Saturday, November 11, 2017

Is Life Black or White - 1

När saker och ting är jobbigt och man haft en väldigt kaotisk vecka så är det lätt att se livet i svart eller vitt.
When things are hard and you have had a very chaotic week, it is easy to see life in black or white.
Är det verkligen sanningen? Eller finns det nyanser?
Is it really the truth? Or are there shades? 
Självklart finns det nyanser och får bara saker och ting sjunka in och man får lite perspektiv på saker och ting så kommer man att se detta. 
Of course there are shades and if you only allow things to sink in you might get some perspective on things and you will see this. 
Svartvita kort är så enkla det är egentligen bara två färger och sedan nyanser av dessa. Men det verkliga livet innehåller många fler färger och nyanser av dessa. Oavsett om de går i den dova, mörkare skalan eller den färgstarkare, glada skala.
Black and white cards are so simple it is really only two colors and then shades of these. But the real life contains many more colors and shades of these. Whether they go in the dull, darker scale or the brighter, cheerful scale.
Nåja det finns färger även i mörkret – om än lite suddigt. Men det ska väl bli klarare.
Oh well there are colors even in the dark – albeit a little blurry. But it will be clearer.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  from fruBlomgren - FULL DESIGN PACK WITH ALL THE FRIDA KAHLO ITH CARDS and  GIFT TAGS ITH, MACHINE EMBROIDERY CARDS WITH ADORABLE, WHIMSICAL FRIDA

No comments:

Post a Comment