan kortet. Gör ev. justeringar.
Now you can do the test and either take a cheap cloth or the like and sew fast and then try the card. Make any necessary adjustments.

Sedan för att sy det riktiga kortet så lägger man på det översta lagret tyg.
Then to sew the “real” card, put on the top layer of fabric.

Sy den första rektangeln utan botten. Därefter sys design och andra utsmyckningar som exempelvis stjärnorna. Texten sys.
Sew the first rectangle without the bottom. Then sew designs and other ornaments like the stars. The text is sewn.

När framsidan är klar så tar man bort bågen från maskinen och vänder på bågen. Klipp bort långa hoppstygn så kortet inte fastnar i dessa eftersom vi kommer att skjuta in kortet på baksidan av tyget. Lägg på tyget för baksidan. Fäst gärna med tejp
When the front is finished, remove the hoop from the machine and turn the hoop upside down. Cut away long jump stitches so that the card does not get caught in these as we will push the card on the back of the fabric. Put the fabric on the back. Feel free to attach with tape

Sätt tillbaka bågen i maskinen och sy den sista rektangeln utan botten.
Put the hoop back in the machine and sew the last rectangle without the bottom.

Ta bort bågen från maskinen och skjut nu in kortet från baksidan.
Remove the hoop from the machine and slide the card in from the back of the hoop.

Slutligen syr man bottensömmen på rektangeln.
Finally, sew the bottom stitch on the rectangle.

Ta ur tyget ur bågen och riv bort mellanlägget. Klipp ner kanterna till drygt 15 mm.
Remove the fabric from the bow and tear off the stabilizer. Cut the edges to slightly more than 15 mm.

Därefter är det bara att börja dra ut trådar från alla 4 sidor. Låt någon tråd vara kvar längs sömmen.
After that, just start pulling threads from all 4 sides. Leave a thread left along the seam.

När det är gjort skär man ner sömmen till ca 1 cm.
When done, cut the seam down to about 10 mm.

Därefter om man gjort ett 3 D kort klistrar man på objektet i fråga.
Then, if you made a 3 D card, glue on the object in question.

Annars har man det ju broderat redan.
Otherwise, it's already embroidered.

För att sätta glitter i stjärnorna eller hjärtana så penslar jag i lite decoupagelim och strör sedan över glitter. Låt det torka lite och blås sedan bort överflödet.

To put glitter in the stars or hearts, I brush on some decoupage glue and then sprinkle over the glitter. Let it dry a little and then blow off the overflow.

Lätt som en plätt, eller hur?
Easy as pie, right?
Facts about designs/fabrics etc:
Designs from  fruBlomgren
Main Fabric from IKEA – linen fabric AINA

Card made in Embrilliance Stitch Artist

No comments:

Post a Comment