Wednesday, December 20, 2017

A photo – a picture – a design - part 4


Then you are probably curious about how my appliqués on the potholder turned out? A bit unusual but still not in color. I chose to continue to work with my beige linen fabric. In addition, I added the beige fabric that said "Merry Christmas". White thread for the text and then a slightly unusual binding. If you’d like to read my previous posts on how this was done in Embrilliance Stitch Artist, then you can read about this in these three posts.
PART 1 - Introduction
PART 2 Adding stitch points, order, overlapping, making a “map”
PART 3 Appliqué stitches
Då är ni säkert nyfikna på hur mina applikationer på grytlappen blev? Lite ovanlig men ändå inte i färgen. Jag valde att fortsätta att arbeta med mitt beige linnetyg. Till detta lade jag till det beige tyget som stod ”Merry Christmas” på. Vit tråd för texten och sedan en lite ovanlig kantremsa. Vill ni läsa mina tidigare inlägg om hur detta gjorde i Embrilliance Stitch Artist så kan ni läsa om detta i dessa tre inlägg. 
DEL 1 - Inledning
DEL 2 Lägga till stygnpunkter, beställa, överlappa, skapa en "karta"
DEL 3 Applikationsstygn
Jag började som vanligt med att sy fast tyget till ovansidan med vadden på det klippbara mjuka mellanlägget. Detta med den första ”single run” kvadraten. Därefter brukar jag börja med att ”rita upp kartan” dvs sy alla placementlinjer för applikationerna.
I started as usual to sew the fabric to the top with the batting on the soft cutaway stabilizer. This with the first single run square. Then I usually start by "drawing the map", i.e., sew all the placement lines for the appliqués.
Därefter lägger man på tyget i den ordning de ska sys. Beroende på vilken metod ni använder så kan man sy applikationssömmarna efter varje del eller sist. Jag har valt att använda Break at Point metoden vilket gör att jag syr fast alla tygbitarna och sen klipper jag och slutligen sys mina applikationsstygn eftersom mina sömmar är uppdelade i de delar som ska sys och syns. Detta innebär att jag inte har några sömmar under tygbitarna. Men ärligt talt jag hade likaväl kunnat göra på det sättet. Tror faktiskt det hade varit lättare 😊
Then put the fabric on top of the lines in the order to be sewn. Depending on the method you use, you can sew the appliqué stitches after each part or last. I have chosen to use the Break at Point method, which means that I stitch all the pieces of fabric and then I cut and finally sew my appliqué stitches as my lines are divided into the parts that are actually to be sewn. This means I have no stitches under the fabric. But honestly I think I could have done this as well. I actually think this would have been easier 😊
Jag försökte från början att flytta start och stoppunkter men märkte att jag fick så många onödiga transportsträckor så jag beslutade att 2000 stygn mindre var värt att klippa 3 eller 4 hoppstygn som var långa 😊
I initially tried to move start and stop points but noticed that I got so many unnecessary transport stretches so I decided that 2000 stitches were less worth cutting 3 or 4 jump stitches that were long 😊
När applikationerna var sydda var det dags att lägga på ett tunt lager vadd och linnetyg på baksidan. Därefter syddes den andra ”Double Run” kvadraten. Slutligen sys texten som är en BX font. Den använde jag för att hålla samman tyglagren likt ett quiltmönster.
When the appliqués were sewn, it was time to put on a thin layer of batting and linen on the back. Then the second "Double Run" square was sewn. Finally, the text which is a BX font. It used to hold together the fabric layers like a quilt pattern.
Sen fick jag ett litet infall – bara så där. Jag syr fast en liten lapp som säger HOMEMADE i ena hörnet. Beroende på vilket håll jag vände hängaren på baksidan kommer den rakt upp eller åt sidan. Bara en kul och tokig grej. Gillar sådant 😊
Then I got a small whim - just like that. I sew on a little tag that says HOMEMADE in one corner. Depending on what direction I turned the hanger on the back it comes straight or aside. Just a fun and cool thing. Like such 😊
Kantremsan var också ett infall. Härom veckan läste jag ett blockinlägg om EN ANNAN TYP AV KANTREMSA – FRÄMST FÖR VÄGGQUILTAR.  Vi får se hur det håller, men å andra sidan har jag inte tänkt ha denna grytlapp i 100 år 😊 I värsta fall får jag väl sy på en ny kantremsa.
The edge strip was also a whim. The other week I read a block post about ANOTHER TYPE OF BINDING STRIP - MOSTLY FOR WALL HANGINGS. We'll see how it keeps, but on the other hand, I have no plans to have this potholder for a hundred years 😊 In worst case I will just have to replace that binding.
Facts about designs/fabrics etc:
Embrilliance Stitch Artist 3
Linen Fabric from IKEA
Quilt Fabrics Stoff & Stil
BX Font: Jolson Designs 495 HAND PRINTED FLOSS FONT


No comments:

Post a Comment